Visa pamatā būs savstarpēja vienošanās

Visa pamatā būs savstarpēja vienošanās

Lai informētu par poligona “Mežaine” iespējamo paplašināšanu, šā  gada 27. augustā ar Skrundas novada iedzīvotājiem tikās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. 

Uz tikšanos bija ieradušies teju 50 iedzīvotāju – gan zemju īpašnieki, gan mednieku kolektīvu, gan pašvaldības pārstāvji. Aizsardzības ministrs iepazīstināja ar poligona attīstības plāniem, daudz jautājumu bija tieši par atsavināšanas procesu un kārtību.

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons 14. septembrī tiekoties ar Skrundas novada domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci, informēja, ka poligona paplašināšana skars mazāku skaitu zemju īpašnieku, jo ir pieņemts lēmums par moderna ložu uztvērēja izbūvi. Šāda veida ložu uztvērējs nodrošinās lielāku aizsardzību. Skaidrojot poligona izveides principus, valsts sekretārs minēja, ka tiek iezīmētas zonas, kurās notiek šaušana. Poligona robežai ir jānodrošina perimetrs, kurā šie lādiņi krīt, neapdraudot apkārtējos iedzīvotājus.

Aizsardzības ministrija skaidro, ka vēl notiek darbs pie iecerētā poligona izmantošanas plānojuma izstrādes un šobrīd tālāk netiek virzīta sākotnēji izziņotā atsavināšanas ideja attiecībā uz privātajām zemēm. Pēc konsultācijām ar iedzīvotājiem un pašvaldību Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki ir secinājuši, ka ir jāmeklē citi risinājumi, kas minimāli vai nemaz neietekmētu privātās zemju teritorijas, tādēļ poligona “Mežaine” paplašināšana tiks plānota tā, lai pēc iespējas mazāk skartu privāto zemju īpašniekus, maksimāli koncentrējot poligona robežu no AS “Latvijas valsts meži” pārņemtajās teritorijās.

Nacionālie bruņotie spēki veiks padziļinātu izpēti un notiks atkārtotas konsultācijas ar pašvaldību par pilnveidotajām iecerēm ar mērķi vienoties par risinājumu, kas pieņemams pašvaldībai un iedzīvotājiem. Paralēli Aizsardzības ministrija turpina darbu pie poligonam “Mežaine” pieguļošo AS “Latvijas valsts meži” teritoriju pārņemšanas.

Aizsardzības ministrija ir atvērta sadarbībai ar privāto zemju īpašniekiem un ir gatava vienoties par koordināciju attiecībā uz piekļūšanu zemju īpašumiem mācību laikā. Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi nerīkot mācības ar kaujas munīciju laikā, kad attiecīgajās teritorijās tiek veikti lauku darbi. Kā uzsvēra 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts, prioritāte vienmēr būs cilvēku saimniecība: “Saskaņojot mācības, ņemsim vērā zemes īpašnieku vēlmes un centīsimies pielāgoties viņu vajadzībām, un vienoties par abpusēji ērtākiem laikiem”.

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons atkārtoti uzsvēra, ka galvenais priekšnoteikums labai sadarbībai ar privātpersonām ir dialogs. Konkrētās teritorijās ir jāspēj panākt pusēm savstarpēji izdevīgu risinājumu. Savukārt teritorijās, kurās ir iespējams noteikt un vienoties par ierobežojumiem nekustamo īpašumu izmantošanai mācību laikā, atsavināšana nav plānota.

Līdz ložu uztvērēja izbūvei Aizsardzības ministrija vēlas vienoties ar apkārtējo zemju īpašniekiem par šiem ierobežojumiem, lai mācību laikā spētu garantēt drošību.

Skrundas novada pašvaldība cer uz iedzīvotāju sapratni un atsaucību, jo, kā jau tikšanās laikā augustā minēja aizsardzības ministrs, militāro spēku ienākšana novada teritorijā nozīmē ienākumus uzņēmējiem un darbavietas iedzīvotājiem.

Tikšanās reizē tika pārrunāta arī turpmākā sadarbība O. Kalpaka takas sakārtošanā un pilnveidošanā.  

 

Informāciju sagatavojusi: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste