Vēl gadu domes sēdes varēs neierakstīt

Vēl gadu domes sēdes varēs neierakstīt Novada domēm sēdes audio formātā būs jāieraksta un jāievieto pašvaldības mājas lapā tikai no nākamā gada jūlija, to paredz tikko Saeimā atstiprinātie grozījumi likumā ”Par pašvaldībām”.   Jau pirms laika šādu priekšlikumu ierosināja Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), paredzot, ka tas būs jādara jau ar šīgada 1. jūliju. Tagad ministrija norāda, ka pašvaldības protestējušas, jo šādas sistēmas ieviešana ir saistīta ar papildu finanšu resursiem, tādēļ termiņš pārcelts par gadu. Viena no būtiskākajām neskaidrībām likumā ir ieraksta rediģēšana saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām, to atzīst visas mūspuses pašvaldības. Konsultējoties ar Datu valsts inspekciju, VARAM tikai tagad plāno sagatavot atbilstošas vadlīnijas. Tāpat tiks precizēti arī audioierakstu ievietošanas un glabāšanas termiņi. Vienlaikus plānots veicināt labās prakses piemēru apmaiņu pašvaldībās. Tikmēr daudzas domes jau iegādājušās un praksē izmēģinājušas ierakstu tehniku. „92% pašvaldību bija pret šādiem grozījumiem, jo tie saistīti gan ar naudu, gan personu datu aizsardzību,” saka Skrundas domes priekšsēde un Latvijas Pašvaldību savienības valdes pārstāve Nellija Kleinberga. „Nezinot, ka termiņu pārcels, mēs laikus iegādājāmies ieraksta tehniku un mikrofonus, kā arī apstrādes datorprogrammu, lai gan likumā bija daudz neskaidrību. Pašvaldībai ar tādu nelielu budžetu, kāds ir Skrundai, trīs tūkstoši eiro ir nozīmīga summa. Tagad ieguvējas ir tās, kas gaidīja līdz pēdējam brīdim. Nav arī pārliecības, ka pēc gada grozījumi stāsies spēkā.” N. Kleinberga piebilst, ka daudzi pašvaldību vadītāji neizprot šo inovāciju mērķi. Jau līdz šim ikvienam iedzīvotājam bijušas tiesības ierasties un klātienē noklausīties domes sēdes. Intereses tikpat kā nav bijis, ja neskaita tos gadījumus, kad pašvaldība pati lūgusi ierasties personu, kuras jautājums tiek skatīts. Translācijas rediģēšanai tiks tērēti resursi, bet rezultāts būs audioieraksts, no kura nevarēs saprast, par ko deputāti spriež, jo galvenie dati būs jādzēš. Skrundenieki jau vairākus gadus precizitātes nolūkā visas sēdes ierakstījuši diktofonā. Arī jauniegādāto tehniku plānots likt lietā, lai līdzekļi nebūtu velti izšķiesti. Alsungas novada domes sekretāre Valda Zingberga skaidro, ka sēžu gaita tiek ierakstīta diktofonā. Ierakstus ievieto vietnē youtube.com, bet saiti uz tiem – pašvaldības mājas lapā internetā www.alsunga.lv. Lai aizsargātu privātumu, sēdes laikā nevienas personas dati netiek nosaukti – tie ir sēdes dokumentos, kas pieejami tikai deputātiem. Kuldīgas novada pašvaldības administratīvās nodaļas vadītāja Inese Ozola-Gūtpelca pastāstīja, ka kuldīdznieki iekārtas vēl nepaspēja iegādāties, bija tikai uzsāktas pārrunas un izskatīti vairāki piedāvājumi: „Paldies Dievam, ka likums ir atcelts, pašvaldības sadzirdētas, bet pagaidām tikai uz gadu. Mēs visu laiku centāmies norādīt, ka audioierakstā ļoti jāpārdomā sēžu kārtība, jādomā, ko kurš runā, tas viss ir ļoti komplicēti, turklāt arī dārgi.” Informācija pārpublicēta no: kurzemnieks.lv Teksts: Daina Tāfelberga, Inguna Spuleniece, Juris Lipsnis Foto: Daina Tāfelberga