Ventā ielaiž stikla zušu mazuļus

Ventā ielaiž stikla zušu mazuļus Šodien Skrundā Zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki Ventas upē ielaida 21 000 stikla zušu mazuļu. Zušu krājumu papildināšana Latvijas upēs un ezeros tiek veikta saskaņā ar Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu 2017.- 2020. gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam un tiek segta no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzekļiem. BIOR Iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas vadītāja Ruta Medne stāsta, ka zušu mazuļi uz Latviju atceļojuši šorīt ap plkst. 6.00 no rīta, kur tālāk kastes ar mazuļiem nogādātas uz Doles zivjaudzētavu, lai veiktu inventarizāciju. Pēc tam tās tika sadalītas pa automašīnām, lai tālāk zušu mazuļi turpinātu ceļu uz savām jaunajām mājām – Kurzemes upēm un ezeriem. Kopumā uz Latviju atceļojuši 704 400 zušu mazuļi. Saskaņā ar BIOR pētnieces sniegto informāciju šobrīd ir izstrādāti 4 maršruti Kurzemē, kur kastes ar mazuļiem tiks nogādātas kopumā 28 vietās. Nākamais pieturpunkts būs Nīgrande, kur zušu mazuļi tiks ielaisti divās vietās. Šie zušu mazuļi tika noķerti ar speciālu murdu palīdzību Anglijas upēs un tie ir ap 7 cm gari, 5 gados tēviņi sasniedz apmēram 50 cm, mātītes augot lielākas. Kā uzsver BIOR pētnieki: “Zušu ielaišana Latvijas upēs un ezeros tiek veikta, lai saglabātu zuti kā sugu mūsu ūdeņos. Zutis ir aizsargājama suga, un pēdējās desmitgadēs tās īpatņu skaits ir būtiski samazinājies visā Eiropā. Stikla zuši Latvijā tiek ielaisti tikai tajos ezeros un upēs, kurās nav migrācijas šķēršļu, kas varētu izraisīt papildu mirstību to ceļā uz jūru.” (Informācija no https://www.bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/zinatniska-instituta-bior-petnieki-papildina-latvijas-upes-un-ezerus-ar-zusu-mazuliem)   Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada sabiedrisko attiecību speciāliste