Ziemassvētku ieskaņas koncerts "Nakts mani uzrunā"

Ziemassvētku ieskaņas koncerts 19. decembrī plkst. 17.00 Skrundas kultūras namā notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Nakts mani uzrunā”, kurā piedalīsies Skrundas novada dziedošie amatiermākslas kolektīvi – sieviešu koris “Sonante”, senioru koris “Novakars”, sieviešu vokālais ansamblis “Romance”, vīru vokālais ansamblis “Vecie zēni”, pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis, bērnu popgrupa “BUMS” un Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis “Diantus”. Ieeja – bez maksas.