Zinību dienas pasākums Nīkrāces pamatskolā

Zinību dienas pasākums Nīkrāces pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00 Nīkrāces pamatskolā notiks Zinību dienas pasākums, kurā iezvanīs pirmo skolas dienu, pacels MammasDabas karogu, skolēni un klašu audzinātāji tiksies pirmajā klases stundā, savukārt skolas administrācija tiksies ar vecākiem un viesiem.