Uzņēmējiem pieejamas bezmaksas apmācības datorzinībās

Uzņēmējiem pieejamas bezmaksas apmācības datorzinībās Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs, sadarbībā ar  A/S "Datorzinību centrs", aicina uzņēmējus uz mācībām projekta: "Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" ietvaros. Mācībām var pieteikties mazie vai mikro komersanti, kuri ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā:  individuālie komersanti (IK) vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA). Pieteikties un iegūt informāciju par apmācību programmām var mājas lapā www.mmu.lv Kuldīgā tiks piedāvātas 2. līmeņa apmācības līdz 2015. gada septembrim. Augustā plānotas šādas programmas:
  • Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai: 17. un 18. augusts
  • Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (ar Microsoft Word): 26. un 27. augusts.
Vēršam uzmanību, ka ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu un IKT nozares atbalstu, iespējams mācīties bez maksas!   Projekta dalībnieku ieguvums: ·         2 dienu mācības Kuldīgā (16 akadēmiskās stundas); ·         mācību materiāls un praktiskie uzdevumi; ·         e-kurss (lietošana mēnesi pēc klātienes mācību pabeigšanas); ·         sertifikāts par programmas apguvi.   Mācībās nevar pieteikties uzņēmumi, kuriem ir VID nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu vai grūtībās nonācis komersants. Darbojas neatbalstāmās nozarēs: lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība un akvakultūra, ogļu rūpniecība, tērauda rūpniecība, sintētisko šķiedru ražošana, kuģu būve.   Pieteikšanās uz mācībām un papildu informācija mājas lapā: www.mmu.lv Infotālruņi: 67338366, 26475979 (Rīgā) vai 63322540, e-pasts: una@kuldiga.lv(Kuldīgā).     Teksts: Una Matisone, Kuldīgas koordinatore