Valsts ieņēmumu dienesta semināri janvārī

Valsts ieņēmumu dienesta semināri janvārī Valsts ieņēmumu dienests aicina apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā, lai par aktualitātēm nodokļu likumdošanā informētu pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku. Aptaujas rezultāti, kuri iegūti, apkopojot respondentu atbildes pēc pagājušā gada decembrī notikušās Skrundas novada uzņēmēju tikšanās, norāda uz uzņēmēju interesi par aktualitātēm nodokļu likumdošanā, tādēļ uzņēmēju un citu nodokļu maksātāju zināšanai publicējam informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta rīkotajiem semināriem tuvākajos klientu apkalpošanas centros:
Datums, laiks Norises vieta Nosaukums Mērķauditorija Organizētājs, kontakttālrunis
16.01.2014, plkst. 10.00 Saldus, Striķu iela 6, Saldus klientu apkalpošanas centrs, semināru zāle Aktualitātes nodokļu piemērošanas jautājumos jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem pārejai uz eiro 2014. gadā Jaunreģistrētie nodokļu maksātāji Saldus klientu apkalpošanas centrs, tālr.: 63881546
16.01.2014, plkst. 15.00 Kuldīga, Liepājas iela 48, mācību klase, Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā jaunreģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem. Nodokļu aprēķināšanas kārtība no saimnieciskās darbības ienākumiem Jaunreģistrētie nodokļu maksātāji. Lūdzam dalību pieteikt iepriekš Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs,
tālr.: 63350525, 63350530
17.01.2014, plkst. 10.00 Saldus, Striķu iela 6, Saldus klientu apkalpošanas centrs Aktualitātes nodokļu likumdošanā Nodokļu maksātāji Saldus klientu apkalpošanas centrs,
tālr.: 63881546
23.01.2014, plkst. 10.00 Saldus, Striķu iela 6, Saldus klientu apkalpošanas centrs Aktualitātes nodokļu likumdošanā Nodokļu maksātāji Saldus klientu apkalpošanas centrs,
tālr.: 63881546
28.01.2014, plkst. 10.00 Kuldīga, Liepājas ielā 48, konferenču zāle   Aktualitātes nodokļu likumdošanā (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ) u.c. Nodokļu maksātāji Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs,
tālr.: 63350508
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists