Zaļās jostas vides festivāls “Mēs par tīru Latviju”!

Zaļās jostas vides festivāls “Mēs par tīru Latviju”! Nīkrāces pamatskolas skolēni, kas piedalījās makulatūras vākšanas kampaņā, apmeklēja 27. maijā Rīgā Lucavsalas Atpūtas parkā Zaļās jostas vides festivālu. Kampaņā kopumā piedalījās ap 545 izglītības iestādes no visas Latvijas. Kopā tika savāktas 1185 tonnas un 442 kg makulatūras, 27,798 tonnas bateriju un savāktas 178 tonnas un 154 kg. Nolietotās elektropreces, kas dod būtisku ieguldījumu dabas resursu saudzēšanā, veicina otrreizējo izejvielu pārstrādi un uzlabo Latvijas vides kvalitāti. Nīkrāces pamatskola makulatūras vākšanā ierindojās devītajā vietā, savācot 8 tonnas un 395 kg. Festivāla svinīgo atklāšanu vadīja Lauris Reiniks un Ezis Jostiņš. Valsts Prezidents Raimonds Vējonis bija atsūtījis apsveikuma uzrunu konkursa dalībniekiem. Uzrunas vārdus teica pārstāvji no “Zaļā josta”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, IZM Valsts izglītības satura centra un Rīgas domes. Pasākuma laikā skolēni varēja apmeklēt un piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos, skatīt paraugdemonstrējumus un piedalīties sportiskās aktivitātēs. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Lauris Reiniks, Samanta Tīna un citi mūziķi. Ar dažādu spēļu starpniecību pareizi šķirojot atkritumus mācīja “Zaļā josta” un “ZAAO”. “Zaļā josta” stendā bērni varēja tikties arī ar Šķiromānu Zigi un kopā ar Ezīti Jostiņu pārbaudīt iemaņas PET pudeļu un citu atkritumu šķirošanas veiklībā. Neiztrūkstoši festivālā viesojās arī Latvijas Valsts meži un Cūkmens, kas aicināja gādāt par dabas un apkārtējās vides sakoptību un vērtību saudzēšanu. Festivāla ietvaros, gādājot par bērnu drošību gan ikdienā, gan vasaras brīvdienās, darbojās “Drošības sala”, kurā ar izglītojošām, izzinošām un radošām nodarbēm piedalījās  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Rīgas pašvaldības policija, Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” Dzīvnieku policija un AS "Sadales tīkls". Šajā drošības salā varēja iepazīt minēto dienestu transporta līdzekļus, aprīkojumu, atraktīvā veidā apgūt pareizas rīcības iemaņas dažādās ārkārtas situācijās un veicināt izpratni par šo dienestu svarīgo lomu mūsu ikdienā. Savukārt Amigoaicināja cilvēkus izmērīt savas ģimenes vai klases kolektīva apskāviena spēku, pievienojot to simboliskam Latvijas apskāvienam, kas kļūs par skaistu dāvanu mūsu valsts 100.dzimšanas dienā. Mēs arī visi sadevāmies rokās un veidojām savu apskāvienu. Pasākumā bija padomāts arī par sportiskām aktivitātēm un stafetēm svaigā gaisā. Biedrības ''DUEsport'' laukumā bērniem un jauniešiem bija iespēja pārbaudīt veiklību, izturību un sportiskās prasmes šķēršļu joslas pārvarēšanā. Biedrības "Džudo klubs "KYODAI" talantīgākie audzēkņi un arī mazākie audzēkņi ik pēc stundas demonstrēja džudo paraugdemonstrējumus. Šeit arī ikvienam bija iespēja ietērpties kimano, mācīties pareizu krišanas tehniku un dažādus džudo metienus. Dalību varēja ņemt vairāk nekā 40 piedāvātajās aktivitātēs. Zaļā josta izteica sirsnīgu pateicību par Izglītības iestādes lomu un līdzdalību vides kvalitātes saglabāšanas nodrošināšanā un dabas resursu taupīšanā par videi draudzīgas rīcības veicināšanu audzēkņos, tādejādi arī viņu vecākos un apkārtējos sabiedrības locekļos. Mēs saņēmām pateicības rakstus no Līgatnes papīra,  Zaļās jostas un Latvijas Valsts Mežiem par paveikto darbu. Mēs visi šai dienā piedzīvojām un sajutām siltumu un sirsnību no organizatoru un dalībnieku puses.   Teksts un foto: Nīkrāces pamatskolas skolotāja Mārīte Vanaga