VUGD atgādina par ugunsdrošību savā īpašumā

VUGD atgādina, ka daudzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir pienākums rūpēties ne tikai par sava īpašuma ugunsdrošību, bet arī par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Turklāt, lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu, nav nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi, bet gan atbildība, zināšanas un rīkošanās šobrīd! Kā parūpēties par ugunsdrošību savās mājās? Ko darīt, ja ēkā ir izcēlies ugunsgrēks? Uzziniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavotajā materiālā: http://www.vugd.gov.lv/files/opnews/Droshiba_daudzstavu_namos.pdf