Ziemassvētku pasākums Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā

Ziemassvētku pasākums Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā Mācību gads ir noslēdzies, un visi ar lielu prieku gaida svētkus. Kas gan ir svētki bez rotaļām, dejām, dziesmām un dzejoļiem?! Bērni bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus, un uz pasākumu Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā daudzi bija ieradušies maskās.  Akordeona pavadībā visi gāja rotaļās un dziedāja. Noslēgumā visi tika pie saldām pārsteiguma dāvaniņām. Paldies visiem bērniem par atsaucību un piedalīšanos! Liels paldies arī bērnu vecākiem par apsveikumiem un labiem vārdiem. Lai visiem gaiši, sirsnīgi Ziemassvētki un lai Jaunajā gadā piepildās viss, ko sirsniņa vēlas sagaidīt! Teksts un foto: Antra Bikše, pagarinātās dienas grupas skolotāja un jaunatnes lietu speciāliste Rudbāržos