Valsts svētku pasākums Raņķos

Valsts svētku pasākums Raņķos Valsts svētkus mēs svinam gada tumšākajā laikā, tādēļ īpaša nozīme ir gaismas klātbūtnei. Gaisma no svecēm, gaisma no svētku uguņošanas, bet svarīgākā no tām ir gaisma, ko dod mūsu sajūtas un mūsu domas par valsti, laiku, kurā dzīvojam. Raņķos svecītes aizdedzinājām rakstu zīmēs- auseklītī (šī zīme sargā un nelaiž klāt visu ļauno), Māras līklocī, kas simbolizē Māru kā Ūdens māti (mūsu tuvumā ir Venta), Zvaigžņu zīmē, kuras simbols ir gaismas uzvara par tumsu. Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga klātesošos sveica Latvijas valsts proklamēšanas 94.gadadienā, izsakot vēlējumu, lai svētkus visupirms svinam savās ģimenēs, lai būtu sakoptas sētas, un tad arī mūsu Latvija plauks un zels. Raņķeniekus svētkos sveica arī Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Eisaks. Ar savām skanīgām dziesmām visus priecēja vīru ansamblis „Vecie zēni”.
Paldies visiem, kas ar labām domām un darbiņiem palīdz man ikdienā un arī svētkos! Teksts- Aija Zeme
Foto- Līga Zeme