Vairāk nekā 3 000 jauniešu var bez maksas iegūt profesiju

Vairāk nekā 3 000 jauniešu var bez maksas iegūt profesiju Sākusies uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kuras piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 90 profesijām. Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu, pieejama arī stipendija līdz 115 EUR mēnesī. Prasības jaunietim:
  • vecums 17–29 gadi (ieskaitot);
  • pabeigta 9. vai 12. klase;
  • gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā;
  • ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas.
Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas? -  Var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī. - Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību. -  Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika. Profesionālās izglītības iestādes, kas iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā, 32 Latvijas pilsētās līdz 1. septembrim gatavas uzņemt vairāk nekā 3 300 audzēkņu. Programmu un profesiju klāsts ir ievērojams. Jaunieši varēs apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas. Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv. Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”. Tas ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2. kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”. Teksts: Linda Kapustinska, sabiedrisko attiecību speciāliste VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa