Var pieteikties brīvajiem sakņu dārziem

Var pieteikties brīvajiem sakņu dārziem

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka Kuldīgas un Skrundas pilsētā, kā arī pagastu teritorijās ir pieejami brīvi sakņu dārzi. Tiem, kuri vēl nav noslēguši nomas līgumu, bet vēlas iegūt lietošanā sakņu dārzu:

  • par Kuldīgā pieejamajiem brīvajiem sakņu dārziem jāvēršas Nekustamo īpašumu nodaļā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, tālrunis 29614518;
  • par Skrundā un Skrundas pagastā pieejamajiem brīvajiem sakņu dārziem jāvēršas Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldē Raiņa ielā 11, Skrundā, tālrunis 29421665;
  • pārējo pagastos par pieejamajiem brīvajiem sakņu dārziem jāvēršas attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Nomas maksa Kuldīgas pilsētā tiek noteikta 10 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, izņemot teritoriju Ganību ielā 14, Kuldīgā – 3 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Skrundas pilsētā un Kuldīgas novada pagastu teritorijā nomas maksa ir 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Noteikts, ka minimālā nomas maksa ir noteikta 5 euro apmērā gadā. Papildus jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.