Varēs trenēties svaigā gaisā

Pie Jaunmuižas pamatskolas sākusies bērnu un jauniešu atpūtas un fizisko aktivitāšu laukuma labiekārtošana.     Vasaras sākumā no diviem Skrundas pagasta iedzīvotāju iesniegtajiem projektiem konkursā "Darīsim kopā!" pašvaldība atbalstīja pamatskolas skolotājas Baibas Meļķes pieteikto. Viņa stāsta, ka teritorijā pie mācību iestādes jau bija ierīkotas šūpoles un dažādi vingrošanas stieņi. Skolotājiem un vecākiem radusies doma tos atjaunot un papildināt laukumu ar jauniem trenažieriem, lai paplašinātu bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu iespējas svaigā gaisā. „Citādi viņi pārāk daudz laika pavada pie datora, jo laukā tā īsti nav, ko darīt,” teic projekta autore. Laukuma iekārtošanā piedalās daži skolotāji, vairāki vecāki un vecvecāki, kā arī paši bērni. Konkursa "Darīsim kopā!" koordinatore Zane Eglīte norāda, ka šogad novadā bijusi lielāka iedzīvotāju aktivitāte, piesakoties pašvaldības līdzfinansējumam. No 20 iesniegtajiem atbalstīti gan tikai seši projekti, kas visvairāk atbilda galvenajam nosacījumam, lai iecere būtu sabiedriski nozīmīga. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (06.08.2014 ) Teksts: Daina Tāfelberga