Zaļākai un košākai nākotnei iestādīti vēl 34 rododendri

Zaļākai un košākai nākotnei iestādīti vēl 34 rododendri

Sestdien, 19. septembrī, turpinot iepriekšējā gadā iesākto tradīciju, skvērā pie Skrundas Mūzikas skolas tika stādīti rododendri.

Arī šogad Skrundas novada pašvaldība aicināja ikvienu iesaistīties un World Cleanup Day jeb Pasaules talkas ietvaros iestādīt savu rododendra stādu. Atsaucība bija liela un kopumā tika iestādīti 34 rododendri. Paldies SIA “Cepliņi” un Stepanovu ģimenei, pensionāru klubam “Skrundas ceriņi”, Jurdžu ģimenei, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādei un komandierim pulkvedim Andrim Riekstam, Demčenko ģimenei, viesu namam “Ventas”, Strazdiņu ģimenei, Skrundas kultūras nama komandai un Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centram, Kronlaku ģimenei, kā arī Andrai Krūklei ar ģimeni. Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzrunājot pasākuma dalībniekus, pauda prieku par to, ka viens mazs Skrundas stūrītis top arvien skaistāks. Viņa teic: “Ar šo parka labiekārtošana nebeigsies, plānojam šeit izveidot takas, lai skolēniem ērtāk nokļūt līdz Mūzikas skolai, kā arī ikvienam iedzīvotājam vai viesim būtu šeit patīkami uzkavēties. Tiks uzstādīti arī soliņi, lai varētu nesteidzoties baudīt rododendru ziedēšanas skaistumu.”

Skrundas novada pašvaldība saka paldies arī čaklajiem darba rūķiem, kas veica visus priekšdarbus, lai šis pasākums izdotos – SIA “Skrundas komunālā saimniecība” komandai, SIA “Urbumiņš pluss”, p/a “Sociālais dienests” ar komandu, Arājumu ģimenei, Jēkabam Valpēterim, Sanitai Veinbahai, Viktorijai Reinei, Skrundas Jauniešu centram un SIA “Balticflora”.

Arī šogad pēc labi padarīta darba visi tika cienāti ar gardām pankūkām, pašu gatavotiem ievārījumiem un veselīgu zāļu tēju.

Pie rododendru parka šogad ir uzstādīta plāksne, pateicoties tiem, kuri šo akciju aizsāka 2019. gadā, un tajā piedalījās vairāk nekā 20 talcinieku un tika iestādīti 42 stādi, no kuriem daudzi iedzīvotājus ar savu ziedēšanu priecēja jau šajā pavasarī. Šī vieta ir atzīmēta arī Laimes koku kartē, kas atrodama http://talkas.lv/laimes-koki/.

 

World Cleanup Day jeb Pasaules talkas mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām, tāpēc Latvija tajā piedalījās ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “LAIMES KOKI”. Lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt arī par milzīgu nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules klimata un ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Aivita Staņeviča