Rudbāržu pakalpojumu pārvalde

Adrese: Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324

Tālrunis: 26318119
E-pasts: rudbarzi@skrunda.lv


Pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE

Tālrunis: 26318119

  • Sociālā darbiniece: GUNTA STIBA, tālr. 29481085, e-pasts: gunta.stiba@skrunda.lv
  • Bāriņtiesas locekle: Santa ZĒLAVA
  • Kasiere: IVETA ZĪLE
  • Sporta darba organizatore: INESE OZOLIŅA, tālr. 26261729, e-pasts: ineseoz@tvnet.lv
  • Rudbāržu pagasta veselības aprūpes punkta ārsta palīdze: MARINA LĀKUTE, tālr. 26848755
Rudbāržu pagasta platība ~ 110 km2, tajā ir 977 iedzīvotāju (01.01.2016.g., pēc IR datiem). 
 
Rudbāržu pagasts atrodas Skrundas novada Rietumu daļā. Attālums no Rudbāržiem līdz Skrundai 8 km, līdz Liepājai 60. To šķērso Rīgas - Liepājas dzelzceļš un valsts galvenais autoceļš A 9. Robežojas ar Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Laidu pagastu, Nīkrāces pagastu, Raņķu pagastu, Skrundu pilsētu un tās lauku teritoriju. 
 
Rudbārži vēstures avotos pirmoreiz minēti 16.gs., kad tie izlēņoti Gosu dzimtai. 17.gs. Rudbāržu muiža piederēja Kurzemes hercogistes kanclera Keizerlinga dzimtai, 18.gs. tā bija Benignas Bīronas māsas Katrīnas Bismarkas īpašums, kuru viņa uzdāvināja māsasdēlam Pēterim Bīronam. 1778.g. Rudbāržus nopirka fon Firksa dzimta, kas Rudbāržos valdīja līdz 1920.g. 
 
Tagadējā Rudbāržu pagasta teritorija veidojusies pēc 2.pasaules kara, kad tajā iekļāva bijušo Sieksātes pagastu. 1945.g. Rudbāržu pagastā izveidoja Rudbāržu, Lēnas un Pelču ciemu, bet pagastu 1949.g. likvidēja. 1954.g. Rudbāržu ciemam pievienoja Pelču un Sieksātes ciemu, 1977.g. - daļu Skrundas ciemata teritorijas. Lēnas ciemu 1954.g. pievienoja Nīkrāces ciemam, ar kuru robežas tika mainītas 1959.g. un 1966.g. 1990.g. Rudbāržu ciema teritorijā atjaunoja Rudbāržu pagastu. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā Rudbāržu pagastā iekļauts viss Sieksātes pag., bet daļa Rudbāržu pagasta pievienota Nīkrāces pagastam un Skrundas lauku teritorijai.