VID aicina izmantot VID e-pakalpojumus

VID aicina izmantot VID e-pakalpojumus Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka valsts amatpersonām laika posmā no 2016. gada 15. februāra līdz 2016. gada 1. aprīlim (ieskaitot) ir jāiesniedz kārtējā valsts amatpersonas deklarācija par 2015. gadu, un tas ir obligāti jādara elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS). Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators un parole, to vairs nav nepieciešams atjaunot, lai iesniegtu valsts amatpersonas deklarāciju vai jebkuru citu dokumentu EDS, jo ikviens var kļūt par EDS lietotāju, neslēdzot līgumu ar VID, bet izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu:
  • internetbanku autentifikācijas datus;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti;
  • VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jāapliecina ar VID e-paraksta datni. Tādēļ VID aicina gan valsts amatpersonas, gan visus valsts iestāžu darbiniekus izmantot arī citus VID EDS pakalpojumus un nepieciešamības gadījumā iesniegt elektroniski arī citas nodokļu un informatīvās deklarācijas, piemēram, Gada ienākumu deklarāciju (no 2016. gada 1. marta), lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, t.i., par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. Iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju, izmantojot EDS, tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Sākot ar šī gada aprīli, deklarācijā automātiski tiks atspoguļota arī tā informācija, ko par personas veiktajiem maksājumiem par izglītību VID būs iesniegušas mācību iestādes.  Tādējādi deklarācijas pielikumā D4 iesniedzējam pašam papildus jānorāda un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki un kvītis, tos iepriekš nofotografējot vai ieskenējot) tikai par tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nav iekļāvis deklarācijā.  Viedtālruņu un planšetdatoru lietotājus aicinām izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galerijām.  Aktuāla informācija valsts amatpersonām Valsts amatpersonas deklarācijā automātiski var iegūt datus no VID rīcībā esošās informācijas par amatpersonas papildus ieņemamajiem amatiem Valsts amatpersonas deklarācijas Publicējamā un Nepublicējamā daļā ir sadaļa “Cita informācija”, kur ir iespējams norādīt informāciju, kas pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem sniedz pilnīgāku priekšstatu par valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa izmaiņām deklarēšanas periodā. Precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, rakstveidā vēršoties VID un pamatojot precizējumus, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas elektroniskā veidā VID mājaslapā esošajā publiskojamo datu bāzē. Plašāka informācija par to, kas ir valsts amatpersonas, amatpersonu deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi, kā arī uzskatāms metodiskais un informatīvais materiāls (ar vizuālu palīginformāciju) par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu pieejami VID mājaslapas sadaļā Noderīgi/Informācija valsts amatpersonām. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā valsts amatpersonas tiek aicinātas konsultēties klātienē pie VID Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas speciālistiem vai arī zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 67120000, izvēloties tematu „Informācija valsts amatpersonām”. Tāpat VID mājaslapas sadaļā „Kontakti” ir iespējams pieteikties padziļinātai konsultācijai noteiktā vietā un laikā, izvēloties tematu „Jautājums par valsts amatpersonas deklarāciju”. Teksts: VID Sabiedrisko attiecību daļa Tālr. 67122668,26351438