Uzsākta Ventas un Liepājas ielu Skrundā rekonstrukcija

Skrundas novada pašvaldība informē, ka uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošana, kura ietvaros no 2013.gada augusta līdz 2014.gada decembrim paredzēts veikt objekta „Tranzīta ielu (A9) - Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” būvniecību. Pamatojoties uz izstrādātajiem ielu rekonstrukcijas risinājumiem, lai nodrošinātu satiksmes un gājēju drošību, būs paredzēti kreisā pagrieziena aizliegumi:
  • uz Bānīša ielu - braucot pa Liepājas ielu no Liepājas puses;
  • no Bānīša ielas uz Liepājas ielu;
  • uz Stūra ielu - braucot pa Ventas ielu no Rīgas puses.
Skrundas novada pašvaldība lūdz 23.janvārī, pl.17.30 interesentus apmeklēt informatīvo sanāksmi, lai iepazītos ar izstrādātajiem ielu rekonstrukcijas risinājumiem un iespējamo piekļūšanu ar autotransportu pie Jūsu zemes īpašuma Bānīša ielā 4, Skrundā pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas. Sanāksmes rīkošanas vieta - Skrundas novada Domes ēkas, Raiņa ielā 11, Skrundā, zāle (2.stāvā). Par iespējamo ierašanos lūdzu informēt Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāju Ivetu Heidenu, rakstot uz e pastu iveta.heidena@gmail.com, vai zvanot uz t.2702095.