Nīkrāces pagasta bibliotēka

Ziedu iela 1-16, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320
Vadītāja - Ilze Zvirbule, tālrunis +371 63354115, e-pasts: nikrace.biblioteka@skrunda.lv

Darba laiks no 1. septembra līdz 1. jūnijam:
P. - 9.00 – 18.00
O. - 9.00 - 16.00
T. - 9.00 - 16.00
C. - 9.00 - 16.00
P. - 9.00 - 14.00
S. - slēgts
Sv. - slēgts


Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena (lasītājus neapkalpo).
Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena  (lasītājus neapkalpo).


Par bibliotēku 2018. gadā:
Telpu platība: 80 m2
Fonds: 5352
Lasītāju skaits: 245
Apmeklējums: 3278 
Izsniegums: 5099
Krājuma komplektēšana 2018. gadā: 2726 EUR (t. sk. 1876 EUR,  periodiskajiem izdevumiem 850 EUR)

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Uzziņu sniegšana;
Grāmatu izsniegšana uz mājām;
Starpbibliotēku abonoments;
Interneta pieeja;
Datoru izmantošana;
Skenēšana, kopēšana un izdruka(maksas pakalpojums);
Izstādes un tematiskie pasākumi.

2018. gadā abonētie preses izdevumi: 

Pērle, Ieva, Ievas veselība,  Ievas stāsti, Ievas Padomu Avīze, Leģendas, Lauku Avīzes tematiskā avīze, Praktiskais latvietis, Citāda Pasaule, Mājas viesis, Dārza pasaule, 100 labi padomi, Taka, Lilit, Santa, Annas Psiholoģija, Ilustrētā zinātne, Zintnieks, Spicīte, Ilustrētā Junioriem, Avene, Patiesā dzīve, 36,6, Kurzemnieks.


Sadarbības partneri:
Nīkrāces pamatskola, Skrundas novada bibliotēkas, Kuldīgas galvenā bibliotēka un citas Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas, Skrundas TV, Skrundas novada pašvaldība, laikraksts „Kurzemnieks."


Nīkrāces pagasta bibliotēkas interneta pieejas punkta izmantošanas noteikumi
Nīkrāces pagasta bibliotēkas nolikums
Nīkrāces pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi