VSAA konsultācijas Skrundas novada pašvaldībā 2015. gadā

VSAA konsultācijas Skrundas novada pašvaldībā 2015. gadā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Ventspils reģionālās nodaļas Kuldīgas Klientu apkalpošanas centrs arī 2015. gadā Skrundas novada pašvaldības telpās novada un tuvāko pagastu iedzīvotājiem sniegs konsultācijas pensiju, valsts ģimeņu pabalstu, vecāku pabalstu, bezdarbnieku pabalstu, slimības, paternitātes un maternitātes pabalstu jautājumos. Konsultācijas tiks sniegtas Skrundas novada pašvaldības zālē Raiņa ielā 11, Skrundā, katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 9.00 līdz 12.00: 5. janvārī, 2. februārī, 2. martā, 13. aprīlī, 11. maijā, 1. jūnijā, 6. jūlijā, 3. augustā, 7. septembrī, 5. oktobrī, 2. novembrī, 7. decembrī. Iedzīvotāji tiek laipni aicināti noskaidrot sev vēlamos jautājumus!   Informāciju sagatavoja: Lidija Petrevica VSAA Ventspils reģionālās nodaļas vadītāja tālr.: 63322181, 29106709 e-pasts: Lidija.Petrevica@vsaa.lv