"Ventas valoda"

13. aprīlī notika Skrundas vidusskolas un Skrundas novada domes skolēnu radošās pašizpausmes projekta “Ventas valoda” domrakstu konkursa noslēguma pasākums. Pasākumu kuplināja Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un ģitārists Māris Kupčs ar Jāņa Petera dzejas un dziesmu programmu “Grēcinieka lūgšana”. Skrundas vidusskolas zālē bija apskatāmas arī Aspazijai un J. Peteram veltītas grāmatu izstādes, kuras veidoja skolas bibliotēka, sadarbojoties ar Skrundas bērnu bibliotēku, kā arī skolēnu radošie darbiņi – veltījumi Aspazijai jubilejā. Skolēni šogad rakstīja un žūrijai vērtēšanai iesniedza darbus par tēmu “Kad puķes beidzas, zvaigznes iesākas.” /Aspazija/ Labākos fragmentus no darbiem lasiet šeit. Skolēnus sveica gan latviešu valodas un literatūras skolotājas, gan Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte, gan Skrundas vidusskolas administrācija. Domrakstu konkursa “Ventas valoda” rezultāti:      Teksts un foto: Skrundas vidusskola