Valsts kontrole aicina piedalīties aptaujā par invalīdu asistenta pakalpojumu

Valsts kontrole aicina piedalīties aptaujā par invalīdu asistenta pakalpojumu Valsts kontroles lietderības revīzijas “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāte” ietvaros līdz 26. oktobrim tiek veikta personu ar invaliditāti un viņu asistentu aptauja, lai novērtētu ieinteresēto personu apmierinātību ar asistenta pakalpojumu. Vai asistenta pakalpojums ir organizēts tā, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā? Lai gūtu atbildi uz šo jautājumu, Valsts kontrole veic lietderības revīziju “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāte”. Lai iegūtu pēc iespējas plašāku un detalizētāku informāciju par personu apmierinātību ar asistenta pakalpojumu, Valsts kontrole ir sagatavojusi anketu un aicina personas ar invaliditāti un viņu asistentus paust viedokli, tai skaitā par pabalstu asistenta izmantošanai līdz 10 stundām nedēļā. Valsts kontrole ļoti cer uz pakalpojuma lietotāju un sniedzēju aktīvu iesaistīšanos atbilžu sniegšanā, jo viņi ir tie, kuri visprecīzāk var sniegt vērtējumu un informāciju par pakalpojuma priekšrocībām un trūkumiem, kā arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Aptaujas anketa: http://visidati.lv/aptauja/1112429481/ Aptauja tiek veikta no 9.oktobra līdz 26.oktobrim. Valsts kontrole apliecina, ka saņemtā informācija būs konfidenciāla un tiks izmantota tikai apkopotā veidā. Informācijas avots: www.lrvk.gov.lv