Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā

Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā

Skrundas novadā tiek realizēts Eiropas Savienības fonda projekts "Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta" Nr. 9.2.4.2./16/I/039.

Veselības veicināšanas projekta ietvaros plānotās aktivitātes ŠEIT.