Zibakcija – "Vēl viena diena volejbolam"

Zibakcija – 29. februārī Latvijā un citās Eiropas valstīs norisinājās nebijusi volejbola zibakcija – #OneDayMore4Volleyball. Eiropas Volejbola konfederācija (CEV) un tās partneri visā kontinentā ar “vēl vienu dienu volejbolam” vēlējās uzsvērt šī sporta veida popularitāti. Protams, tai pievienojās arī skrundenieki. Latvijas volejbola federācijas mājas lapā atrodama informācija, ka šī zibakcija notika 35 Latvijas vietās. Skrundas vidusskolas sporta zālē klasiskā volejbola spēlēs līdz 29 punktiem no plkst. 10.00 līdz 22.00 tikās gan skolēni, gan pieaugušie. Atbildīgā bija sporta skolotāja Ligita Kučka. Šī bija reize, kad spēlētāji netika dalīti pa vecuma grupām, meiteņu un zēnu komandās, bet gan kopā spēlēja draugi, vecāki ar bērniem, vīri ar sievām. Sporta zālē tikās ne tikai mūsu pilsētas iedzīvotāji, bet arī spēlētāji no apkārtējām apdzīvotajām vietām, pat no Saldus. Informācijas un foto avots: www.skrundasvidusskola.lv