Ziemassvētku labdarības koncerts un Gada skolotāja sumināšana

18. decembrī plkst. 10.00 Skrundas kultūras namā notiks Ziemassvētku labdarības koncerts, kā arī tiks sveikti Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas organizētajam konkursam “Gada skolotājs” pieteiktie pedagogi.   Ziemassvētku labdarības koncerts Skrundas vidusskolas kolektīvs ielūdz vecākus un visus Skrundas novada iedzīvotājus uz Ziemassvētku labdarības koncertu Skrundas kultūras namā. Koncerta laikā, akcijas “Eņģeļi pār Latviju” ietvaros, varēs ziedot līdzekļus Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcai. Koncertā piedalīsies Skrundas vidusskolas pašdarbības kolektīvi un Skrundas bērnu mūzikas skolas jaunie mākslinieki. Gada skolotājs Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļa otro gadu organizē konkursu “Gada skolotājs”. Katrai izglītības iestādei bija iespēja izvirzīt vienu skolotāju, Skrundas vidusskolai – divus skolotājus. Pedagogu darbs tika vērtēts, ņemot vērā ieguldījumu radošā pieejā izglītības jautājumu risināšanā, daudzveidīgā ārpusstundu darba organizēšanā, skolēnu mācību sasniegumos, patriotiskajā audzināšanā, saskarsmes prasmes ar audzēkņiem. Ziemassvētku labdarības koncerta laikā tiks sveikti nominētie pedagogi, titula “Gada skolotājs” un a/s SWEDBANK speciālbalvas ieguvējs.  2015. gadā balvai izvirzītie skolotāji:
  • Dace Štālberga (pirmsskolas izglītības iestādes Liepziediņš audzinātāja),
  • Aija Mirbaha (Rudbāržu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra skolotāja),
  • Kristīne Hartmane (Skrundas vidusskolas skolotāja),
  • Inese Pickaine (Skrundas vidusskolas skolotāja),
  • Inese Matsate–Matsone (Nīkrāces pamatskolas skolotāja),
  • Liesma Galla (Skrundas Mūzikas skolas skolotāja).
Informācijas avots: www.skrundasvidusskola.lv un Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļa