Administratīvo lietu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Nodaļas vadītāja Inga Freimane 63350451, 26668902 inga.freimane@skrunda.lv
Apmeklētāju centra speciāliste Rudīte Kronlaka

63331555,

29284087

dome@skrunda.lv
Tehniskā sekretāre Dace Buķele 63350451 dace.bukele@skrunda.lv
Informācijas tehnoloģiju administrators Sandris Kuzmickis

26119570,

63350461

sandris.kuzmickis@skrunda.lv
Mehānisko transportlīdzekļu vadītājs Juris Neimanis 29350268  
Mehānisko transportlīdzekļu vadītājs Guntis Jansons 26559657 guntis.jansons@skrunda.lv