Valsts svētku pasākums Raņķos

Valsts svētku pasākums Raņķos Svinīgajā pasākumā tika runāts pa to, kas ir Latvija. Varbūt tā ir ikdiena ar skrejošu laiku, bet ar Latvijas brīnumaino pieskārienu, gadalaiku maiņu. Varbūt tā ir mirdzoša saule un darbīgi cilvēki. Varbūt tās ir mūsu mājas, un visam pa vidu – cilvēks, kas mīl savu zemi. Svētkos raņķeniekus sveica Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis un Raņķu pārvaldes vadītājs Dainis Eisaks. Pasākumā piedalījās Raņķu folkloras kopas un amatierteātra dalībnieki un bērnudārza audzēkņi. Labus vārdus svētkos ir pelnījusi gan Latvija, gan mēs paši, jo mēs esam Latvija! Teksts: Aija Zeme, Raņķu kultūras un sporta darba organizatore Foto: Zane Juzuma