Uzsākta 2014. gada Platību maksājumu iesniegumu iesniegšana EPS

Uzsākta 2014. gada Platību maksājumu iesniegumu iesniegšana EPS Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 09.04.2014., izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login ), ir iespējams iesniegt "Platību maksājumu iesniegumu 2014. gadā" 2014./2015. gada Platību maksājumu sezonai. Aizpildīts Iesniegums LAD jāiesniedz līdz 2014. gada 15. maijam. Iesniegumi tiks pieņemti līdz 9. jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Jebkādus labojumus/papildinājumus iesniegtajam Iesniegumam ir iespējams veikt EPSā līdz 9. jūnijam (ieskaitot), bez atbalsta apjoma samazinājuma. Ja vēlaties saņemt apliecinājumu par izaudzēto kultūru, ja tās tiek izmantotas biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, atbilstību ilgtspējas kritērijiem (IK) 2014. gadā, tad IK iesniegums 2014. gadam ir jāiesniedz līdz 15. maijam, tikai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Tas ir izdarāms uzreiz pēc Platību maksājumu iesnieguma 2014. gadam iesniegšanas, ja tas ir iesniegts izmantojot LADEPS.   Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests