Raņķu pagasta bibliotēka

„Sākumskola" Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV - 3323
Vadītājs - Valdis Nelijus, tālrunis +371 29831485, e-pasts: ranki.biblioteka@skrunda.lv

Darba laiks:
P. 9.00 - 16.00
O. 10.00 - 17.00
T. 10.00 - 18.00
C. 9.00 - 16.00
P. 9.00 - 15.00
S., Sv. - slēgta
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā diena Kuldīgā (lasītājus neapkalpo).


Par bibliotēku 2018. gadā:
Telpu platība: 98m2
Fonds: 5200
Lietotāju skaits: 115
Apmeklējums: 3650
Krājuma komplektēšanai 2018. gadā: 2407 EUR

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Grāmatu un preses lasīšana;
Grāmatu un preses izsniegšana uz mājām;
Uzziņas sniegšana;
Interneta pieeja;
Datora izmantošana;
Skenēšana, kopēšana un izdruka (maksas pakalpojumi);
Starpbibliotēku abonements;
Izstādes un tematiskie pasākumi.

2019. gadā abonētie preses izdevumi

Sadarbības partneri:
Raņķu pakalpojumu pārvalde, Sociālais darbinieks, Raņķu kultūras darba organizators, Jaunmuižas pamatskolas PII Raņķu filiāle, Skrundas novada bibliotēkas, Kuldīgas galvenā bibliotēka un citas Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas, Skrundas TV, Skrundas novada pašvaldība, laikraksts „Kurzemnieks."


Raņķu bibliotēkas lietošanas noteikumi
Raņķu bibliotēkas nolikums
Raņķu bibliotēkas datora un internetapieejas punkta izmantošanas noteikumi 

Raņķu bibliotēkas maksas pakalpojumi