Uzņēmējus aicina piedalīties aptaujā

Uzņēmējus aicina piedalīties aptaujā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Attīstības finanšu institūciju "Altum" (iepriekš - AS "Hipotēku un zemes banka") un Latvijas Garantiju aģentūru pavasarī plāno organizēt dažādus informatīvus pasākumus Latvijas reģionos ar mērķi informēt komersantus par esošo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Tādēļ veicam uzņēmēju aptauju un lūdzam aizpildīt anketu http://goo.gl/nog7ZY, lai uzzinātu Jums aktuālos jautājumus un varētu sniegt atbildes uz tiem pasākumu laikā. Teksts: Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centr
s
Tel. 63807276; 63807275
www.kurzemesregions.lv