Veselības veicināšanas jautājumu risināšanai Skrundas novadā izveidota darba grupa

Veselības veicināšanas jautājumu risināšanai Skrundas novadā izveidota darba grupa Nacionālajā Veselīgo pašvaldību tīklā (turpmāk- NVPT), kurš izveidots 2013. gada martā, Skrundas novads iesaistījies no paša sākumu. NVPT iesaistītās pašvaldības saņem gan metodisku palīdzību, gan atsevišķus bezmaksas pasākumus iedzīvotājiem, gan drīzumā caur ES projektiem iespēju realizēt preventīvus pasākumus veselības veicināšanai iedzīvotāju vidū. Lai apzinātu jau esošos resursus, iedzīvotāju vajadzības un mērķtiecīgi organizētu novadā veselības veicināšanas aktivitātes un risinātu aktuālos jautājumus, 03.06.2015. tika uzaicināti dažādu nozaru speciālisti un izveidota darba grupa, kas regulāri tiksies 1 reizi 1-2 mēnešos, lai plānotu, izvirzītu mērķus un realizētu tos kopīgiem spēkiem. Turpmāk Veselības veicināšanas darba grupā darbosies: Gunta Stepanova, deputāte; Zane Eglīte, Attīstības nodaļas vadītāja; Baiba Eversone, jaunatnes lietu speciāliste; Sarmīte Opmane, ģimenes ārste; Aivita Emerberga, sporta darba organizatore; Inese Ivāne, NVO pārstāve; Marika Rimša-Buša, sociālā darbiniece; Daina Ābele, veselības veicināšanas koordinators un Loreta Robežniece, domes priekšsēdētāja. Pirmajā darba grupas sanāksmē tika aktualizēts, kas, ko un kā veselības veicināšanas jautājumos jau tiek darīts novadā; sniegta informācija par Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīkla izveidi Latvijā un par ES projektu iespējām veselības veicināšanas jomā; kā arī tika izvirzīti jau konkrēti, šobrīd aktuāli uzdevumi ar atbildīgajiem to izpildei. Sanāksmes noslēgumā notika „prāta vētra”, kuras rezultātā iezīmējās tās vajadzības un idejas, ko nepieciešams un, iespējams, varētu realizēt ar ES projekiem.  Paldies par atbalstu un aktīvo iesaistīšanos, veselības veicināšanas jautājumu risināšanas darba grupā!   Teksts – Daina Ābele, veselības veicināšanas koordinators Foto – Marika Rimša - Buša