Vilnas gleznu meistarklase Nīkrācē

Nīkrāces atpūtas centrā 27. janvārī gaisā virmoja radošums un pozitīva enerģija. Uz radošu darbošanos bija sanākušas un sabraukušas dalībnieces gan no pašu, gan kaimiņu pagastiem.  Pasniedzēja Kristīne Lieldaudziete no Saldus mācīja "zīmēt" ar vilnu. Tapa brīnišķīgas vilnas glezniņas.  Un nav jābūt nemaz zīmēt pratējam, lai taptu īsti mākslas darbi. Meistarklases dalībnieces noslēgumā bija ļoti priecīgas par brīnišķīgajiem darbiem un apsolīja, ka mājās noteikti vēl taps jaunas gleznas.  Teksts un foto Inga Ezeriete, Nīkrāces pagasta kultūras darba organizatore