Ziemassvētki Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

Ziemassvētki Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā gada nogalē Ziemassvētku sarīkojumā skolas saimi un vecākus priecēja liels apbalvojamo skaits. Skolas Atzinības rakstus saņēma skolēni par teicamām sekmēm un priekšzīmīgu uzvedību (Amanda Ostrovska 6. kl., Annija Elizabete Meija 9. kl., Daila Ziņģe 9. kl.), atzīmējām arī šo meiteņu vecāku ieguldījumu audzināšanā, par teicamām sekmēm, par priekšzīmīgu uzvedību, par aktivitāti un iniciatīvu skolas sabiedriskajā dzīvē, par sasniegumiem sportā un par glītākajiem rokrakstiem Glītraksta konkursā. Skatītājiem pārdomas un gaišumu sirdīs radīja Oskara Vailda pasakas ”Laimīgais princis”  iestudējums (režisore skolotāja Maija Ancīte), kurā lomas spēlēja gan skolēni, gan skolotāji. Svētku noskaņu radīja arī dejas (skolotāja Liene Alenceviča) un dziesmas (skolotāja Inita Ozola) skolēnu izpildījumā. Noslēgumā, dziedot seno dziesmu ”Klusa nakts, svēta nakts”, katrs varēja vēlēties, lai būtu jauki Ziemassvētki un lai Jaunais gads nāk ar labām un tīkamām lietām mūsu dzīvē. Teksts: Aija VanagaOskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Dagnija Daiga Grundberga