Vides pieejamības bezmaksas konsultācijas

Vides pieejamības bezmaksas konsultācijas Kurzemes plānošanas reģions aicina pieteikt publiski pieejamus objektus un iestādes bezmaksas (universālā dizaina) konsultācijām vides, informācijas, pakalpojumu un/vai produktu pieejamības novērtēšanai. Konsultācijas mērķis – sniegt padomus, kā padarīt konkrēto objektu pieejamāku plašākam cilvēku lokam. Pēc konsultācijas elektroniski tiek nosūtīta eksperta rekomendācija, kura var noderēt par pamatu finansējuma pieprasījumam objekta labiekārtošanai u.tml. Konsultācijai ir divas daļas: 1) vizīte – eksperts, iepriekš saskaņojot datumu, vizītes laikā iepazīstas un novērtē attiecīgās iestādes vides, informācijas, pakalpojumu un/vai produktu pieejamību un sniedz mutisku konsultāciju (līdz 1,5 h); 2) rekomendācija – eksperts sagatavo rakstisku rekomendāciju pieejamības uzlabošanai iestādē un nosūta to elektroniski. Lai pieteiktos konsultācijām, lūdzam elektroniski aizpildīt PIETEIKUMU un nosūtīt to uz e-pastu ilze.arniece@kurzemesregions.lv. Paredzamais konsultāciju sniegšanas laiks ir no 2014. gada janvāra līdz 2014. gada martam. Papildu informācijai lūdzam sazināties ar projekta ”Mana sociālā atbildība” vadītājas asistenti Ilzi Ārnieci pa tālruni 29579488 vai e-pastu ilze.arniece@kurzemesregions.lv. Universālais dizains ir vides, produktu, pakalpojumu un informācijas pieejamība ikvienam neatkarīgi no funkcionāliem traucējumiem, ķermeņa īpatnībām, valodu prasmēm u.c. atšķirības pazīmēm. Principi pamatā tiek attiecināti uz infrastruktūras pieejamību (ielas, ēkas), bet būtiski arī informācijas (norādes, informācijas saturs), pakalpojumu un produktu ērtai lietošanai ikvienam cilvēkam. Vairāk informācijas par universālo dizainu internetā latviešu valodā www.videspieejamiba.lv. Konsultācijas Kurzemes plānošanas reģions nodrošina Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas   2007.–2013.gadam projekta „Mana sociālā atbildība” (LLIV-322 ''My Response’’) ietvaros.   Teksts: Ilze Ārniece, projekta LLIV-322 ''My Response’’ asistente un sabiedrisko attiecību speciāliste