Vadība

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Priekšsēdētāja Loreta Robežniece 63350456, 29258469 loreta.robezniece@skrunda.lv
Priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis 26064393 aldis.zalgauckis@skrunda.lv
Izpilddirektors Guntis Putniņš 29555335 izpilddirektors@skrunda.lv