Vecāku labie darbi

Vecāku labie darbi Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas bērnu vecāki Ina Razumeiko, Andra Staņeviča, Gunita Zvirbule, Iluta Meija, Santa Ruperte, Liene Staņeviča, Liene Lasmane pirms Pirmās adventes pagatavoja vairākus skaistus vainagus izvietošanai skolas vestibilā un klasēs. Tie tika visiem svinīgi uzdāvināti skolas līnijā. Šis bija vecāku labais darbs, darbojoties projektā ”Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kurā iesaistījusies skola, un tātad – arī skolēnu vecāki. Skolas vadība, pedagogi un skolēni ir patiesi priecīgi par vecāku atbalstu un svētku gaidīšanas prieka radīšanu skolā. Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Dagnija Daiga Grundberga