Valsts nodrošināts atbalsts

Valsts nodrošināts atbalsts Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem, skaidrojot bezmaksas juridiskās palīdzības un kompensācijas cietušajiem saņemšanas kārtību. Valsts kompensācija cietušajiem Personas, kuras atzītas par cietušajiem kriminālprocesā, ir tiesīgas vērsties administrācijā, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, iestājusies personas nāve, aizskarta tikumība un dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Kompensāciju pieprasa gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo, iesniedzot administrācijā aizpildītu valsts kompensācijas pieprasījumu. Kompensāciju var pieprasīt arī, ja nozieguma izdarītājs nav noskaidrots. Informāciju par kompensācijas saņemšanu cietušie var iegūt administrācijā, kā arī pie kriminālprocesa virzītāja policijā, prokuratūrā vai tiesā. Papildus cietušais – pilngadīga trūcīga vai maznodrošināta persona var pieteikt kriminālprocesa virzītājam lūgumu nodrošināt pārstāvi krimināllietā. Samaksu par juridiskās palīdzības sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem šajā gadījumā sedz valsts. Izdevumus par advokāta sniegtajiem pakalpojumiem šajā gadījumā sedz valsts. Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība Administrācija nodrošina juridisko palīdzību maznodrošinātām, trūcīgām personām un tām personām, kas pēkšņi nonākušās tādā situācijā un materiālā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību vai atrodas pilnā valsts/pašvaldības apgādībā, ja palīdzība nepieciešama civiltiesiska strīda risināšanai tiesā un ārpus tiesas. Administrācija lemj par konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanas un pārstāvības tiesā piešķiršanu un norīko juridiskās palīdzības sniegšanai juridiskās palīdzības sniedzēju. Samaksu par juridiskās palīdzības sniedzēja pakalpojumiem šajā gadījumā sedz valsts. Informāciju par juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām iedzīvotāji var saņemt administrācijā, kā arī pašvaldības sociālajā dienestā. Vairāk informācijas par pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 (nospiežot 1- valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, nospiežot 2- valsts kompensācija cietušajiem), mājas lapā www.jpa.gov.lv. Juridiskās palīdzības administrācijas adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasts: jpa@jpa.gov.lv.   Informāciju sagatavoja: Renāte Jonikāne, Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte