Veselības nedēļa Alternatīvās aprūpes dienas centrā

Veselības nedēļa Alternatīvās aprūpes dienas centrā No 21. līdz 27. septembrim visā Eiropā norisinājās Veselības nedēļa jeb MOVE WEEK, kuras laikā iedzīvotāji tiek mudināti piedalīties dažādās veselīgās fiziskajās aktivitātēs. Latvija šajā kampaņā piedalās jau ceturto gadu. Veselības nedēļas norisēs aktīvi piedalījās arī Skrundas novada pašvaldības iestādes “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” klienti un darbinieki.  Aktivitātes notika 21., 23. un 25. septembrī. Katrā no šīm dienām 5–6 Dienas centra klienti sociālās darbinieces, sociālās aprūpētājas un brīvprātīgo vadībā veica gan rīta rosmi pusstundas garumā, gan darbojās āra trenažieru kompleksā pie Dienas centra, gan arī devās 2 km garā pastaigā, tādējādi nedēļas laikā pieveicot pa visiem kopā 22 kilometrus. Šī distance tiks pieskaitīta kopējiem Latvijas rezultātiem Move Week ietvaros, kas Dienas centra klientiem – personām ar garīgās attīstības traucējumiem – ir nozīmīgs sociālās iekļaušanās piemērs. To paveicot, viņi jutās vienoti ar visiem citiem Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem, kuri ieguldīja savu devumu Move Week aktivitātēs. Teksts un foto: Rita Goldmane, sociālā darbiniece