Uzsākta iesniegumu pieņemšana no mājsaimniecībām, kas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus

Uzsākta iesniegumu pieņemšana no mājsaimniecībām, kas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus

Kuldīgas novada pašvaldība 23.maijā uzsākusi iesniegumu (anketu) pieņemšanu no mājsaimniecībām, kas sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina no kara bēgošos Ukrainas civiliedzīvotājus. 

Pēc Pašvaldības policijas rīcībā esošās informācijas, Kuldīgas novadā ir 25 iedzīvotāji, kas var pretendēt uz valsts atbalstu personām, kuras sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina no kara bēgošos Ukrainas civiliedzīvotājus. 

Saeimas veiktie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikts, ka fiziskai personai ir tiesības saņemt atlīdzību, lai kompensētu ar izmitināšanu saistītas papildu izmaksas, kas radušās, izmitinot no kara bēgošos Ukrainas iedzīvotājus. Atlīdzība noteikta 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām. 

Lai saņemtu atlīdzību, izmitinātājam vai viņa pilnvarotai personai 14 dienu laikā no brīža, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja uzņemšana, jāiesniedz pieteikums atlīdzības saņemšanai Kuldīgas novada pašvaldībā, ja Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Atlīdzība izmitinātājam tiks piešķirta par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām, un tas tiks fiksēts atbilstoši izmitinātāja atlīdzības pieteikumā norādītajam Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanas datumam, bet ne agrāk kā no 2022.gada 1.maija. 

Lai saņemtu atlīdzību, jāiesniedz iesniegums (anketa) Kuldīgas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, kontaktpersona – Tīna Eglīte (tālrunis: 26583246, e-pasts: TINA.EGLITE@KULDIGASNOVADS.LV).

PIETEIKUMS ATLĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI PAR UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJU IZMITINĀŠANU