Valsts svētku nedēļa Nīkrāces pamatskolā

Valsts svētku nedēļa Nīkrāces pamatskolā Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem ikvienam no mums ir Latvijas valsts dzimšanas diena, kuru svinīgi ar dažādiem pasākumiem atzīmēja arī Nīkrāces pamatskolas pedagogi un skolēni.   Visu Lāčplēša un valsts svētku nedēļu skolēni nesāja sarkanbaltsarkanās lentītes. Savukārt 15. novembrī notika svinīga līnija un pasākums “Mana Latvija”, kurā mūsu skolas skolēni E. Linkovskas vadībā uzstājās ar dzejas lasījumiem un skolas ansambļi D. Ganiņas vadībā izpildīja dziesmas par godu mūsu zemei.  17. novembrī par godu Lāčplēša dienai un valsts dzimšanas dienai, visa skola piedalījās spraigās sacensībās “Lāčauša spēks”, kurās skolēni demonstrēja spēku, prātu un veiklību dažādos pārbaudījumos. Bija jāpiedalās spēkavīru cienīgās stafetēs, jāvelk virve, jāizpilda vēdera preses vingrinājums, jāpārvar pakalns ar malkas klēpi rokās, jānotur malkas pagales un 4 l kannas, turot rokas 90o leņķī, jādemonstrē saliedētība un savstarpēja sadarbība šķēršļa pievarēšanā. Skolēnu veikums parādīja, cik spēcīgi, atjautīgi un ātri viņi var būt.   Spēcīgākajiem skolēniem zēnu un meiteņu grupā tika piešķirti tituli: 1. vietai – “Superlāčausis 2016”, 2. vietai - “Dižlāčausis 2016” un 3. vieta “Lāčausis 2016”. Skolēni atzina, ka sacensības bija interesantas un spraigas. Skolas direktore A. Sebeža valsts svētku nedēļā atzīmēja, ka ir svarīgi būt Latvijas patriotam, ne tikai dzīvojot Latvijā. Šo piederību Latvijas valstij izjūt gan tie, kuri dzīvo šeit, uz vietas, gan tie, kuri dažādu iemeslu dēļ dzīvo citur plašajā pasaulē. Tāpēc katram no mums ir jānovērtē viss labais un skaistais, kas mums ir apkārt. Šo piederību katram no mums ir jānes sirdī un patiesi jālepojas ar to, ka varam dzīvot brīvā zemē un ikdienā būt kopā ar saviem mīļajiem. Informāciju sagatavoja: Svetlana Rudzīte, Nēme Tāramē, Nīkrāces pamatskola Foto: Svetlana Rudzīte