Vietējo uzņēmumu attīstības veicināšanai – programma "Latvijas Zelts"

Vietējo uzņēmumu attīstības veicināšanai – programma Latvijai ir svarīgi jebkādi uzņēmumi, kas darbojas Latvijā, godprātīgi maksā nodokļus, nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un veicina valsts attīstību, taču šī brīža ekonomiskās situācijas kontekstā īpaša uzmanība jāpievērš tiem un jāizceļ tie, kas ražo un rada pievienoto vērtību Latvijā.    Tādēļ programmas “Latvijas Zelts” ietvaros atbalstu plānots sniegt tieši tiem uzņēmumiem, kas ar savu darbību sniedz pēc iespējas lielāku pienesumu valsts ekonomikai (ražošanas uzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi reģionos, u.c.). Priekšroka būs tām kompānijām, kas vēlas attīstīties, paplašināt piedāvāto produktu klāstu un tirgus daļu. Ļoti gaidīti ir uzņēmumi no reģioniem, jo apzināmies, cik katra darba vieta Latvijas novados ir svarīga. Programmas ietvaros plānojam izveidot Latvijas Zelta simtnieku – uzņēmumus, kurus atbalstīt īpaši, veicinot to izaugsmi nākotnē.

"Latvijas Zelts" sniegtais atbalsts ir saistīts ar pašu galveno, kas nepieciešams uzņēmuma attīstībai – ar tirgzinības aktivitātēm, ietverot palīdzību pie stratēģiskiem lēmumiem, jaunu produktu attīstības, pārdošanas kanālu paplašināšanu, inovatīvu risinājumu ieviešanu, zīmološanu u.c. Tāpat uzņēmumam tiks nodrošinātas konsultācijas izmaksu un nodokļu optimizācijā, eksporta tirgus apgūšanā, kā arī tirgus izpētes jomā un citās uzņēmuma darbību ietekmējošās sfērās, kas konkrētajam uzņēmumam būs aktuālas.

Uzņēmumiem ir jāsaprot, ka attīstība nozīmē arī investīcijas. Šīs aktivitātes nebūs pilnībā bez pašu uzņēmumu līdzdalības. Tas prasīs laiku, cilvēku resursus un arī finansiālus līdzekļus, tomēr ne tādā apmērā, kā darbojoties individuāli.
Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, dodiet ziņu, kontaktinformācija norādīta pieteikuma anketā. Informācijas iesūtīšanas termiņš – 2014. gada 20. augusts. PIETEIKUMA ANKETA
Teksts: Ilma Briede, "Latvijas Zelts" projektu attīstības koordinatore