Valsts svētki Nīkrācē

18.novembra vakarā Nīkrāces pagasta iedzīvotāji pulcējās atpūtas centrā par godu Latvijas 93. dzimšanas dienai. Pēc kopīgas valsts himnas nodziedāšanas iedzīvotājus uzrunāja Skrundas domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga. Viņa pasniedza arī īpašu pateicību Inesei un Armandam Freidenfeldiem par ieguldījumu iedzīvotāju veselības un fizisko aktivitāšu veicināšanā no Skrundas novada domes. Pēc svinīgās daļas uzstājās Skrundas amatierteātris SAAN ar dzejas uzvedumu "Par mums", kurš noslēdzās ar aicinājumu iznest gaismu ielās, ar lūgumu šajā laikā vēlēt visiem - sev, pagastam, valstij - spēku un izturību. Teksts - Inga Koļesova
Foto - no Ingas Koļesovas arhīva