Zirņu pagasta pārvalde izsludina konkursu uz Zirņu pamatskolas direktora amatu

Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:
- augstākā pedagoģiskā izglītība;
- pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē pēdējo piecu gadu laikā;
- zināšanas un pieredze izglītības jomā un iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
- vēlamas vismaz divu svešvalodu zināšanas.
Par priekšrocību tiks uzskatīta:
- vadības darba pieredze izglītības jomā;
- zināšanas un pieredze speciālās izglītības programmu realizācijā.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
- pieteikums;
- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pieprasījuma, uzrādot oriģinālus);
- īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
- motivācijas vēstule;
- priekšlikumi par Zirņu pamatskolas darbības attīstību tuvāko gadu laikā.
Dokumentu ieniegšanas termiņš 2013. gada 18. februāris plkst.16.00 (vai pasta zīmogs 2013. gada 18. februāri ieskaitot). Dokumenti iesniedzami personīgi sekretārei 1. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 vai pa pastu Zirņu pagastā pārvale, Pagastnams, Zirņu pagasts, Saldus novads LV-3853.