Zinību diena Nīkrāces pamatskolā

Zinību diena Nīkrāces pamatskolā Kad kokiem lapas sāk sārtoties un dzērves kāšos sāk kārtoties, ir klāt skolas laiks. Šogad lietainā 1. septembra rītā savas Nīkrāces pamatskolas durvis vēra 61 skolēns un 19 pirmsskolas vecuma bērni.   Šogad 1. septembris bija pirmā skolas diena 8 pirmklasniekiem, kuri šajā rītā sajutās mazliet satraukti. Satraukums ātri vien norima, jo viņus sagaidīja smaidīgā skolas direktore Anita Sebeža un tikpat smaidīga 1. klases audzinātāja Elīna Linkovska. Zinību diena Nīkrāces pamatskolā – “SKOLĀ AR DVĒSELI”, bija īpaši svinīga un saviļņojoša. Svinīgajā līnijā vēl bez direktores uzrunas dziedāja gan Paula Ezeriete (3. klase), gan Arita-Estere Puškareva (1. klase), gan īpašu dziesmu bija sagatavojuši skolas dziedošie skolotāji. Kas tie būtu par svētkiem bez ciemiņiem – tādi bija arī mūsu skolā. Pie mums viesojās Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere un sporta darba organizatore Ilona Rītiņa. Īpašu pārsteigumu sagādāja bijusī Skrundas novada domes priekšsēdētāja, tagadējā 12. Saeimas deputāte Nellija Kleinberga, kura ar savu palīdzi Sarmīti Bišu bija ieradušās Nīkrāces pamatskolā, lai Zinību dienā sveiktu gan skolēnus, gan pedagogus, gan skolēnu vecākus, gan skolas darbiniekus. Tika pasniegta arī dāvana – Saeimas apmeklējums ar organizētu ekskursiju un izbrauciens ar patruļkuģi “Skrunda”. Pēc svinīgās līnijas aicinātie viesi kopā ar skolas administrāciju un skolēnu vecākiem devās uz informatīva tikšanos skolas aktu zālē, kur visi tika informēti par paveiktajiem un vēl veicamajiem darbiem Nīkrāces pamatskolā. Savukārt skolēni un viņu skolotājas devās uz jaunā mācību gada pirmo klases stundu, kurā pārrunāja vasaras notikumus un noskaņojās turpmākajam mācību gadam. Īpašs notikums šoreiz bija arī klašu kopīgā fotografēšanās, kuras rezultātā klases tika pie ļoti interesantām fotogrāfijām. Par to paldies direktora vietniecei izglītības jomā Svetlanai Rudzītei, kura šogad sāk strādāt Nīkrāces pamatskolā. Jaunajā mācību gadā novēlam prieku, zinātkāri un mērķtiecību! Teksts: Elīna Linkovska, Nīkrāces pamatskolas skolotāja Foto: Inga Ezeriete un Svetlana Rudzīte