Uzņēmumiem iespēja saņemt līdzfinansējumu izstādē "Riga food 2015"

Uzņēmumiem iespēja saņemt līdzfinansējumu izstādē LVAEI aicina uzņēmumus plānot dalību kopstendā un saņemt līdzfinansējumu izstādē “Riga Food 2015”. Izstāde norisināsies no 2. līdz 5. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8. „Kā ierasts, LVAEI piedalīsies izstādē ar plašāko kopstendu, kas apvieno Latvijas pārtikas uzņēmējus un dod iespēju izcelties ar lielisku vietu hallē un vienotu valsts atpazīstamību,” stāsta LVAEI LVAN izstāžu projektu vadītāja Dr.oec. Daina Saktiņa. Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) un LR Zemkopības ministrija, īstenojot programmu par atbalstu tirgus veicināšanai ar mērķi palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu piedāvā līdzfinansējumu dalībai Latvijas uzņēmumu kopstendā un aicina pieteikties dalībai Latvijas uzņēmumu kopstendā 20. starptautiskajā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskas ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstādē "Riga Food 2015" un saņemt līdzfinansējumu. Kopējā rezervētā platība -182 m2. Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari. Pērn izstāde “Riga Food 2014” pulcēja 682 dalībniekus no 37 valstīm. Tajā varēja paviesoties 11 valstu nacionālajos kopstendos – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Itālijas, Beļģijas, Kanādas, Ungārijas, Uzbekistānas, Moldovas un Polijas. Izstādi apmeklēja 37 783 interesenti, profesionālie apmeklētāji bija ieradušies no 40 pasaules valstīm. Vairāk informācijas: www.rigafood.lv. LVAEI nodrošina izstādes dalībniekus ar līdzfinansējumu līdz 50% (tiešais maksājums Latvijas kopstenda dalībniekam) no neaprīkotas ekspozīcijas platības maksas, nepārsniedzot 18 m2 platību. Katram izstādes dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots stends- dizains, būve, uzņēmuma produkcijas paraugu vitrīna, 1info lete, 1 bāra krēsls, apspriežu galds ar krēsliem, atkritumu tvertne, grīdas segums, produkcijas noliktava, stenda tīrīšana, elektrības pieslēgums, bukletu turētājs, uzņēmuma nosaukuma uzraksts uz paneļa un logo. Izmaksas: Neaprīkota platība EUR 69/m2 (bez PVN). Minimālā iespējamā laukuma platība – 9 m2, kurā ietilps koptelpām (virtuvei un noliktavai) vajadzīgā platības daļa (līdz 1,5m2); Dalības maksa EUR 99 (bez PVN). Gadījumā, ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz līdzfinansējumam plānoto kopējo finansējumu, LVAEI veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu. Pieteikšanās dalībai kopstendā: Lai pieteiktos dalībai kopstendā, pretendents iesniedz šādus dokumentus: Iesniedzamie dokumenti jānosūta elektroniski, adresējot Ilonai Osītei (ilona@lvaei.lv) vai Andrai Ūdrei (andra@lvaei.lv) līdz š.g. 30. aprīlim. Oriģināli jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-1039. Papildu informācija: Andra Ūdre, andra@lvaei.lv