Realizēti

"Mēs Skrundas novadam!"
 • Edgars Zeberliņš
 • 29403264
Projekta pieteikumu iesniegšana No 2020. gada 1. jūnija līdz 19. jūnijam

Projekta realizācijas laiks:

No 2020. gada 6. jūlija līdz 31. oktobrim

Projektu kopējās izmaksas:
000,00 EUR
Pašvaldība 2020. gadā piešķir finansējumu viena projekta realizācijai – līdz 500,00 EUR
Projekta mērķis: Sniegt finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
Aktivitātes:

Projekta pieteikumu var iesniegt:

 • nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas).
 • Neformālas iedzīvotāju grupas - (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa u.tml.)

 

Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt tikai 1 (vienu) projekta pieteikumu.

 

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:

 • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamas vides labiekārtošanu;
 • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamu telpu remontu un/vai aprīkojuma iegādi;
 • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu.

 

Dokumenti:
Sadarbības iestāde:  
Fonds:  
Projekta datums: 31.10.2020
Skatīt vairāk
“Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!” (“Clean Brownfields”)

 

 

 

Projekts uzsākts:

2018. gada 23. aprīlis

Projekta kopējās izmaksas:
889 520,51 EUR
 
6073,08 EUR
Projekta mērķis: Lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.
Aktivitātes:

No 8. līdz 12. oktobrim Kurzemes pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopā ar Lietuvas pašvaldību darbiniekiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju un Vāciju.

 

Brauciena mērķis bija programmas Interreg Latvija-Lietuva projekta “Clean Brownfields” ietvaros iepazīties ar šo valstu pieredzi degradētu teritoriju sakopšanā.

Nepieciešami ne tikai finansiāli ieguldījumi, bet arī veiksmīgs un dažkārt radošs risinājums, lai degradētas teritorijas un objekti kļūtu sabiedrībai noderīgi un  ilgtspējīgi,  tāpēc braucienā gūtā pieredze un citās Eiropas valstīs jau realizētās idejas Aizputes, Alsungas, Durbes, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas Priekules, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novadu un Liepājas pilsētas pašvaldību pārstāvjiem ļaus efektīvāk plānot savu degradēto teritoriju sakopšanas darbus.

Polijā pašvaldību pārstāvji apmeklēja kādreizējās kazarmas Ostrudas pilsētā, kas renovācijas procesā kļūst par jaunu pilsētas centru, un “Mills of Knowledge” Toruņas pilsētā, kas no tvaika darbinātām dzirnavām kļuvušas par nozīmīgu pilsētas zinātnes un uzņēmējdarbības veicināšanas centru. Savukārt Vācijā tika iepazīta degradētu teritoriju sakopšana Lauzices ezeru apkaimē  pēc brūnogļu ieguves, apmeklēta Latvijas vēstniecība Vācijā un aplūkota bijusī Tempelhofas lidlauka teritorija Berlīnē, kur izveidota atpūtas zona pilsētniekiem.

No militāra objekta par jaunu pilsētas centru

Polijas pilsētas Ostrudas bagātīgais vēsturiskais mantojums ietver arī plašu kazarmu teritoriju, kas par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem daļēji jau atjaunota, veidojot jaunu pilsētas daļu ar konferenču telpām, pašvaldības administratīvajām ēkām, ēdamzonām un telpām birojiem. Līdz ar Eiropas līdzekļu ieguldījumu kazarmu teritorija atdzīvojas, un citas ēkas iegādājušies un sākuši restaurēt arī privātā sektora investori, kas ļauj cerēt uz visas plašās teritorijas sakārtošanu.

Ostrudā Kurzemes pašvaldību pārstāvji viesojās arī renovētā pilsētas dzelzceļa stacijā, kas ar pašvaldības ieguldījumu kļuvusi par sociālu objektu - jauniešu centru un dienas centru cilvēkiem ar invaliditāti. Telpās izvietota darbnīca cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai, darbojas papīru smalcinātava, kā arī pieejamas rehabilitācijas iespējas.

Zinātnes centrs tvaika darbinātās dzirnavās

Polijas pilsēta Toruņa 90-to gadu beigās ieguva savā īpašumā bankrotējušas kompānijas tvaika darbinātas dzirnavas. Ēka bija avārijas stāvoklī, tāpēc bija jāpieņem steidzams lēmums par tās turpmāko likteni. Pašvaldība nolēma ēku saglabāt un ar ES atbalstu restaurēt, izveidojot Zinātnes centru bērniem un pieaugušajiem, telpas biznesa inkubatoru darbībai un jaunatnes centram. Ēka šobrīd lepojas ar lielāko Fuko svārstu Polijā, Zinātnes centru kopš tā atklāšanas 2013. gadā apmeklējuši jau gandrīz pusmiljons cilvēku. Zinātnes centrs turpina attīstīties, izmantojot ES fondu līdzekļus, kā arī veido dažādus atraktīvus pasākumus bērniem, jauniešiem, sievietēm, plāno aktivitātes un izglītojošus pasākumus arī senioriem.

Mākslīgi ezeri brūnogļu ieguves vietās

Teritorija var tikt degradēta derīgo izrakteņu ieguves procesā, un tam spilgts piemērs ir Lauzices ezeru apkārtne Vācijā. Kompānijām, kas šajā apkārtnē iegūst brūnogles, noteikta daļa peļņas jāiegulda teritorijas sakopšanā. Daudzas agrākās raktuvju vietas pārveidotas par mākslīgiem ezeriem, kopumā Lauzices apkārtnē jau ir aptuveni 14 šādu mākslīgi radītu ezeru. Ezeru apkārtne tiek sakopta, veidotas jahtu ostas, stādīti meži vai sakārtotas lauksaimniecības zemes atkarībā no izpētes par teritorijai piemērotāko risinājumu. Kurzemes pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja aplūkot gan pabeigtu mākslīgo ezeru ar izveidotu infrastruktūru tūrismam – veloceliņiem, jahtu ostu, atpūtas un ēdamzonam, gan brūnogļu ieguves procesu, kā  rezultātā tiek norakts virsējais zemes slānis ļoti plašās teritorijās.

Lidosta kā atpūtas zona Berlīnes iedzīvotājiem

Tempelhofas lidosta Berlīnē, kas tika slēgta 2008. gadā  pēc jauno lidostu izveides, raisīja daudz pārdomu pilsētas plānotājiem, kā šo teritoriju efektīvāk izmantot, tāpēc tika veikta iedzīvotāju aptauja, kur tie pauda vēlmi lidlauku saglabāt un atvērt publiskai lietošanai. 380 hektārus plašā teritorija gandrīz pašā Berlīnes sirdī kļuva gan par patvērumu plašai putnu kolonijai, gan aktīvas atpūtas un kultūras zonu pilsētas iedzīvotājiem, kur kopš 2014. gada izveidotas gan zonas piknikiem, gan atpūtai, gan aktīvajam sportam. Pati lidostas ēka piedzīvojusi nelielas pārmaiņas, tajā izvietota izstāde par aviācijas vēsturi un lidostu attīstību Berlīnē.

Gūtā pieredze – Kurzemes vides uzlabošanai

Kopumā pieredzes apmaiņas braucienā pašvaldību pārstāvji uzzināja gan par dažādām degradētu teritoriju un objektu attīstības iespējām, tāpat arī iepazina dažādus sadarbības un finansējuma modeļus šo teritoriju sakopšanai. Šīs  zināšanas lieti noderēs projektā ieplānoto degradēto teritoriju sakopšanai Kurzemē.

Informācija sagatavota: 18.10.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. oktobrī Skrundas novada pašvaldības pārstāvji kopā ar SIA "Baltijas būve" pārstāvi Dzintaru Mustu apsekoja degradēto teritoriju Kalna ielā 17, Skrundā, kur top uzņēmējdarbības laukums. 

 

Pavasarī šo teritoriju klāja krūmi un būvgruži. Lai to sakārtotu, pašvaldība iesaistījās Intereg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam projektā LLI-303 "Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!" (Clean Brownfields).  Līgums par darbu veikšanu tika noslēgts šā gada 4. septembrī  un  līdz oktobra beigām darbi būs paveikti. Teritorija ir atbrīvota no krūmu apauguma, būvgružiem, ir veikti zemes planēšanas darbi, tiek savesta kārtībā meliorācija, lai teritorijā nekrātos ūdens. Kad darbi būs pabeigti, uzņēmējiem un investoriem būs pieejams plašs uzņēmējdarbības laukums, kura kopējā platība ir vairāk nekā 11 ha un kuras tuvumā būs iespējas pieslēgt nepieciešamo elektrības jaudu, blakus ir arī gāzes vads un dzelzceļš.
 

PIRMS (2018. gada 10. aprīlis)

2018. gada 15. oktobris

Skrundas TV video sižets par uzņēmējdarbības teritoriju ŠEIT

 

 

Informācija sagatavota: 16.10.2018.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta LLI-303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”  īstenošanu. Š.g. 4. septembrī ir noslēgts līgums par teritorijas planēšanu un virsūdens novadīšanu uz piegulošajiem grāvjiem Kalna ielā 17, Skrundā, un turpmāko 4 mēnešu laikā vairāk nekā 11 ha lielā degradētā teritorija tiks sakārtota – aizvākti sadzīves atkritumi, būvgruži, veidots reljefs un iztīrīts esošais grāvis, kas nodrošinās efektīvu lietusūdens novadīšanu no zemesgabala. Sakārtots īpašums dos iespēju piesaistīt potenciālo investoru uzmanību un veicināt uzņēmējdarbību Skrundas novadā. Darbus veic SIA “Baltijas būve”, būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “PBT”. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 70632,18 EUR, no tām 40 487,15 EUR ir programmas attiecināmās izmaksas. Neattiecināmo izmaksu segšanai pašvaldība izmantos aizņēmumu no Valsts kases.

Oktobrī Skrundas novada pašvaldības pārstāvis kopā ar citiem projekta partneriem dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju un Vāciju, kura laikā paredzēts apskatīt bijušos industriālos un dabas resursu ieguves objektus un teritorijas, kas pārbūvētas izmantošanai kultūras, izglītības, atpūtas, sporta, uzņēmējdarbības vajadzībām, kā arī tikties ar šo projektu īstenotāju pārstāvjiem.

Informācija sagatavota: 27.09.2018.

 

2018.gada 23.aprīlī tika noslēgts finansēšanas līgums starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kurzemes plānošanas reģionu par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekta LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei !” (“Clean Brownfields”) īstenošanu. Šis ir Kurzemes plānošanas reģiona un iesaistīto pašvaldību ilgi lolots, pilnveidots un beidzot atbalstu saņēmis projekts. Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, no Latvijas puses projektā iesaistījušās Kuldīgas, Skrundas, Ventspils un Saldus novadu pašvaldības, no Lietuvas puses – Kauņas pilsētas pašvaldība, Kauņas reģionālā attīstības aģentūra, Klaipēdas un Telšu rajonu pašvaldības. Projekts ilgs divus gadus un tā noslēgumā Kuldīgas novada pašvaldība atbrīvosies no 366 tonnām piesārņojuma kādreizējās pilsētas dārzniecības teritorijā, iegūstot iespējas slēpošanas trases attīstībai tālākā nākotnē, Saldus un Ventspils novadu pašvaldībās nojauks divus bīstamus un piesārņotus graustus – kādreizējās dzīvojamās mājas Rubā un Ugālē. Skrundas novada pašvaldība dzelzceļa tuvumā iegūs 11 ha sakārtotas teritorijas, kas kādreiz piederējusi militārajai bāzei, bet turpmāk sekmīgi varētu tikt izmantota uzņēmējdarbības vajadzībām. Kauņas pašvaldība attīrīs un sakārtos 10 000 m2 bij. militārās pilsētiņas teritorijas un izveidos jaunu futbola stadionu. Telšu rajona pašvaldība attīrīs un sakārtos vienu hektāru ar naftas produktiem piesārņotas teritorijas bijušajā militārajā pilsētiņā, lai nākotnē to varētu izmantot saimnieciskai darbībai. Projekta ietvaros tiks likts pamats vērtīgam ieguvumam un lielam izaicinājumam nākotnē Klaipēdas rajona pašvaldībai – tehniskā dokumentācija bij. derīgo izrakteņu teritorijas sakārtošanai Gargždu tuvumā. Pašlaik tā ir pēc saimnieciskās darbības beigām izveidojusies dīķu teritorija, kas, atbilstoši izbūvēta, var kļūt par plaši izmantotu sporta un atpūtas vietu iedzīvotājiem. Savukārt, Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kauņas reģionālo attīstības aģentūru rūpēsies par darbinieku un pašvaldību speciālistu apmācību degradētu teritoriju sakārtošanai gan semināru, gan pieredzes braucienu veidā. Ir notikusi projekta partneru pirmā tikšanās, kuras noslēgumā dalībnieki iepazinās ar Kuldīgas pašvaldības pieredzi degradētu ēku atjaunošanā vēsturiskā teritorijā - sakārtoto bijušo ebreju sinagogas ēku kompleksu izmantošanai pašvaldības bibliotēkai un mākslas namam, kā arī peldbaseina un sporta skolas ēku kompleksu. Pašlaik pašvaldībās, kur plānotas infrastruktūras investīcijas vai tehniskās dokumentācijas sagatavošana, aktuālā darbība tiek veltīta iepirkumu procedūras veikšanai. Projekta īstenošana ir nozīmīga ne tikai Kurzemes plānošanas reģionam un iesaistītajiem partneriem. Ar to plānots aktualizēt jautājumu par milzīgo degradēto teritoriju/ objektu skaitu Latvijā un Lietuvā, to sakārtošanai nepieciešamo sistēmu, atbalstu un sociālekonomisko potenciālu. Projekta rezultāti ir arī papildinājums teritoriju revitalizācijai, kas Latvijā jau tiek īstenota ES fondu līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena ietvaros. Mēs strādājam, lai pēc projekta pabeigšanas šādas ainas vairs neredzētu, piemēram, Ugālē, Latvija, Rubā, Latvija, Telšos, Lietuva.

 

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Ozoliņa

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija

projekta vadītāja tel. 29453184,

e-pasta adrese: sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv 06.06.2018.

Rezultāti:
 
Sadarbības iestāde: Kurzemes plānošanas reģions
Fonds: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam www.latlit.eu
Projekta datums: 30.04.2020
Skatīt vairāk
“Apmeklē Ventas upi”, Visit Venta, ViVa, Nr. LLI-293
 • Zane Eglīte

 

 

 

Projekts uzsākts:

2018. gada 1. aprīlis

Projekta kopējās izmaksas:
321 607,77 EUR
no tā ERAF finansējums 273 366,56 EUR
 
7011,26 EUR
Projekta mērķis: Palielināt nakšņojošo tūristu skaitu projekta partneru teritorijās: Kurzemes reģionā, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, Mažeiķos un Akmenē. Ventas upe vieno visu partneru teritorijas un ir viens no reģiona daudzveidīgākiem un pievilcīgākiem tūristu piesaistes objektiem.
Aktivitātes:

Pēc partnerības līguma parakstīšanas 29.05.2018. Skrundas novada pašvaldība aktīvi uzsākusi projekta aktivitātes. Noslēgts līgums ar SIA “Certes” par tūrisma āra interaktīvā stenda iegādi un uzstādīšanu. Stendu paredzēts izvietot Skrundas tirgus teritorijā Ventas ielā 14, Skrundā, kur ir vērojama vislielākā cilvēku plūsma. Interaktīvajā stendā iedzīvotājiem un tūristiem būs pieejama informācija par Skrundas novada apskates objektiem,  vietējiem mājražotājiem un citu ar tūrisma un uzņēmējdarbību saistītu informāciju.

Kā vēl viena aktivitāte projektā ir vides objekta Venta stega Curonica izveide Saldus ielā 23, Skrundā (iedzīvotājiem vairāk pazīstams kā Ventas kalns).  Šī vides objekta idejas autors ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes students Reinis Švedenbergs, kurš kursa darba ietvaros izstrādāja priekšlikumu Ventas kalna publiskās teritorijas labiekārtošanai, iekļaujot tajā vides objektu - Venta stega. Pamatojoties uz konceptuālo priekšlikumu, SIA “Kamenes” izgatavos un uzstādīs vides objektu līdz š.g. oktobra beigām.

Topošajam Skrundas novada tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām projektā plānota izstāžu mēbeļu iegāde. Mēbeles izgatavos SIA “Ievas koks”.

Informācija sagatavota: 27.09.2018.


 

Projekta partneri kopīgi veiks dažādas aktivitātes, lai veicinātu Ventas upes pievilcību, tādējādi palielinot tūristu interesi un informētību par projektā iesaistīto partneru reģioniem.

Projekta laikā partneri izveidos pieturas punktus pie dabas un kultūras mantojuma objektiem Ventas upes tuvumā. Tiks izveidoti vairāk nekā 10 pieturas punkti, kuru ietvaros tiks izvietota atpūtas infrastruktūra un norādes uz tūrisma objektiem. Plānots arī izveidot projekta mājaslapu, mobilo lietotni, sagatavot informatīvos materiālus, nodrošināt informatīvās vizītes un veikt citus mārketinga pasākumus.

Projektā ir astoņi partneri: Ventas reģionālais parks, Mažeiķu novada pašvaldība, Mažeiķu uzņēmējdarbības un tūrisma informācijas centrs, Akmenes novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus tūrisma, kultūras un sporta centrs, Kuldīgas novada pašvaldība un Kurzemes tūrisma asociācija. Projekta vadošais partneris ir Ventas reģionālais parks. Projekta kopējās izmaksas ir 321 607,79 EUR  no tām 85 % ir ERAF  finansējums, kas veido 273 366,58  EUR.

Skrundas novada pašvaldības kā projekta partnera kopējais finansējums ir 46741,68 EUR no kuriem 85 % ir ERAF finansējums, kas veido  39 730,42 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums - 7 011,26 EUR.

Skrundas novada pašvaldība kā projekta partneris piedalīsies kopējās plānotajās aktivitātēs, kā arī iegādāsies un uzstādīs āra tūrisma informācijas stendu, izstāžu mēbeles un Ventastega curonica skulptūru.

Informācija sagatavota: 06.06.2018.

 
Rezultāti:

Skrundas novada pašvaldība no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. martam saskaņā ar  Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam īstenoja projektu “Apmeklē Ventas upi” (Viva, nr. LLI-293). Projekta mērķis ir uzlabot ūdens tūrisma infrastruktūru Ventas upes krastos un palielināt tūristu skaitu projekta partnera teritorijās (Lietuvā - Akmenes un Mažeiķu rajonos, Latvijā - Skrundas, Saldus un Kuldīgas novados). Projekta vadošais partneris ir Ventas reģionālais parks.

Smaiļotāju ērtībai un ūdens tūrisma infrastruktūras uzlabošanai projekta aktivitāšu laikā Akmenes rajona pašvaldība desmit vietās upes krastos uzstādīja pieturvietas ar atpūtas infrastruktūru (soliem, galdiem, lapenēm, tualetēm, atkritumu tvertnēm, kamīniem). Mažeiķu rajonā ir uzstādītas sešas šādas vietas, turklāt tika uzceltas 19 informatīvas zīmes, lai iepazīstinātu tūristus ar apmeklējamiem objektiem. Latvijā Skrundas un Kuldīgas pašvaldībās ir četras šādas pieturas. Saskaņā ar projektu sakārtotā maršruta kopējais garums ir 80 kilometri.

Tūristu ērtībām ir izveidota vietne www.visitventa.lt . Ikviens, kurš interesējas par smaiļošanu vai vienkārši meklē informāciju par apskates objektiem Ventas upes reģionā, šajā vietnē var atrast daudz noderīgas informācijas un plānot savu ceļojumu ar kajakiem. Vietne sniedz informāciju ne tikai par apskates vietām, bet arī par kajaku pieturām ar iepriekš minēto infrastruktūru, kā arī vietām, kur paēst, un, ja ceļojat ilgāk par vienu dienu, jūs atradīsiet informāciju par nakšņošanas iespējām. Visus jaunumus var atrast arī sociālajā tīklā Facebook  https://www.facebook.com/visitventa

Ir izstrādātas divas mobilās lietojumprogrammas:

2019. gada vasarā  partneri projekta aktivitāšu ietvaros organizēja četru dienu kajaku braucienu, lai izmēģinātu tikko uzstādīto ūdens tūrisma maršrutu Ventas upē. Katrs partneris bija atbildīgs par konkrēto Ventas upes posmu. Izveidoti arī reklāmas un informācijas video par Ventas upi Latvijā un Lietuvā https://www.youtube.com/channel/UCrudwh1wpz8SOJ1_pVCYAqw.

 

Skrundas novada pašvaldība projekta ietvaros iegādājās mēbeles Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām – 3 brošūru stendus, 3 kastes ekspozīcijai, 5 galdus, 16 krēslus, 3 plauktus/zārdus un 2 aizslēdzamus skapīšus.

Projekta ietvaros pie Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra tika uzstādīts āra interaktīvais informācijas stends, kurš ikdienā atspoguļo aktuālo notikumu afišas, kā arī tūristiem nepieciešamo informāciju. 2018. gada 10. novembrī Ventas kalnā tika atklāts jaunais vides objekts - Ventas Stega, kas tapis par projekta līdzekļiem. Tika uzstādīta arī atkritumu urna un soliņš. Vairāk par objektu: http://www.skrunda.lv/lv/kultura/aktualitates/iegriez-stegu-ventas-kalna/https://www.youtube.com/watch?v=4sI93PrC3pI, http://www.skrunda.lv/images/userfiles/Avize/SKRUNDAS_novads_2018_oktobris-2.pdf.

Projekta kopējās izmaksas ir 321 607,79 EUR, no tiem 85 % ir ERAF finansējums, kas veido 273 366,58  EUR. Skrundas novada pašvaldības kā projekta partnera kopējais finansējums ir 46741,68 EUR no kuriem 85 % ir ERAF finansējums, kas veido  39 730,42 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums - 7 011,26 EUR.

Vairāk par programmu: www.latlit.eu.

 

 

 

 

Sadarbības iestāde:  
Fonds:
 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam www.latlit.eu
 
Projekta datums: 31.03.2020
Skatīt vairāk
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 7.2 pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

 

Projekts uzsākts:

 

 

 
 
 
2015. gada 15. oktobris
Projekta kopējās izmaksas:
 
1 232 000,00 EUR
 
112 000,00 EUR
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību
Aktivitātes:

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015. gada 15. oktobra līdz 2019. gada 1. decembrim

Pasākuma mērķis - atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem - ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu. Finansējuma apjoms – 1,12 milj. EUR.

Skrundas novadā prioritāri tiks atjaunoti tie grants ceļi (vai to posmi), kuri pēc sabiedriskās apspriešanas ar uzņēmējiem katrā pagastā un pilsētā, tiks izvirzīti pārbūvei.

 

Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

_________________________________________________________________________

Jūlija beigās pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par iesniegtā projekta “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastā” apstiprināšanu.  Projekta mērķis - atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta kopējās izmaksas 1 412 861,94 EUR, no kurām programmas finansējums sastāda 1 120 000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējuma daļas segšanai pašvaldība izmantos aizņēmumu no Valsts kases.

Projektā paredzēta šādu grants ceļu pārbūve 15 km garumā:

1.              Autoceļa 6229A002 "Klūgas ‐ Pikuļi- Jaunmuiža", Skrundas pagastā, 4,8 km pārbūve;

2.             Autoceļa 6282B009 "Zaļumi ‐ Nomaļi", Rudbāržu pagastā, 2,8 km pārbūve;

3.             Autoceļa 6268A001 "Nīkrāce ‐ Priežukrogs", Nīkrāces pagastā, 6,5 km pārbūve;

Autoceļa 6278B001 "Gulbji ‐ Priednieki", Raņķu pagastā, 0,9 km pārbūve.

Veicot pārrunas ar būvuzņēmējiem SIA “Ceļu būvnieks”, PS “Ceļu būvnieks CT” un SIA “A-Land”, nolemts, ka  būvdarbi tiks veikti 2019. gadā.

Rezultāti:
 
Sadarbības iestāde: LAD
Fonds: ELFLA
Projekta datums: 01.12.2019
Skatīt vairāk
LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

 

 

 

Projekta īstenošanas laiks:

01.05.2017. - 31.10.2019.

Projekta  izmaksas:
Projekta kopējais finansējums: 1 176 867,14 EUR
ERAF finansējums: 1 000 337,07 EUR
Skrundas novada pašvaldības projektā plānotais finansējums 99 662,50 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 84 949,38 EUR)
Projekta mērķis: Dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Aktivitātes:

Projekta apraksts un aktualitātes ir sagatavotas ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī apraksta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Informācija par projektu atrodama arī ES mājaslapā www.latlit.eu

 

Introducing Nature Tourism for all - UniGreen (Dabas tūrisms visiem), Nr.LLI-010

UNIGREEN PROJEKTS IEPAZĪST LIETUVAS PIEREDZI DABAS TŪRISMA PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

27.-28.septembrī 26 Kurzemes reģiona pašvaldību, Kurzemes tūrisma asociācijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās divu dienu pieredzes apmaiņas vizītē Lietuvā. Dalībnieki apmeklēja 4 dabas parkus (Žemaitijas, Salantai, Piejūras un Nemunas Deltas), kā arī Centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Monciškes, Kretingas Tūrisma informācijas centru un Japāņu dārzu, kur tikās ar kaimiņu kolēģiem, lai diskutētu par dabas tūrisma pieejamības veicināšanas un dabas objektu apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī apskatītu dabas ekspozīcijas, dabas objektus un izietu trīs dabas takas, vienlaikus vērtējot to pieejamību un diskutējot, ar kādām problēmām saskarās kaimiņu kolēģi dabas objektu un taku veidošanā un uzturēšanā un kādi uzlabojumi būtu ieteicami pieejamības veicināšanai. Žemaitijas Nacionālā Parka apmeklējuma laikā dalībnieki tikās ar parka administrācijas pārstāvjiem, kas sniedza informāciju par parka aktivitātēm, galvenajiem datiem, apmeklētību un attīstību. Dabas objektu uzturēšana, lielākoties, ir rajona pašvaldības ziņā. Lietuvas parkos ir ieviestas tā saucamās “brīvprātīgās biļetes”, kas nozīmē, ka apmeklētāji var brīvprātīgi veikt samaksu par parka apmeklējumu. Žemaitijas Nacionālajā Parkā dalībniekiem bija iespēja apskatīt UniGreen projekta ietvaros rekonstruējamo skatu platformu Plateļu ezera krastā, kura tiek veidota tā, lai būtu pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kurā plānots izvietot arī informāciju Braila rakstā, kā arī iziet Šeires dabas taku, kas veidota gan no grants un akmens seguma, gan arī koka laipām, un pamatā ir pielāgota cilvēkiem ratiņkrēslos. Salantai Reģionālā Parka apmeklējuma laikā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Medinis Lentu takas, kas kalpoja par labu piemēru tam, cik svarīgs ir taku uzturēšanas jautājums. Taka tika izbūvēta 2008./2009.gadā kā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Diemžēl uz šo brīdi, uzturēšanas līdzekļu trūkuma dēļ, takas pamatne ir nolietojusies, dēļi ir nestabili, atsevišķi dēļi ir saplīsuši vai sapuvuši, līdz ar to taka šobrīd vairs nav uzskatāma par pielāgotu izmantošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tās rekonstrukcija prasīs nozīmīgus ieguldījumus. Savukārt Salantu Dvaro Park apmeklējuma laikā dalībniekiem bija iespēja uzskatāmi vērot, cik nepareizi ir izbūvētas nobrauktuves gar kāpņu malu, kas paredzētas izmantošanai bērniem ar ratiņiem, velosipēdiem, cilvēkiem ratiņkrēslos. Pie nobrauktuvēm nav uzstādītas margas, lai nepieciešamības gadījumā pie tām varētu pieturēties, un to slīpums ir tik stāvs, ka šīs nobrauktuves faktiski nav lietojamas. Kā labā prakse, savukārt, jāatzīmē ūdens tūrisma infrastruktūra. Vizītes dalībniekiem bija iespēja pārliecināties par Kretingas rajonā uzstādītajām zīmēm Minijas upes krastā, kas bija stabilas gan no infrastruktūras uzstādīšanas viedokļa, gan skaidri saprotamas laivotājiem, sniedzot norādes par pieturvietām, km skaitu, atļautajām darbībām pieturvietā (piem., vai ir atļauts dedzināt ugunskurus). Japāņu dārza apmeklējuma laikā dalībniekiem bija iespēja diskutēt ar parka izveidotāju un īpašnieku, kas pastāstīja par parka veidošanu un tā apsaimniekošanas jautājumiem no privātā sektora puses. Otrajā dienā dalībnieki apmeklēja nevalstisko organizāciju – Cilvēku ar īpašām vajadzībām centru Monciškes, kas pilnībā pielāgots cilvēkiem ratiņkrēslos un sniedz atpūtas un izmitināšanas pakalpojumus, kā arī palīdz adaptēties un nodrošina apmācību tiem, kas nesen guvuši nopietnas traumas, kuru rezultātā kļuvuši par invalīdiem. Centrs piedāvā gan praktiskās adaptēšanās apmācības, gan apmāca cilvēkus ar īpašām vajadzībām par juridiskajiem un finanšu jautājumiem. Visi centra darbinieki, izņemot apkopēju, paši ir invalīdi. Centrs nodrošina apmeklētājiem arī palīga, kā arī speciālā transporta un ratiņkrēslu saņemšanas pakalpojumus. Pie Centra ir izvietotas saliekamas koka laipu sekcijas, kas sniedz iespēju cilvēkiem ratiņkrēslos sezonas laikā piekļūt jūrai. Otrajā dienā dalībnieki apmeklēja arī Kretingas Tūrisma informācijas centru, kā arī vērtēja dabas objektu pieejamību Piejūras un Nemunas Deltas Reģionālajos parkos. Vairākiem no apskatītajiem dabas objektiem ir nodrošināta daļēja pieejamība, piemēram, Olandu kepures skardis takai, kur cilvēki ratiņkrēslos var izmantot taku, tomēr būtu nepieciešams pavadonis, jo atsevišķās vietās laipu pamatnē tika novērotas pārāk lielas šķirbas, kas apgrūtina attiecīgā takas posma izbraukšanu. Savukārt Ventes raga Ornitoloģiskā stacija Nemunas Deltas Reģionālajā parkā sniedza labu piemēru tam kā vide var tikt pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopumā dalībnieki atzina, ka vizīte ļāva iepazīt gan Lietuvas labos, gan sliktos piemērus dabas objektu pieejamības nodrošināšanā. Kā labie piemēri jāatzīmē Cilvēku ar īpašām vajadzībām centrs Monciškes Palangā un Ventes raga Ornitoloģiskā stacija Nemunas Deltas Reģionālajā parkā. Savukārt citi apskatītie objekti ļāva kritiski vērtēt, kas izdarīts nepareizi un kādi uzlabojumi būtu jāveic minēto dabas objektu pieejamības veicināšanai. Apmeklētajos Lietuvas parkos dabas tūrisma pieejamība šobrīd, galvenokārt, vērsta pamatā uz vienu virzienu – pieejamības veicināšanu cilvēkiem ratiņkrēslos. Nevienā no apmeklētajiem objektiem (izņemot Ornitoloģiskās stacijas apkaimi Ventes ragā) netika novērota informācijas pieejamība, piemēram, Braila rakstā vai audio ierakstu veidā, lai gan Žemaitijas Nacionālajā parkā ir plānots izvietot informāciju Braila rakstā pie skatu platformas Plateļu ezera krastā. Galvenais secinājums ir tas, ka veidojot dabas taku vai citu objektu, jāpieaicina nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvji, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai diskutētu par labākajām konkrētā objekta izveides opcijām un sniegtu iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izmēģināt to, vai pieejamība konkrētajam objektam ir atbilstoša. Tikai ar šādu institūciju un cilvēku padomu ir iespējams rast labākos risinājumus. Pieredzes apmaiņas vizīte tika organizēta ar Interreg Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas atbalstu projekta Nr. LLI-010 "Dabas tūrisms visiem" (UniGreen) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv
Plašāka informācija par projektu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: www.kurzemesregions.lv.

 

 

UniGreen projekts pārved mājās Somijas pieredzi

Pagājušajā nedēļā 34 Kurzemes reģiona pašvaldību, Kurzemes tūrisma asociācijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī četru projekta Lietuvas partneru (Žemaitijas Nacionālais parks, Biržu Reģionālais parks, Aukštaitijas Nacionālais un Labanoras Reģionālais park, kā arī Kretingas rajona pašvaldība) pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Somijā. Dalībnieki apmeklēja 4 nacionālos parkus (Nuuksio, Puurijärvi-Isosuo, Kurjenrahka, Teijo) un 2 dabas rezervātus (Laajalahti un Aulanko), kur tikās ar somu kolēģiem un apskatīja dabas objektus, kas pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Laajalahti dabas rezervāta apmeklējuma laikā dalībnieki tikās ar Espo Dabas centra Villa Elfvik un Somijas Parku un savvaļas administrācijas pārstāvjiem, kas sniedza informāciju par dabas centra aktivitātēm, centrā izveidoto dabas skolu bērniem un skolniekiem, rezervāta rašanos, galvenajiem datiem, apmeklētību un attīstību. Būtiska centra darba sastāvdaļa ir bērnu un skolēnu apmācība dabā. Somu obligātā mācību programma paredz bērnu un skolēnu apmācību parkos un rezervātos izveidotajās dabas skolās, lai veicinātu bērnu izpratni par dabu un vidi. Vizītes dalībnieki atzīmēja, ka arī Latvijā būtu vērtīgi pārņemt somu pieredzi bērnu un skolēnu apmācībai dabā, jo tieši dabā skolēni var padziļināti iepazīt savu apkārtējo vidi un vides procesus. Centra pārstāvji arī norādīja, ka Somijas Parku un savvaļas administrācijā ir sagatavota programma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas ietver dabas taku un objektu izveides un uzturēšanas pamatnosacījumus izmantošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un attīstības stratēģiju. Rezervāta pārstāvju vadībā tika izstaigāta arī līdzās esošā dabas taka, kas, kopā ar tajā esošo putnu novērošanas torņa zemāko līmeni, pielāgota un pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Taka veidota no vairākiem segumiem (speciāla grants, koks, plastikāta materiāls), ar mērķi laika gaitā noteikt optimāli piemērotāko. Šobrīd somu kolēģi kā piemērotākos materiālus atzina speciālo granti un koku, jo plastikāta segums, lai arī potenciāli izturīgāks, tomēr lietus laikā ir slidens un apgrūtina pārvietošanos. Gar taku ir izvietotas informācijas zīmes ar informāciju par rezervātā mītošiem putniem, dzīvniekiem un augiem, taču informācija šobrīd nav pieejama Braila rakstā un audio ierakstu veidā. Tajā pašā laikā rezervāta pārstāvji minēja, ka plāno izveidot iespēju sagatavot informāciju audio ierakstu veidā (skanējami QR kodi). Nuuksio Nacionālā parka apmeklējuma laikā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Somijas Dabas centru “Haltia”, kura pārstāvji sniedza informāciju par parku, dabas centru, dabas tūrisma jautājumiem, kā arī paša centra un parka dabas taku un objektu pieejamību. Centrs “Haltia” uzbūvēts 2013.gadā un 2015.gadā saņēmis Eiropas gada muzeju nomināciju kā ilgtspējīgākā ēka. Pats centrs pārsteidza dalībniekus ar tā mūsdienīgo veidolu, ilgtspējīgo koncepciju, mūsdienīgajām ekspozīcijām, kas saistošā un atraktīvā veidā stāsta par somu dabas bagātībām un vērtībām. Pēc iepazīšanās ar centru un tā ekspozīcijām, dalībnieki devās centra tuvumā esošās 2 km garās dabas takas apskatē, kas pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur dalībniekiem pievienojās arī parka reindžere - meitene ratiņkrēslā. Arī vienam no dalībniekiem bija iespēja mērot dabas taku dabas centra piedāvātajā ratiņkrēslā, lai pēc dabas takas apskates kopā pārrunātu tās piemērotību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī vispārējos taku pielāgošanas izaicinājumus un vajadzības. Dabas takas apskati apgrūtināja negaiss, un pierādījās apstāklis, ka grūtākos maršrutos cilvēkiem ratiņkrēslos lieti noder pavadonis – vai nu kāds no pašu cilvēkiem, vai parka piedāvāts palīgs. Tāpat arī dalībniekiem bija iespēja pārliecināties, ka pat 1 cm slīpuma atšķirība var būtiski ietekmēt takas izbraukšanas iespējas, tāpat ir svarīgs arī takas segums un uzturēšanas darbi (zāles izpļaušana takas malās, lapu novākšana utml.). Šajā dabas parkā dalībnieki apmeklēja arī apmeklētāju informācijas namiņu parka teritorijā, kurā papildus informācijai par parkā sastopamajiem dzīvniekiem un augiem, bija izvietota arī informācija Braila rakstā, kā arī nodrošināta pieeja skatu laukumam un atpūtas un ugunskura vietām ezera krastā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt Puurijärvi-Isosuo Nacionālā parka apmeklējuma laikā dalībniekiem bija iespēja pārliecināties par parka veiksmīgi izveidoto sadarbību ar apkārtnes zemniekiem parka pļavu noganīšanai. Kurjenrahka Nacionālajā parkā dalībnieki apskatīja speciāli cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izveidoto dabas laipu, kas ved uz Savojärvi ezeru, pieejamo atpūtas vietu un ekspozīciju. Laipas sākumā bija izvietotas arī labierīcību telpas, kas pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Laipa noslēdzās ar piekļuves platformu ezeram virs ūdens, kas bija labiekārtota tā, lai sniegtu iespēju arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piekļūt ezeram (peldēties) un laivai (iekāpt/izkāpt, vizināties pa ezeru). Teijo Nacionālajā parkā dalībnieki apmeklēja 600 m garo dabas taku ar noslēgumā labiekārtotu atpūtas vietu pie ezera ar makšķerēšanas iespējām, kas pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur apmeklētāji ezerā nomakšķerēto lomu var arī uz vietas iztīrīt un pagatavot. Dalībnieki atzina, ka vizīte sniedza ārkārtīgi vērtīgu pieredzi, jo tikai pašiem izmēģinot atsevišķu taku posmu ratiņkrēslā un diskutējot ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par viņu vajadzībām un iespējām, ir iespējams saprast, kā pareizi veidot dabas objektu pieejamību, jo pat niecīgs 1cm takas slīpums var būtiski apgrūtināt takas izbraukšanas iespējas. Tajā pašā laikā dalībnieki atzīmēja, ka Somijas dabas objektu apsaimniekošanas prakse parāda, ka pieejamības nodrošināšanai ne vienmēr nepieciešams investēt milzīgus resursus. Rezultātu ir iespējams panākt arī ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem, kas, savukārt, ļauj palielināt pieejamību, kaut vai minimālā līmenī, taču pēc iespējas vairāk dabas objektiem (piem., sākotnēji nodrošinot iespēju piekļūt dabas objektiem cilvēkiem ar pavadoņiem un tad pakāpeniski laika gaitā uzlabojot piedāvāto iespēju klāstu). Lai gan vairumam no Somijas dabas takām ir uzstādīti apmeklētāju skaitītāji, tomēr, kā atzīmēja Somijas kolēģi, tie veic tikai kopējo apmeklētāju skaita uzskaiti, neizdalot cilvēku ar īpašām vajadzībām skaitu, kas būtu būtiski konkrēto dabas objektu pieejamības un reģiona sociālekonomisko attīstības pasākumu plānošanas aspektā. Pieredzes apmaiņas vizīte tika organizēta ar Interreg Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas atbalstu projekta Nr. LLI-010 "Dabas tūrisms visiem" (UniGreen) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv
Plašāka informācija par projektu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: www.kurzemesregions.lv.

 

 

Projekts "Dabas tūrisms visiem (Unigreen)"

Projekts Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” tiek īstenots ar INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 1 176 867,14 EUR, t.sk. ERAF finansējums 1 000 337,07 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Kurzemes plānošanas reģions, sešas Kurzemes novada pašvaldības (Durbes novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība), viena Lietuvas rajona pašvaldība (Kretingas rajona pašvaldības administrācija) un trīs Lietuvas nacionālie un reģionālie parki (Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija, Biržu Reģionālā parka direkcija un Žemaitijas Nacionālā parka direkcija).

Pateicoties dabas daudzveidībai, ainavām, tīrai un drošai videi, Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem raksturīgs labs tūrisma attīstības potenciāls. Lai to izmantotu pierobežas reģionu attīstības veicināšanai, t.sk. uzņēmējdarbības attīstībai, šā gada maijā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar septiņām Kurzemes reģiona un Lietuvas pašvaldībām un trīs Lietuvas nacionālajiem un reģionālajiem parkiem, ir uzsācis projekta īstenošanu, lai sekmētu ilgtspējīgu tūrisma attīstību Kurzemē un Lietuvas pierobežas reģionos, palielinot apmeklētāju un nakšņošanas skaitu reģionos.

Projekta īstenošanas rezultātā 2 gadu laikā Kurzemē un Lietuvas pierobežu reģionos paredzēts izveidot 7 ar dažādiem izglītojoši izklaidējošiem elementiem aprīkotas pastaigu takas, 2 atpūtas vietas, 2 spēļu laukumus un piedzīvojumu parku bērniem, uzbūvēt 2 skatu torņus, 2 skatu platformas un 7 pontonu piestātnes, sagatavot vairāk kā 40 dabas taku kartes, kājāmgājēju taku ceļvedi, uzstādīt audio risinājumus 10 dabas objektos, kas pielāgoti cilvēkiem ar redzes problēmām, organizēt vides gidu apmācības Latvijā un Lietuvā, kā arī veikt citus pasākumus dabas tūrisma attīstībai un dabas objektu pieejamības veicināšanai.

Ierasti dabas tūrismu, vienlaicīgi ar dabas skatu baudīšanu, asociējam ar aktīvu darbību – iešanu, kāpšanu, velobraukšanu, laivošanu utml. Šim mērķim tiek ierīkotas dabas takas un tiek veikti citi teritorijas labiekārtošanas darbi, kas, lielākoties, ir vērsti uz dabas objektu vispārējas pieejamības nodrošināšanu aktīvajiem ceļotājiem, nereti aizmirstot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Rezultātā dabas objektu pieejamība šai sabiedrības daļai ir ierobežota. Tūrisma industrija mūsdienās saskaras ar izaicinājumu kā pielāgot dabas tūrismu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kā veicināt šo sabiedrības daļu iesaistīties dabas tūrisma aktivitātēs. Līdz ar to īpaši jāizceļ, ka nozīmīga daļa projekta aktivitāšu vērsta uz dabas objektu infrastruktūras un tūrisma produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un to iesaistes veicināšanu dabas tūrisma aktivitātēs.

Projekta realizācijā paredzētas divas galvenās komponentes – dabas objektu infrastruktūras attīstības pasākumi (celtniecība, rekonstrukcija, labiekārtošana) un kompetences pilnveides un mārketinga pasākumi (vides gidu un tūrisma speciālistu apmācības, semināru un konferenču organizēšana par dabas objektu infrastruktūras un tūrisma produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mārketinga aktivitātes informācijas izplatīšanai par dabas tūrisma iespējām gan vietējiem, gan ārvalstu ceļotājiem, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).

Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Kurzemē jau šogad plānots atjaunot dabas taku un izbūvēt takas pagarinājumu gar jūras krastu Rojas novadā, izbūvēt dabas taku gar Usmas ezeru Ventspils novadā, uzbūvēt skatu torni Sātiņu dīķu tuvumā Saldus novadā, uzsākt dabas takas izbūvi gar Ventas upes krastu Skrundā un Kuldīgā, kā arī uzsākt sagatavošanās darbus tūrisma infrastruktūras attīstībai pie Durbes ezera. Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Lietuvā šogad paredzēts īstenot Jaurikla parka labiekārtošanu Kretingā, uzsākt skatu platformas izbūvi Plateļu ezera tuvumā Žemaitijas Nacionālajā parkā, kā arī sagatavošanās darbus pontonu piestātņu izbūvei Aukštaitijas Nacionālajā parkā un Kirkilu ezeru pieejamības uzlabošanai Biržu Reģionālajā parkā. Lielākā daļa plānoto infrastruktūras attīstības aktivitāšu tiks pielāgotas tā, lai dabas objekti būtu pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kompetences pilnveides un mārketinga pasākumu ietvaros šogad plānots uzsākt darbu 25 dabas gidu apmācību programmas izstrādei un apmācību īstenošanai Kurzemes reģionā, organizēt 25 Kurzemes reģiona tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīti Lietuvā un 30 Kurzemes un Lietuvas tūrisma speciālistu un projekta dalībnieku mācību vizīti Somijā, kā arī organizēt konferenci 50 pašvaldību un dabas aizsargājamo teritoriju tūrisma speciālistiem, t.sk. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un infrastruktūras attīstītājiem no Latvijas un Lietuvas, ar mērķi aizsākt diskusijas un pievērst uzmanību tūrisma nozares izaicinājumiem infrastruktūras un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Jau šobrīd ceļotāji ir aicināti aktīvi pavadīt brīvdienas pie dabas un apmeklēt kādu no dabas objektiem tepat Kurzemē un Lietuvas pierobežā. Ar novados jau šobrīd pieejamajām dabas tūrisma aktivitātēm un interesantākajiem dabas apskates objektiem var iepazīties novadu un dabas parku mājaslapās.

Plašāka informācija par projektu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: www.kurzemesregions.lv.

 

Dabas taku saraksts Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā

List Of the Nature trails at Kurzemes plānošanas reģions homepage

Dabas takas (LV)

Gamtos takai (LT)

Nature trails (EN)

 

Informāciju sagatavojusi:
Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde: Kurzemes plānošanas reģions
Fonds: INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam www.latlit.eu
Projekta datums: 31.10.2019
Skatīt vairāk
"Mēs Skrundas novadam!"
 • Edgars Zeberliņš
 • 29403264
Projekta pieteikumu iesniegšana No 2019. gada 8. aprīļa līdz 8. maijam

Projekta realizācijas laiks:

No 2019. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim

Projektu kopējās izmaksas:
4000,00 EUR
Pašvaldība 2019. gadā piešķir finansējumu viena projekta realizācijai – līdz 500,00 EUR
Projekta mērķis: Sniegt finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
Aktivitātes:

Projekta pieteikumu var iesniegt:

 • nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas).
 • Neformālas iedzīvotāju grupas - (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa u.tml.)

 

Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt tikai 1 (vienu) projekta pieteikumu.

 

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:

 • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamas vides labiekārtošanu;
 • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamu telpu remontu un/vai aprīkojuma iegādi;
 • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu.

 

Dokumenti:

 

Sadarbības iestāde:  
Fonds:  
Projekta datums: 31.10.2019
Skatīt vairāk
Ventas kalna attīstības koncepcija

Skrundas novadā krastā reiz izkāpis unikāls dzīvnieks, dinozauru priekštecis - stega. Pirmais šāds četrkājainais reptilis no pasaules okeāna uz sauszemes izkāpis pirms apmēram 360 miljoniem gadu.

Unikālajam dzīvniekam pēc šiem daudziem miljoniem gadu ir dota iespēja atdzimt, atdzimt ziedu skulptūras, pastaigu takas un dažādu citu dabas objektu veidolā. Lai šo ideju īstenotu, Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Mini SD” un SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir izveidojusi pirmo Ziedu stegu pie Skrundas autoostas, kuru jau šobrīd var apskatīt ikviens interesents un iztēloties, kāds šis reptilis reiz ir izskatījies.

Ņemot vērā pašvaldības iepriekšējo labo pieredzi, sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), kuras studenti 2015. gadā izstrādāja Skrundas pilsētas Stūra, Ventas un Liepājas ielu kvartāla attīstības koncepciju, arī šoreiz tika uzrunāti LLU jaunieši.  Š.g. 3. maijā studenti bija ieradušies Skrundā, lai novērtētu situāciju,  klātienē izstaigātu Ventas kalnu un izbūvēto “sajūtu taku”, apskatītu Ventas stegas maketu Skrundas muižā un saņemtu darba uzdevumu no pašvaldības Attīstības nodaļas speciālistiem. Smēlušies idejas, studenti devās mājup, lai studiju kursa darba ietvaros izstrādātu priekšlikumus Ventas kalna publiskās teritorijas labiekārtošanai, iekļaujot tajā vides objektu - Venta stega. Rezultātus devāmies apskatīt un idejas uzklausīt klātienē LLU Vides un būvzinātņu fakultātē.

Jāuzteic studentu ieguldītais darbs un interesantie risinājumi, ar kuriem aicinām ikvienu iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā Projekti. Studenti piedāvā pastaigu takas attīstības koncepcijā ietvert tādus elementus kā skatu rāmi, dažādus laipas risinājumus gar Ventas upi – no koka laipas līdz pat stikla tiltam, - strūklakas, apstādījumus un citus interesantus dizaina elementus. Pēc LLU mācībspēku iniciatīvas tiek apsvērta iespēja slēgt sadarbības līgumu par studentu piesaisti publisku teritoriju plānošanai.

Interesantākais un piemērotākais Venta stega risinājums, iespējams, tiks realizēts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Visit Venta” LLI-293 ietvaros.

 • D. Svilānes ieteiktais risinājums apskatāms ŠEIT

 • E. Bērziņas ieteiktais risinājums apskatāms ŠEIT

 • E. Jansones piedāvātais risinājums apskatāms ŠEIT

 • J. Govča piedāvātais risinājums apskatāms ŠEIT

 • L. Konrades piedāvātais risinājums apskatāms ŠEIT

 • L. Somes piedāvātais risinājums apskatāms ŠEIT

 • D. Proškinas piedāvātais risinājums apskatāms ŠEIT

 • R. Švedenberga piedāvātais risinājums apskatāms ŠEIT

 • I. Tolas piedāvātais risinājums apskatāms ŠEIT

 • L. Bergmanes piedāvātais risinājums apskatāms ŠEIT

 • A. Laganovskas piedāvātais risinājums apskatāms ŠEIT

Informāciju sagatavojusi: Gita Rubežniece-Zute, Attīstības nodaļas vadītāja

Iveta Rozenfelde, sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta datums: 31.10.2018
Skatīt vairāk
Kāpšanas torņa izveide un ekipējuma iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam
Projekts uzsākts: 2017. gada 28. novembris
Projekta kopējās izmaksas:
43036,96  EUR
 
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Projekta 1. kārta – pamatu liešana un torņa konstrukcijas uzstādīšana plānota no 28.11.2017. līdz 30.03.2018., bet 2. kārta – klinšu kāpšanas torņa aprīkošana plānota no 01.04.2018. līdz 20.05.2018. Projekta īstenošanas termiņš 04.01.2017. – 31.08.2018. Projektu atbalsta: Eiropas Savienība, LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests un biedrība „Darīsim paši!”. Projektu līdzfinansē Skrundas novada pašvaldība. Projektu realizē Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība „Bites”. Sadarbības partneri: SIA „Pils M arhitekti” (Rīga) – tehniskais projekts, SIA „AVA” (Kuldīga) - būvniecība, SIA „AMG montāža” un Ivars Silacērps (Liepāja) - būvuzraudzība, SIA „Murus” (Līči, Stopiņu novads) – torņa ekipējums un aprīkojums, SIA „Māras druka” (Kuldīga) – projekta plāksne, Skrundas novada attīstības nodaļa un būvvalde. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 43036,96 eiro. Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrības ”Bites” projekta vadītāja Svetlana Rudzīte

 

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde Eiropas Savienība, LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests un biedrība „Darīsim paši!”
Projekta datums: 31.08.2018
Skatīt vairāk
Projekts "Meliorācijas sistēmas "Dārzi purvā" pārbūve Skrundā"
Projekts uzsākts: 2015. gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:
215 578,99  EUR
 
55 230,98 EUR
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Kopējās projekta izmaksas 215 578,99 EUR, no tiem attiecināmais finansējums 178 164,46 EUR.

Projektā paredzēts pārbūvēt Skrundas novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu "Dārzi purvā" Skrundā 5700m apjomā. Zemes grunts izstrāde ar mehānismiem, melioratīvā būvniecība. Lai paaugstinātu pārbūvējamās meliorācijas sistēmas efektivitāti, tiks izbūvēts arī sedimentācijas dīķis. Nosusināmā platība 30,3ha.
Paredzams, ka meliorācijas sistēmas pārbūves rezultātā būtiski uzlabosies iedzīvotāju dzīves kvalitāte meliorācijas sistēmai piegulošajās teritorijās.

Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.

 

Projekta hronoloģija

2016. gada 4. janvārī Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta “Meliorācijas sistēmas “Dārzi purvā” pārbūve Skrundā” apstiprināšanu.

 

Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde LAD
Projekta datums: 31.12.2016
Skatīt vairāk
Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"
Projekts uzsākts: 2015. gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:
160 000,00  EUR
 
57 329,84 EUR
Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī
Aktivitātes:

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

Kopējās projekta izmaksas – 160 000,00 EUR, no tām pašvaldības līdzfinansējums 57 329,84 EUR.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē tiks izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai.
Projektā plānotās aktivitātes:

 • Sertificēta tāmētāja apstiprināta būvniecības izmaksu tāmes izstrāde
 • Būvprojekta izstrāde
 • Būvprojekta ekspertīze
 • Telpu pārbūve/rekonstrukcija
 • Autoruzraudzība
 • Būvuzraudzība
 • Mēbeļu iegāde
 • Iekārtu iegāde
 • Inventāra iegāde
 • Projekta publicitāte

Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.

 


Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

Skrundas novada pašvaldība ir realizējusi projektu "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"
Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 157902,00 EUR, no tām pašvaldības līdzfinansējums 55231,88 EUR.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē ir izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai. 

Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

2016.gada 20.decembrī tika noslēgta “Vienošanās par 2015.gada 30.novembra līguma Nr.4-7/21 “Latvijas un Šveices sadarbības programmas aktivitātes “Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” apakšprojekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” par papildus finansējumu inventāra iegādei 1350,00 EUR vērtībā.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē tiks izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai.


Projekta īstenošanas laiks – no 2016. gada 21.decembra līdz 2017. gada 31.janvārim.
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

 

Projekta hronoloģija

2015. gada 30. novembrī Skrundas novada pašvaldība un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra noslēdz finansēšanas līgumu par apakšprojekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” īstenošanu.

2016. gada Janvāris-Februāris
Notiek objekta tehniskā apsekošana un tehniskā projekta izstrāde.
Skrundas televīzijas mājas lapā publicēts sižets "Skrundā būs multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs".

 

Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde JSPA
Projekta datums: 31.12.2016
Skatīt vairāk
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. g. perioda iepriekš noteiktais projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
Projekts uzsākts: 2013. gada 10 decembris
Projekta kopējās izmaksas:
2 111 827,00    EUR
 
0,00 EUR
Projekta mērķis: stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.
Aktivitātes:

 

Skrundas novada pašvaldība iekļauta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izvēlēto 9 pilotpašvaldību sarakstā, kuras laikā no 2013. gada 10. decembra līdz 2016. gada 30. aprīlim sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (Kommunesektorens organisasjon – KS) un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) īstenoja projektu "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana".

Projekta gaitā tika paredzēts izveidot lietpratīgas pārvaldības veicināšanas sistēmu – mācīties salīdzinot (benchlearning) sistēmu - rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā. Mācīties salīdzinot sistēma stimulē iniciatīvu no apakšas, aktivizē vietējos politiķus un darbiniekus darboties teritorijas iedzīvotājiem apsolīto mērķu tuvināšanā.
Galvenais mācīties salīdzinot instruments ir pašvaldību sadarbības tīkli. Sadarbības tīkli tematiski ir saistīti ar LPS galvenajiem aktivitāšu virzieniem un esošajām komitejām, tādejādi papildinot esošo LPS politisko un administratīvo struktūru. Mācīties salīdzinot mērķis katra tīkla ietvaros - pārņemt labās prakses piemērus no citām organizācijām, piemērojot attiecīgo pieredzi saviem specifiskajiem apstākļiem.
Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību ilgtermiņā, mācīties salīdzinot procesa laikā gūtās idejas izmantotas arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešanā vai pilnveidošanā, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Projekta mērķis - stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Ievietots 14.04.2016.

Marts/Aprīlis
Projekta aktivitātes

 • Martā noslēdzas projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas darbs pie Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas projekta, un tas tiek nodots Skrundas novada domes deputātiem un iedzīvotājiem vērtēšanai. www.skrunda.lv.
 • 12. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla noslēguma sanāksmē (Rīgā). Sanāksmes mērķis ir iepazīties ar projekta ietvaros pilotpašvaldību izstrādātajiem nodevumiem – pašvaldības mārketinga stratēģijām un to uzlabojumiem. Sanāksmes dalībnieki arī vērtē dalību projektā, ieguvumus un iespējamos turpmākās sadarbības veidus un iespējas. http://ms.lps.lv/2016/04/12/t1-tikla-nosleguma-sanaksme-riga/.

Ievietots 04.03.2016.

Decembris/Janvāris/Februāris
Projekta aktivitātes
 • 21.decembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programma 2016.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 7. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pārvaldes vadītāju Ritvaru Stepanovu. Sanāksmē tiek diskutēts par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine” izmantošanas iespējām.
 • 14. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” vadības un ekspertu grupu, lai pārrunātu Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes gaitu (Rīgā).
 • 20. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” sabiedrisko attiecību eksperti Zani Dūzi, lai dalītos projekta laikā gūtajā pieredzē.
 • 4. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām – tūrisma uzņēmējiem, lai iepazītos ar novada tūrisma aktuālo piedāvājumu un runātu par pašvaldības un privātā sektora sadarbības iespējām tūrisma jomas attīstīšanai Skrundas novadā. www.skrunda.lv.
 • 8. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Ventspils novadā). Sanāksmē diskutē par vidēja termiņa mārketinga stratēģijā ietverto pasākumu (vai citos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu) sasaisti ar pašvaldības budžeta plānošanu vidējā termiņā, sasaistes priekšrocībām un trūkumiem, budžeta detalizācijas pakāpi un budžeta dalījumu, nepieciešamajām izmaiņām pašvaldības finanšu vadībā, budžeta izstrādes, izpildes un kontroles procesā. http://ms.lps.lv/2016/02/08/t-1-izbraukuma-sanaksme-ventspils-novada/.
 • 26. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā iestādes attīstības programma 2015.–2020. gadam.

Ievietots 01.12.2015.

Augusts/Septembris/Oktobris/Novembris
Projekta aktivitātes
 • 7. augustā Skrundas novada iedzīvotāju iesaistīšanai Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādē pašvaldības mājaslapā tiek publicēts aicinājums aizpildīt Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas izstrādāto iedzīvotāju aptaujas anketu.
 • 2. un 3. septembrī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” T2-1 apakštīkla “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai” sanāksmē (Daugavpils novadā).
 • 22. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla projekta koordinatoru sanāksmē, lai pārrunātu projekta nodevuma izstrādes kārtību (Rīgā).
 • 24. septembrī Skrundas novada domes deputātiem un iedzīvotājiem vērtēšanai nodoti Rudbāržu un Nīkrāces pagastu attīstības programmu projekti, kurus sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas speciālistiem ir sagatavojušas pagastu pārvalžu vadītājas Dzintra Veģe un Benita Lielāmere. www.skrunda.lv.
 • 30. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Amatā). Sanāksmē diskutē par stratēģijā izvirzīto mērķu (un uzdevumu) izpildi raksturojošiem rezultatīviem rādītājiem, kā arī mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plānu (veicamajiem pasākumiem, resursiem, atbildīgajiem, laika grafiku un sasniedzamajiem rezultātiem). http://ms.lps.lv/2015/09/22/t1-tikla-sanakme-amatas-novada/.
 • 26. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Valmierā). Sanāksmē diskutē par zīmolvedības un mārketinga stratēģijas izstrādes gaitu, kā arī pilsētas mārketinga stratēģijas rīcības plānu un stratēģijas īstenošanas uzraudzību. http://ms.lps.lv/2015/10/26/par-zimolvedibu-un-marketinga-strategiju-diskute-valmiera/.
 • Oktobrī un novembrī projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa strādā pie Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas 2016.-2020. gadam teksta sagatavošanas.
 • 16. novembrī Skrundas novada domes deputātiem un iedzīvotājiem vērtēšanai nodoti Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta, kā arī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" attīstības programmu projekti. www.skrunda.lv.
 • 25. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Jaunpilī). Sanāksme veltīta diskusijai par vidēja termiņa budžeta nozīmi vidēja termiņa stratēģijas īstenošanā un pašvaldības personāla motivēšanā un Norvēģijas pieredzei pašvaldības tēla stratēģiskajā veidošanā. http://ms.lps.lv/2015/11/26/t1-tikla-sanakme-jaunpili/.

Ievietots 16.07.2015.

Aprīlis/Maijs/Jūnijs
Projekta aktivitātes
 • 10. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktores p.i. Ditu Ņuņēvicu un novada pagastu kultūras darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada kultūras nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – pašvaldības kultūras jomas un iestāžu attīstības virzieni.
 • 14. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē (Mālpilī). http://ms.lps.lv/2015/04/14/14-aprili-t1-tikla-sanaksme-notiek-malpili/
 • 20. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu un novada pagastu sporta darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada sporta nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – pašvaldības sporta jomas attīstības virzieni.
 • 28. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām – mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, biedrībām, lai sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru informētu par kooperācijas iespējām un nodibinājumu formām. Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla koordinatori un LPS padomnieci uzņēmējdarbības jautājumos Andru Feldmani, lai diskutētu par Skrundas novada uzņēmējdarbības vidi, tās attīstības un finansējuma piesaistes iespējām.
 • 29. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Skrundā). https://www.youtube.com/watch?v=qmILjvhU3Gwhttp://ms.lps.lv/2015/04/30/pasvaldibu-strategiskas-vadisanas-t1-tikla-sanaksme-skrunda/
 • 14. maijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem, lai diskutētu par uzņēmējdarbības attīstības iespējām pašvaldības īpašumā “Mežaine”.
 • 27.-28. maijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas 3. kursa studentiem, lai Skrundas novada pašvaldības rīkotajā Skrundas autoostas un tirgus teritorijas attīstības koncepcijas izstrādes konkursā prezentētu novada attīstības virzienus, izklāstītu darba uzdevumu un pēc tam piedalītos studentu darbu vērtēšanā. https://www.youtube.com/watch?v=nonTekRH2fs
 • 29. maijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar Kuldīgas foto kluba “Divas Upes” organizētā foto plenēra dalībniekiem, lai apspriestu par godu Skrundas pilsētas 20 gadu jubilejai topošā foto albūma “Esmu Skrundā” koncepciju. http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2337
 • 3. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla sanāksmē (Skrundā). https://www.youtube.com/watch?v=k2b19X9p2kkhttp://ms.lps.lv/2015/06/05/skrunda-notiek-t2-1-tikla-sanaksme/
 • 11. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās sanāksmē par pakalpojumu pieejamības uzlabošanas iespējām pašvaldībās, kuru VARAM rīko saistībā ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros” (Saldū).
 • 15. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma informācijas un kultūras vēsturiskā mantojuma centrs” darbiniekiem, lai uzzinātu par aģentūras darbu un noskaidrotu interesējošos jautājumus par tūrisma informācijas centra izveidi un novada atpazīstamības vecināšanas iespējām (Gulbenē).
 • 16. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē (Gulbenē). http://ms.lps.lv/2015/06/17/pasvaldibu-strategiskas-vadisanas-tikla-t1-sanaksme-gulbene/

Ievietots 09.04.2015.

Decembris/Janvāris/Februāris/Marts
Projekta aktivitātes
 • 3. decembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Skrundas pilsētā un pagastā, kā arī novadā kopumā un diskutēts par teritorijas attīstību, plānošanas dokumentiem un to sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 10. decembrī notiek Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas attīstības programmas izstrādes 1. plānošanas sanāksme, kurā nodaļas vadītāja Inga Flugrāte tiekas ar Skrundas novada skolu direktoriem un mācību pārziņiem, lai dalītos ar informāciju un diskutētu par oktobrī notikušajā T4 sanāksmē gūtajām atziņām.
 • 11. decembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada domes deputātiem, lai diskutētu par novada attīstības virzieniem 2015-2020 gadam un to atspoguļošanu mārketinga stratēģijā. Deputāti tiek informēti par pašvaldības lēmējvarai projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros sagatavoto 2. uzdevumu: uzskaitīt un pamatot prioritātes (fokusējoties uz infrastruktūru, ekonomisko darbību, saimnieciskajiem jautājumiem u.tml.), kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2015. līdz 2020. gadam.
 • 7. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas un būvvaldes darbiniekiem. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Skrundas pilsētā un pagastā, kā arī novadā kopumā un diskutēts par teritorijas attīstību, plānošanas dokumentiem un to sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju, kā arī par uzņēmējdarbības platformu veidošanas iespējām degradētajās teritorijās Skrundas novadā.
 • 12. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu Piculi. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – iestādes un esošās situācijas raksturojums.
 • 14. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem. Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita, salīdzinot apkopoto informāciju un diskutējot par attīstības programmās iekļaujamo saturu atbilstoši plānošanas dokumentiem izvirzītajām prasībām.
 • 21. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) sanāksmē (Rīgā), kurā pašvaldību pārstāvji un projekta eksperti diskutē par rezultātiem un secinājumiem, kas izriet no pašvaldībās veiktajām aptaujām par pašvaldību prioritārajām fokusgrupām, funkcijām un nozarēm, analizējot iedzīvotājus kā fokusgrupu pašvaldības stratēģiskajā mārketingā.
 • 3. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada domes deputātiem, lai dalītos ar informāciju un diskutētu par janvārī notikušajā T1 sanāksmē gūtajām atziņām, kā arī analizētu pašvaldības lēmējvarai projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros uzdoto uzdevumu rezultātus – izvirzītās Skrundas novada attīstības prioritātes, fokusgrupu “Iedzīvotāji”, pašvaldības budžeta iespējas un attīstības mērķus.
 • 4. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem. Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmu pirmo sadaļu – pagasta un esošās situācijas raksturojums.
 • 5. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – iestādes un esošās situācijas raksturojums.
 • 9. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktores p.i. Ditu Ņuņēvicu un novada pagastu kultūras darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada kultūras nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – novada kultūras iestāžu un esošās situācijas raksturojums.
 • 18. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu un novada pagastu sporta darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada sporta nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – novada sporta iestāžu un esošās situācijas raksturojums.
 • 25. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām – mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, biedrībām, lai apzinātu šīs grupas aktīvos dalībniekus, uzklausītu idejas un vēlmes un noskaidrotu, kā pašvaldība var palīdzēt dažādu jautājumu sakārtošanā. http://skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2188
 • 26. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) izbraukuma sanāksmē “Prioritārās fokusgrupas pašvaldības lietotāju grupā: uzņēmēji. Uzņēmējdarbības veicināšana” (Ventspilī).
 • 2. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – iestādes attīstības virzieni un klientu piesaiste.
 • 4. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu Flugrāti un novada skolu direktoriem un mācību pārziņiem. Sanāksmē tiek analizēta novada izglītības iestāžu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par piedāvājumu un audzēkņu piesaistes iespējām.
 • 5. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem. Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par pagastu attīstības iespējām, nākotnes vīziju, attīstības mērķiem un uzdevumiem to sasniegšanai.
 • 9. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – iestādes un esošās situācijas raksturojums.
 • 23. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Andu Vītolu. Sanāksmē tiek prezentēta un apspriesta iestādes attīstības programmas 2015-2020 gadam gala versija.
 • 24. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā mācību seminārā par klientu apmierinātības aptauju veikšanu pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai (Skrundā).
 • 25. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu Piculi. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – iestādes attīstības virzieni un klientu piesaiste.
 • 31. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē (Preiļos).

Ievietots 04.12.2014.

Augusts/Septembris/Oktobris/Novembris
Projekta aktivitātes
 • 6. augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini Eisaku. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Raņķu pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 13. augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Benitu Lielāmeri. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Nīkrāces pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 20. augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Dzintru Veģi. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Rudbāržu pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 25. augustā Latvijas Pašvaldību Savienība sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību rīko projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” reģionālo diskusiju, kurā piedalās vietējo pašvaldību vadītāji, deputāti un darbinieki, kā arī valsts pārvaldes iestāžu speciālisti. 
  http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1815 
  http://tvskrunda.lv/?id=2129
 • 9. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa sāk darbu pie saņemto uzdevumu izpildes 23. septembrī plānotās pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pirmajai sanāksmei. Uzdevumos ietverta pašvaldības plānošanas dokumentu analīze un pārskata sagatavošana, kā arī novada domes priekšsēdētājas, deputātu un izpilddirektora aptaujāšana par prioritārajām lietotāju grupām, pašvaldības funkciju veidiem un nozarēm.
 • 23. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji Rudīte Kronlaka, Zane Eglīte un Didzis Strazdiņš piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pirmajā sanāksmē, kurā pašvaldību pārstāvji un projekta eksperti diskutē par rezultātiem un secinājumiem, kas izriet no spēkā esošo pašvaldības plānošanas dokumentu analīzes un aptaujas par prioritārajām lietotāju grupām, pašvaldības funkciju veidiem un nozarēm.
  http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4161
 • 3. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Andu Vītolu un sociālo darbinieci Ingu Eikinu. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā aģentūras, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 8. oktobrī Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Izglītības un kultūras pašvaldību sadarbības tīkla T4 sanāksmē.
  http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4195
 • 9. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu Piculi. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 13. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 29. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji Rudīte Kronlaka un Didzis Strazdiņš piedalās seminārā “Investīciju piesaistes indekss pašvaldībās un to pielietojums” Kuldīgā, kas tiek organizēts projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros un veltīts zināšanu par Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM) paplašināšanai un praktiskam darbam.
  http://www.kurzemnieks.lv/Visa-informacija-viena-vietne
 • 29. oktobrī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla (T2) apvienotajā pirmajā sanāksmē. 
  http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4235
 • 30. oktobrī tiekas projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tematisko sadarbības tīklu T1, T2 un T4 Skrundas novada pašvaldības pārstāvji, lai apmainītos ar informāciju un diskutētu par oktobrī notikušajās T1, T2 un T4 sanāksmēs gūtajām atziņām.
 • 3. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Dzintru Veģi. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 5. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Benitu Lielāmeri. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 10. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini Eisaku. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 13. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā aprūpes nama un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.

Ievietots 06.08.2014.

Aprīlis/Maijs/Jūnijs/Jūlijs
Projekta aktivitātes
 • 11. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāves Rudīte Kronlaka un Zane Eglīte piedalās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda finansēto projektu "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" un "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" konferencē, uzzinot par Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pieredzi un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē.
  http://www.varam.gov.lv/files/text/Konferences_programma_03042014.pdf
 • 16. aprīlī projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros Skrundā notiek Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē piedalās Skrundas novada domes priekšsēdētāja un deputāti, nozaru speciālisti un pašvaldības sadarbības partneri. Sanāksmi vada LPS padomnieki – projekta eksperti: Ligita Pudža un Māris Pūķis. Informācija par sanāksmi ievietota Skrundas novada pašvaldības mājaslapā http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1579
 • 29. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāve Rudīte Kronlaka piedalās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" atklāšanas seminārā. http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=3892
 • 30. aprīlī tiek izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Skrundas novads" maija numurs, kurā ievietots projekta sabiedrisko attiecību ekspertes Ilzes Mutjanko un projekta vadītājas Ligitas Pudžas informatīvs raksts par projektu un Skrundā notikušo Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksmi – "Skrundā izstrādās mārketinga stratēģiju". 
  http://www.skrunda.lv/dokumenti/avize_skrundas_novads_maijs_2014.pdf
 • 7. maijā notiek Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksme, kurā tiek diskutēts par Skrundas novada iedzīvotāju iesaistīšanu Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādē, iedzīvotāju aptaujas anketas izstrādāšanu un aptaujas veikšanu, kā arī par Skrundas novada pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu izstrādi 2015.–2020. gadam.
 • 4. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Andu Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija sociālajā nozarē Skrundas novadā un diskutēts par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 11. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta centra darbība un sniegtie pakalpojumi, kā arī diskutēts par centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 18. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta aprūpes nama darbība un sniegtie pakalpojumi, kā arī diskutēts par aprūpes nama un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 27. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs" direktori Marutu Brizgu. Sanāksmē tiek analizēta centra darbība un sniegtie pakalpojumi, kā arī diskutēts par centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 4. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta kultūras un sporta darba organizatori Aiju Zemi. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Raņķu pagasta kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 10. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta kultūras darba organizatori Ingu Ezerieti un sporta darba organizatori Ilonu Rītiņu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Nīkrāces pagasta kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 18. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta kultūras darba organizatori Inesi Biliņecu un sporta darba organizatoru Didzi Pilskungu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Rudbāržu pagasta kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 24. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktori Loretu Robežnieci un sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Skrundas pilsētas un novada kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.

Ievietots 03.04.2014.

Janvāris/Februāris/Marts
Projekta aktivitātes
 • 13. un 14. janvārī Rīgā notiek projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" plānošanas sanāksme, lai plānotu un pārrunātu galvenos veicamos darbus tuvākā ceturkšņa ietvaros. http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=3650
 • 6. martā Skrundas novada pašvaldības mājaslapā ievietota informācija par projektā iesaistīto pilotpašvaldību pārstāvju, kā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvju izpētes braucienāu uz Poliju, kur, tiekoties gan ar Polijas pašvaldību, gan pašvaldību asociāciju pārstāvjiem, tika gūts ieskats poļu pieredzē sistēmas datu izmantošanā, lai uzlabotu to darba efektivitāti dažādās jomās. http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1486
 • 18. martā Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļā uz pirmo tikšanos tiek sasaukta topošā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes vadības darba grupa. Sanāksmē, raksturojot un apspriežot esošo situāciju, tiek diskutēts par turpmāko darbības plānu, labās prakses piemēriem citos novados, risinājumiem un pieejamajiem resursiem.
 • 20. martā Skrundas novada domes komiteju apvienotajā sēdē deputāti tiek iepazīstināti ar sagatavoto informatīvo materiālu par projektu. Pašvaldības politiskās varas pārstāvjiem tiek izteikts priekšlikums iesaistīties Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādē, darba grupā iesaistot politiķus un iestāžu vadītājus, kā arī piesaistot uzņēmējus, lauksaimniekus, nevalstiskās organizācijas u.c. interesentus.
 • Skrundas novada domes 2014. gada 27. marta sēdē nolemts izveidot projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizācijai Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupu 14 cilvēku sastāvā. Skrundas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes protokols

 

 

Informāciju sagatavoja:
Rudīte Kronlaka, Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centra speciāliste
Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija,
Valsts Reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)

Projekta datums: 30.04.2016
Skatīt vairāk
Projekts "Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
4840,00  EUR
 
1240,00 EUR
Projekta mērķis: Skrundas novada zivju resursu aizsardzības uzlabošana, iegādājoties aprīkojumu
Aktivitātes:

 

Ar Zemkopības ministrijas vēstuli 11.09.2015. Nr.4.3-11e/2981/2015 tika apstiprināts Skrundas novada pašvaldības projekts “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā”.

Projekta mērķis ir Skrundas novada zivju resursu aizsardzības uzlabošana, iegādājoties aprīkojumu.
Realizējot projektu tika iegādāti speciāli aprīkojumi zivju resursu aizsardzības uzlabošanai: termovizors – siltuma starojuma uztveršanai un pārvietojamā fotokamera – darbību pie ūdens fiksēšanai attālināti. Aprīkojums tiks nodots Skrundas novada pašvaldības policijai. Projekta realizācijas gaitā veicot cenu aptauju samazinājās projekta sākotnējās kopējās izmaksas. Realizētā projekta kopējās izmaksas ir 4660,00 EUR, no kurām 3600,00 ir Zivju fonda līdzekļi un 1060 ir pašvaldības līdzfinansējums. 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 31.12.2015
Skatīt vairāk
Projekts "Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Skrundā 2015. gadā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
18 685  EUR
 
5 485,00 EUR
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros

 

Skrunda ir viena no 89 novadu pašvaldībām, kurā 2015. gadā pakāpeniski tiek izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VVKAC). Šeit ir plānota noteiktu valsts pakalpojumu sniegšana uz pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienību bāzes. VVKAC iedzīvotāji varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī saņemt pašvaldību darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem.

Skrundas novadā valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs darbosies Skrundas novada pašvaldībā Raiņa ielā 11, Skrundā.

Dotāciju paredzēts izlietot:

 • VVKAC telpu remontam
 • Aprīkojuma iegādei
 • Mēbeļu iegādei
 • Darbinieku atalgojumam

Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde VARAM
Projekta datums: 31.12.2015
Skatīt vairāk
Projekts „Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/22
Projekts uzsākts: 2011. gada 20 decembris
Projekta kopējās izmaksas:
60 799,40  LVL
 
9 119,91 LVL
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Ievietots 07.11.2015.

2015. gada 5.novembrī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „ERGILONE PROJEKTAI” par mīkstu ergomonisku krēslu uz riteņiem (6 gab.), mīkstu apmeklētāju krēslu (24 gb.), galds ar atvilkņu blokiem (2gb.) un failu skapju iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 20.07.2015.

2015. gada 16.jūlijā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „MK TRADE” par ledusskapju (3 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 02.06.2015.

2015. gada 29.maijā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „Arbo Medical Korporācija” par medikamentu skapju (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 18.05.2015.

2015. gada 14.maijā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „A.MEDICAL” par ierīce netiešajai asisns spiediena mērīšanai (2 gab.), nokomplektēta ārsta soma (4 gb.) un Medicīniskās aukstuma somas (3 gb.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 23.03.2015.

2015. gada 19.martā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „NMS ELPA” par instrumentu galdu (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 20.03.2015.

2015. gada 19.martā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „UniKon” par kardiogrāfa galdu (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 15.01.2015.

2015. gada 14.janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „Arbo Medical Korporacija” par sterilizatoru (2 gab.) un neatliekamās medicīniskās palīdzības komplektu (3 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 13.01.2015

2015. gada 12.janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „J.I.M” par medicīniskā apgaismojuma (3 gab.), iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.

2015. gada 10. janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „A.Medical” par medicīniskās kušetes (3 gab.), fonendoskopu (5 gab.), žanē tipa šļirču (4 gab.) un medicīnisko svaru (2gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.

2015. gada 8.janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „Medserviss-M” par elektrokardiogrāfi ar EKG analizatoru (3 gab.) un ierīci rentgenogrammu apskatei (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.

Ievietots 12.01.2015.

2015. gada 9. janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „UniKon” par ierīču redzes asuma pārbaudei (2 gab.), pārvietojamu aizslietņu (3 gab.), nestuvēm pacientu pārvietošanai (2 gab.), difūzijas statīvu (2 gab.) un spirogrāfu ar rezultātu datoranalīzi (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 10.01.2015.

2015. gada 8. janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „REMEDINE” par inhalatoru (3 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 04.03.2014.

Skrundas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Veselības aprūpe ir ievietota informācija, ka Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, lai saņemtu ģimenes ārstu sniegtos pakalpojumus ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.


Ievietots 27.12.2013.

Decembra beigās četri Skrundas novada ģimenes ārsti saņem bezatlīdzības lietošanā biroja tehniku- portatīvos datorus, printerus un radiotelefonu. Datortehnika ir iegādāta „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projekta “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā”. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222 ietvaros.


Ievietots 03.12.2013.

Sākot ar 2013. gada 9. decembri, Skrundas novada pašvaldības iestādē ”Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pacientu pieņemšanu atsāks ģimenes ārsti.
2011. gada 1. decembrī tika noslēgta trīspusēja vienošanās ar Centrālās fi¬nanšu un līguma aģentūru kā sadarbības iestādi, Skrundas novada pašvaldības iestādi ”Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” kā ESRA finansējuma saņēmēju un Skrundas novada pašvaldību kā infrastruktūras īpašnieku par projekta “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” realizāciju. Projekta mērķis bija ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana un pilnveidošana Skrundas novada pašvaldībā, sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru.
Projekta ietvaros tika remontētas Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra pirmajā stāvā izvietotās 4 ģimenes ārstu prakšu vietas – ārstu kabineti, pacientu pieņemšanas, reģistrācijas, uzgaidāmās un labierīcību (gan personāla, gan pacientu) telpas. Remontdarbu laikā tika nomainīti logi, durvis, apgaismojums un radiatori. Veikti arī pieejamības uzlabojumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvējot pandusu, kā arī atbilstoši pielāgojot labierīcības. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju un renovāciju veica SIA ”Būvfirma P.B.A.” no Kuldīgas.
Papildus remontdarbiem ģimenes ārstu prakšu vietas tuvākajās dienās tiks aprīkotas ar biroja tehniku, bet trūkstošās mēbeles un medicīnas ierīces, kā arī jauni datori tiks iegādāti nākamajā gadā. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo portatīvo datoru tehniku piegādā SIA ”ATEA”, bet biroja tehniku piegādā SIA ”CRC”. Projekta kopējās izmaksas ir 60799,40 LVL, no tām Skrundas novada pašvaldība līdzfinansē 9119,91 LVL, un ERAF finansējums ir 51679,49 LVL.


Ievietots 04.11.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 28.08.2013. noslēdza divus piegādes līgumus par datora un biroja tehnikas piegādi. SIA „CRC” noslēgtā līguma ietvaros piegādās četrus Samsung SL –M 2675N printerus un vienu radiotelefonu Panasonic TG 2512 par kopējo summu 420,14 LVL ar PVN 21%. SIA „ATEA” piegādās četrus portatīvos datorus DELL. 


Ievietots 30.08.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 28.08.2013. noslēdza uzņēmuma līgumu ar SIA „Būvfirmu P.B.A.” par „Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā”. Līguma kopējā summa 53202,27 LVL ar PVN 21%. Darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem 2013. gada 28. novembrī.


Ievietots 06.08.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” informē, ka ar 5.augustu uz rekonstrukcijas laiku, Skrundas novada ģimenes ārsti pieņems pacientus Skrundas novada pašvaldības iestādē „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” Kalēju ielā 4, Skrundā. Projekta ietvaros plānots remontēt ģimenes ārstu prakšu vietas, kā arī uzlabot vides pieejamību Kuldīgas ielas 2, Skrundā. Ģimenes ārstu kabineti tiks aprīkoti ar papildus nepieciešamajām medicīniskajā ierīcēm, biroja tehniku, datortehniku un mēbelēm. Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda programmas darbības programmas "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1.aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projekts “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā”. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222


Ievietots 15.07.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 08.07.2013. noslēdza uzņēmuma līgumu ar SIA „Struņķrogs” par objekta „Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā” būvuzraudzību. Līguma kopējā summa 1850,00 LVL tajā skautā PVN 21%. Līguma saistības ir spēkā līdz darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanai.


Ievietots 15.03.2012.

2011.gada 19.decembrī ir noslēgts pakalpojuma līgums par ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršotas renovācijas tāmes sastādīšanu ar SIA „RubīnsAD”. Iepirkuma procedūra uz renovācijas darbiem tuvākajā laikā tiks izsludināta iepirkumu uzraudzības mājas lapā.


Ievietots 20.12.2011.

2011.gada 1.decembrī tika noslēgts trīspusējs līgums starp Centrālās finanšu līgumu aģentūru (Sadarbības iestāde) un PI "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centru" ( Finansējuma Saņēmējs) un Skrundas novada pašvaldību (Infrastruktūras īpašnieks) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā". 
Projekta ietvaros plānots uzlabot un pilnveidot ģimenes ārstu pieejamību Kuldīgas ielas 2, Skrundā Skrundas pašvaldības piederošajā ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāde, kas ir "Sociālās veselības un aprūpes centrs".
Projekta mērķis ir ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana un pilnveidošana Skrundas novada pašvaldībā, sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru. Ēkas 1 stāvā darbojas 5 ārstu prakses (četriem no tiem ir līgums ar pašvaldību par telpu nomu), kuras nodrošina primāro veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu Skrundas novadā. Saskaņā ar statistikas datiem uz 01.01.2012. Skrundas novadā ir reģistrēti 5870 iedzīvotāju, ņemot vērā kopējo ārsta prakšu reģistrēto pacientu skaitu, tad Skrundas novadā tiek apkalpoti 86% no novadā reģistrēto cilvēku skaita. Ir nepieciešama telpu vienkāršota renovācija- ārstu kabinetu, pacientu pieņemšanas, reģistrācijas, uzgaidāmajās un labierīcību (gan personāla, gan pacientu) telpās, kā arī mēbeļu un aprīkojuma iegāde.
Būtiski nepieciešama medicīniskā aprīkojuma atjaunošana un iegāde, jo esošais aprīkojums ir nolietojies vai arī to funkcija ir ļoti ierobežota, salīdzinot ar mūsdienās pieejamo komplektāciju, kas ļoti traucē kvalitatīvai saskarsmei ārstam ar pacientu. Būtiski nepieciešams aprīkot 3 ārstu prakšu vietas ar nepieciešamo datortehniku. 

Zane Eglīte
Skrundas novada pašvaldība
Attīstības nodaļas vadītāja
63350454, 26665874

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: V/a "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra"

Projekta datums: 07.11.2015
Skatīt vairāk
Projekts „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”
Projekts uzsākts: 2012. gada 30. augusts
Projekta kopējās izmaksas:
3 302 371,75    EUR
 
956 380,14   EUR
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

Projekts „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” 
2012.gada 4.jūlijā Latvijas Republikas Satiksmes ministrija  apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”
Projekta mērķis – komfortabla un droša satiksme pilsētas tranzītielās – Ventas un Liepājas ielās, rekonstruējot un attīstot Skrundas tranzītielas 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies un, tādējādi, nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
tehniskā projekta izstrādāšana, ceļu satiksmes drošības audita izstrādāšana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Ventas ielas no tilta līdz Liepājas ielai rekonstrukcija, Liepājas ielas no Ventas ielas līdz pilsētas robežzīmei rekonstrukcija, Raiņa ielas  no Liepājas ielas līdz Amatnieku ielai rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un lietus ūdens novadgrāvju rekonstrukcija lietus ūdens novadīšanai no rekonstruējamām ielām , ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve objekta robežās, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta kopējās izmaksas EUR 3302371,75, no kurām EUR 2979415,31 attiecināmās izmaksas, EUR 322956,44 neattiecināmās izmaksas, kuras saistītas ar Raiņa ielas rekonstrukciju. Attiecināmo izmaksu sadalījums – 74,99% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums EUR 2234263,53, 3,75% Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām EUR 111728,08, 21,26% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 633423,70 ERAF.
Projekta īstenošana no 2012.gada 30.augusta līdz 2015.gada 31.augustam. PLĀNS

Projekta hronoloģija:

2012.gada 4. jūlijs - LR Satiksmes ministrijas lēmums par projekta apstiprināšanu
2012. gada 30. augusts - Vienošanās Nr. SM2012/-46 par projekta īstenošanu
2012. gada 19. septembris - iepirkuma par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādāšanu un autoruzraudzību objektā izsludināšana
2012. gada 21. novembris - noslēgts līgums ar SIA „Projekts 3” par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādāšanu un autoruzraudzību objektā
notiek materiālu sagatavošana sabiedrības informēšanas pasākumam;
tiek veikta objekta teritorijas apsekošana un papildus topogrāfisko uzmērījumu pasūtīšana
2013. gada 11. februārī noslēgts līgums ar SIA „PRO VIA” par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ekspertīzi.
2013.gada 20.martā pabeigta būvprojekta ekspertīze.
2013. gada 20.martā izstrādāts būvprojekts tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”.
2013. gada 28.maijā tiek izsludināts iepirkums Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā.
2013. gada 3.jūnijā tiek izsludināts iepirkums objekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” būvuzraudzībai.
2013. gada 5. jūnijā - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē apstiprina grozījumus iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/16 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”” nolikumā un pagarina iesniegšanas termiņu līdz 17.07.2013.
2013. gada 6. jūnijā - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par grozījumiem iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/16 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”” nolikumā.
2013. gada 5. jūlijā - SIA „Ostas celtnieks” Iepirkumu uzraudzības birojam iesniedz iesniegumu par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikuma apstrīdēšanu.
2013. gada 17. jūlijā - Skrundas novada pašvaldība iesniedz skaidrojumus Iepirkumu uzraudzības birojam uz SIA „Ostas celtnieks” iesniegumā ietvertajām pretenzijām.
2013. gada 17. jūlijā - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sēdē notiek būvuzraudzības pakalpojumu piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumus iesniedz 3 pretendenti – SIA „Jurēvičs un partneri”, AS „Ceļu inženieri” un SIA „Firma L4”. Piedāvājuma cenas būvuzraudzības pakalpojumiem, neieskaitot PVN: SIA „Jurēvičs un partneri” – 19000,00 Ls (27034,56 EUR), AS „Ceļu inženieri” -28934,38 Ls (41169,91 EUR), SIA „Firma L4” – 21700,00 Ls (30876,32 EUR).
2013. gada 30. jūlijā - Notiek SIA „Ostas celtnieks” iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.
2013. gada 14. augustā - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē apstiprina grozījumus konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā un pagarina iesniegšanas termiņu līdz 17.09.2013.
12013. gada 15. augustā - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par grozījumiem konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā.
2013. gada 13. augustā - SIA „Saldus ceļinieks” iesniedz sūdzību Iepirkumu uzraudzības biroja par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumu
2013. gada 13. augustā - SIA „MATTHAI” iesniedz sūdzību Iepirkumu uzraudzības biroja par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumu.
2013. gada 21. augustā - Skrundas novada pašvaldība iesniedz skaidrojumus Iepirkumu uzraudzības birojam uz SIA „Saldus ceļinieks” un SIA „MATTHAI” iesniegumos ietvertajām pretenzijām.
2013. gada 11. septembrī - SIA „Saldus ceļinieks” atsauc 13.08.2013. Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegto sūdzību par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumu.
2013. gada 16. septembrī - Notiek SIA „MATTHAI” iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.
2013. gada 3. oktobrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/16 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”” pretendentiem SIA „Jurēvičs un partneri” un SIA „Firma L4” pieprasīt precizējošu informāciju par piedāvājumu.
2013. gada 3. oktobrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē apstiprina grozījumus konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā un pagarina iesniegšanas termiņu līdz 06.11.2013.
2013. gada 10. oktobrī - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par grozījumiem konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā.
2013. gada 23. oktobrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj akceptēt SIA „Firma L4” piedāvājumu un slēgt līgumu ar pretendentu SIA „Firma L4” par pasūtījuma – „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā””.
2013. gada 25. oktobrī - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts paziņojums par lēmumu par būvuzraudzības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA „SIA „Firma L4”. Līgumu par būvuzraudzības pakalpojumiem objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” Skrundas novada pašvaldība paredz noslēgt vienlaicīgi ar līgumu par būvdarbiem norādītajā objektā.
2013. gada 6. novembrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē notiek konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumus iesniedz 6 pretendenti – SIA „Binders”, SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”, AS „UPB”, SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, AS „Ceļu pārvalde”. Piedāvājuma cenas būvdarbiem, neieskaitot PVN, ir : SIA „Saldus ceļinieks”- 2136407,48 Ls (3039833,98 EUR), AS „Ceļu pārvalde”- 2260941,95 Ls (3217030,57 EUR), SIA „Binders” – 2429999,99 Ls (3457578,49 EUR), SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”- 2441056,63 Ls (3473310,67 EUR), SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” – 2451953,78 Ls (3488815,92 EUR), AS „UPB” – 2924873,56 Ls (4161720,14 EUR).
2013. gada 11. novembrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj triju pretendentu ar zemākajām piedāvājuma cenām iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” tehnisko piedāvājumu dokumentāciju iesniegt izvērtēšanai sertificētiem ekspertiem.
2013. gada 6. decembrī - No tehniskā eksperta Renāra Birnika (sertifikāta Nr.20-0673) tiek saņemts atzinums par tehnisko piedāvājumu dokumentāciju.
2014. gada 9. janvārī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj visiem iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” pretendentiem pieprasīt precizējošu informāciju par piedāvājumu.
2014. gada 23. janvārī -Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Saldus ceļinieks” par Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukciju Skrundā, Skrundas novadā.
2014. gada 3. februārī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj akceptēt SIA „Saldus Ceļinieks” piedāvājumu un slēgt līgumu ar pretendentu SIA „Saldus ceļinieks” par pasūtījuma – „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”.
2014. gada 5. februārī - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par lēmumu par būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA „Saldus Ceļinieks”.
2014. gada 13. februārī - SIA „Binders” Iepirkumu uzraudzības biroja iesniedz iesniegumu par lēmuma par būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA „Saldus Ceļinieks” apstrīdēšanu.
2014. gada 26. februārī - Skrundas novada pašvaldība iesniedz skaidrojumus Iepirkumu uzraudzības birojam uz SIA Binders iesniegumā ietvertajām pretenzijām.
2014. gada 12. martā - Paredzēta SIA „Binders” iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.
2014. gada 30. jūlijs - Skrundas televīzijas mājas lapā publicēts sižets "Var zaudēt finansējumu ceļa rekonstrukcijai".
2014. gada 26. augustā - LR Iepirkumu Uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā tiek publicēts IUB sūdzību izskatīšanas komisijas 21.08.2014. lēmums Nr. 4-1.2/14-251, ar kuru Skrundas novada pašvaldībai tiek atļauts slēgt līgumu ar konkursā id.Nr. SNP 2014/8/ERAF izvēlēto pretendentu - SIA „Saldus ceļinieks”, paturot spēkā Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 18.07.2014. lēmumu.
2014. gada 28. augustā - starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Saldus ceļinieks” noslēgts būvdarbu līgums saskaņā ar konkursa Nr. SNP/2014/8/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” rezultātiem. Būvdarbu izmaksas sastāda 3 657 928,83 EUR, t.sk. PVN 21%.
2013. gada 1. septembrī - starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Firma L4” noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums saskaņā ar konkursa Nr. SNP2013/16 rezultātiem par kopējo summu 37360,35 EUR, t.sk. PVN 21%.
2014. gada 2. septembrī - Skrundas novada pašvaldības mājas lapā publicēts raksts "A9 rekonstrukcija Skrundā tomēr būs".
2014. gada 3. septembrī - starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Projekts 3” noslēgts autoruzraudzības līgums par kopējo summu 1704,46 EUR, t.sk. PVN 21%.
2014. gada 4. septembrī - Skrundas novada Būvvalde izsniedz būvatļauju Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā.
2014. gada 10. novembrī - notiek projekta pārbaude, kurā piedalās LR Satiksmes ministrijas pārstāvji Jānis Butāns (projekta uzraugs) un Inese Dziedzele (projekta tehniskās dokumentācijas kontroliere), projekta vadītāja Gita Rubežniece-Zute, Būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis un SIA „Saldus ceļinieks” būvdarbu vadītājs Māris Miķelsons. Pārbaudē tiek saņemts pozitīvs atzinums.

2014. gada septembris-novembris - Notiek aktīva būvniecība: izbūvētas 2/3 no lietusūdens kanalizācijas; izbūvēti elektrības kabeļi un uzstādīti apgaismojuma balsti; veikta daļas no ceļa seguma apakškārtas izbūve un asfalta apakškārtas izbūve; daļēja apvienotā gājēju un velobraucēju celiņa izbūve.
2014. gada decembris – Plānota projekta teritorijas nodošana ziemas uzturēšanai un darbu pārtraukšana līdz pavasarim. 2015. gada marts – Līdz ar pavasara iestāšanos, tiek atsākti tranzītielas rekonstrukcijas darbi. Par to informē Skrundas novada pašvaldības mājas lapa ("Plānots atsākt darbus tranzītielā""Tiek atsākti tranzītielas rekonstrukcijas darbi Skrundā""Tranzītielas rekonstrukcija ļauj sakārtot arī pārējās pilsētas ielas"), informatīvais izdevums "Skrundas novads" ("Skrundas novads", 2015. gada marts), kā arī Skrundas televīzija ("Skrundā atsāk A9 rekonstrukciju").
2015. gada maijs – Laikā no marta līdz maijam būvobjektā notiek intensīvs darbs. Šobrīd jau ir redzamas realizējamā projekta gala aprises. Būvniecības gaitā ir nojaukti visi segumi, gaisa un pazemes komunikācijas un konstrukcijas. Pārvietota grunts un minerālmateriāli vairāku desmitu tūkstošu kubikmetru apjomā. Izbūvēta lielākā daļa Ventas, Liepājas un Raiņa ielas, to ietves un apvienotais gājēju un veloceliņš. Apakšuzņēmējs SIA „Grobiņas SPMK” visā objektā ir izbūvējusi jaunu lietus kanalizācijas tīklu sistēmu – lietus ūdens uztvērējakas, maģistrālos kolektorus, skatakas, naftas produktu un smilšu uztvērējus. Izbūvētā lietus kanalizācija nodrošinās visu ūdeņu savākšanu no brauktuves un novadīšanu tiem paredzētās vietās. Ventas ielā zem brauktuves ir pārbūvēta siltumtrase, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija un ūdensvads. Apakšuzņēmējam SIA „OMS” vēl atlicis uzstādīt dažus apgaismes stabus Ventas un Raiņa ielās un pieslēgt kopīgam apgaismojumam. Vēl tiek veikti pēdējie zemes klātnes ierakumi pie veikala ELVI, izbūvētas ielas seguma konstruktīvās kārtas, pēc tam tiks ieklāts atlikušais asfalta segums. Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, tad galvenie asfaltēšanas darbi tiks pabeigti līdz Līgo svētkiem. Šobrīd uzsākta satiksmes organizācijas aprīkojuma (ceļa zīmju, aizsargbarjeru) uzstādīšana. Beigu fāzē notiks apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, un ielām tiks uzklāti horizontālie marķējumi, vienlaikus būvuzņēmējs gatavos izpilddokumentāciju, lai jūlija beigās objektu varētu pieņemt ekspluatācijā.
2015. gada jūnijs - Notiek objekta apzaļumošanas darbi un satiksmes organizācijas aprīkojuma uzstādīšana un horizontālo marķējumu uzklāšana.
2015. gada 10. jūlijā - Ceļu satiksmes drošības direkcija veic objekta ceļu drošības auditu IV (pirmsatklāšanas) stadijā. Rezultātā saņemts pozitīvs audita slēdziens ar dažām rekomendējoša rakstura piezīmēm satiksmes drošības uzlabošanai.
2015. gada 20. jūlijā - Notiek Objekta nodošana Pasūtītājam.
2015. gada 27. jūlijā - Plānota Objekta nodošana ekspluatācijā.

Projekta gaitā tranzītielā veikti šādi uzlabojumi:

 • Tranzītielas rekonstrukcija – ielas braucamās daļas seguma izbūve vairāk nekā 2 km garumā;
 • Siltumtrases rekonstrukcija;
 • Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve;
 • Apgaismojuma izbūve;
 • Lietusūdens kanalizācijas izbūve;
 • Gājēju un apvienotā gājēju/veloceliņa izbūve;
 • Ceļa aprīkojuma – satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
 • Uzlabota krustojumu ģeometrija;
 • Paaugstināta gājēju drošība.
Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: Satiksmes ministrija

Projekta datums: 31.08.2015
Skatīt vairāk
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 15.3/123 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
308798,44  EUR
 
151 158,28  EUR
Projekta mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0.42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 66209.48 kgCO2/gadā.
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldības iestāde "Nīkrāces pamatskola" ir uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/123 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Nīkrāces pamatskolas ēkas energoefektivitāti, veicot Nīkrāces pamatskolas ēkai Dārza ielā 3, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.

Īstenojamās aktivitātes:

 • Divslīpja jumta siltināšana;
 • Esošo fasādes logu nomaiņa;
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija;
 • Dabasgāzes apkures katla nomaiņa;

Piegādātais enerģijas ietaupījums ir plānots 76198 kWh.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0.42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 66209.48 kgCO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas EUR 308798.44, no tām EUR 307890.94 ir attiecināmās izmaksas un KPFI finansējums ir EUR 157640.00, pārējo finanšu summu sedz Skrundas novada pašvaldība.


Ievietots 12.09.2014.

Skrundas novada pašvaldība veic iepirkumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. KPFI – 15.3/123 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” būvniecības īstenošanai.


Ievietots 20.11.2014.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Nīkrāces pamatskola ir noslēgusi 15.10.2014. līgumu ar SIA „Pretpils” par būvniecības veikšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā Nr. KPFI – 15.3/123 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” būvniecības īstenošanai. Līgumā paredzēts, ka visi būvdarbi tiks pabeigti līdz 2014. gada decembra beigām. Pašreiz objektā aktīvi notiek šādas aktivitātes:

 • Esošo fasādes logu nomaiņa;
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija.

Ievietots 30.01.2015.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Nīkrāces pamatskola ir realizējusi projektu Nr. KPFI – 15.3/123 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas Nīkrāces pamatskolā”. Projektā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Esošo fasādes logu nomaiņa;
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija;
 • Dabasgāzes apkures katla nomaiņa uz granulu apkures katlu;
 • Pretvēja izolācijas ierīkošana.
Piegādātais enerģijas ietaupījums sasniedz 76198 kwh/gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, kā arī ir sasniegts projekta kopējais izmērāmais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā un CO2 ietaupījums ir sasniegts par 66209,48 kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 389489,15, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 305668,57, kur KPFI finansējums ir (51,12%) 156502,31 EUR un finansējuma līdzfinansējums ir EUR 149166,26 (48,80%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 83820,58. 
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: SIA "Vides investīciju fonds"

Projekta datums: 30.01.2015
Skatīt vairāk
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 15.3/104 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
525289,78   EUR
 
231067,08  EUR
Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Skrundas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas vidusskolas ēkai Liepājas ielā 12, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldības iestāde "Skrundas vidusskola" ir uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/104 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Skrundas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas vidusskolas ēkai Liepājas ielā 12, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.

Īstenojamās aktivitātes:

 • Visas fasādes siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • Virszemes cokola un pagraba sienas siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • Bēniņu pārseguma siltināšana ar 300mm;
 • Jumta seguma renovācija ar 300mm;
 • Ēkas koka ārdurvju nomaiņa;
 • Logu ar koka vērtņu rāmi nomaiņa;
 • Dienas gaismas lampu (T8 ar jaudu 36-40W un T12 ar jaudu 40-44W) nomaiņa pret T5 luminiscences (ar jaudu 28W) lampām mācību telpās (1300 gaismas ķermeņi);
 • Gāzes katla nomaiņa pret granulu katlu (kopējā nominālā jauda 450 kW).

Piegādātais enerģijas ietaupījums ir plānots 259289 kWh.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 124054,76 kgCO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas EUR 525289.78, no tām EUR 447031.46 ir attiecināmās izmaksas un KPFI finansējums ir EUR 294222.70, pārējo finanšu summu sedz Skrundas novada pašvaldība.


Ievietots 12.09.2014.

Skrundas novada pašvaldība veic iepirkumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. KPFI – 15.3/104 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” būvniecības īstenošanai.


Ievietots 20.11.2014.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Skrundas vidusskola ir noslēgusi 15.10.2014. līgumu ar SIA „Pretpils” par būvniecības veikšanu projektā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā Nr. KPFI – 15.3/104 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā”. Līgumā paredzēts, ka visi būvdarbi tiks pabeigti līdz 2014.gada decembra beigām. Patreiz objektā aktīvi tiek veiktas šādas aktivitātes:

 • visas fasādes siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • virszemes cokola un pagraba sienas siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • bēniņu pārseguma siltināšana ar 300mm;
 • jumta seguma renovācija ar 300mm;
 • ēkas koka ārdurvju nomaiņa.

Ievietots 30.01.2015.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Skrundas vidusskola ir realizējusi projektu Nr. KPFI – 15.3/104 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā”. Projektā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Ir nosiltināta izglītības iestādes visa fasāde;
 • Ir nosiltinātas virszemes cokola un pagraba sienas;
 • Ir nosiltināts bēniņu pārsegums;
 • Ir renovēts jumta segums;
 • Ir nomainītas ēkas koka ārdurvis;
 • Ir nomainītas dienas gaismas lampas mācību telpās;
 • Ir nomainīts gāzes katls pret granulu kaltu.
Piegādātais enerģijas ietaupījums sasniedz 259289 kwh/gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, kā arī ir sasniegts projekta kopējais izmērāmais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā un CO2 ietaupījums ir sasniegts par 123574,59kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 538872,81, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 444344,43, kur KPFI finansējums ir (65,817001% ) 292454,18 EUR un finansējuma līdzfinansējums ir EUR 151890,25 (34,182999%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 94528,38. 
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: SIA "Vides investīciju fonds"

Projekta datums: 30.01.2015
Skatīt vairāk
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 15.3/105 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
287 566,39    EUR
 
166 389,21   EUR
Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot kultūras nama ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas kultūras nama ēkai Lielā ielā 1a, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldības iestāde “Skrundas kultūras nams” ir uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/105 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot kultūras nama ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas kultūras nama ēkai Lielā ielā 1a, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.

Īstenojamās aktivitātes:

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana, tehnoloģisko laipu ierīkošana;
 • Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas;
 • Ārsienu siltināšana;
 • Koka logu nomaiņa;
 • Koka ārdurvju nomaiņa;
 • Jumta seguma nomaiņa;
 • Apkures cauruļvadu siltināšana bēniņos;
 • Zibensaizsardzības ierīkošana.

Piegādātais enerģijas ietaupījums ir plānots 192800 kWh.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 50 899,20 kgCO2/gadā.

Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veic SIA "Latvijas Energoceltnieks", plānotais darbu pabeigšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris. Autoruzraudzību veic SIA "Struņķkrogs" pārstāvis Dainis Šēlis, būvuzraudzību objektā nodrošina SIA "Campaign" norīkots pārstāvis Aleksandrs Ansons.

Projekta kopējās izmaksas, ņemot vērā iepirkumu procedūru, ir plānotas EUR 304867,91, no tām EUR 230287,30 ir attiecināmās izmaksas un KPFI finansējums ir EUR 121177,18, pārējo finanšu summu sedz Skrundas novada pašvaldība.


Ievietots 20.09.2014.

Skrundas novada pašvaldība veica iepirkumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/105 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā” būvniecības īstenošanai un 2014.gada 15.septembrī noslēdza līgumu ar SIA ”Latvijas Energoceltnieks”.


Ievietots 20.11.2014.

Skrundas kultūras namā pašreiz notiek ļoti aktīva darbība projekta Nr. KPFI – 15.3/105 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā” ietvaros. Objektā novembra mēnesī tiek veiktas šādas aktivitātes:

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana, tehnoloģisko laipu ierīkošana;
 • Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas;
 • Ārsienu siltināšana;
 • Jumta seguma nomaiņa;
 • Zibensaizsardzības ierīkošana.

Ievietots 30.01.2015.

Skrundas novada pašvaldības iestāde Skrundas kultūras nams ir realizējusi projektu Nr. KPFI – 15.3/105 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā”. Projektā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana;
 • Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas;
 • Ārsienu siltināšana;
 • Koka logu nomaiņa;
 • Koka ārdurvju nomaiņa;
 • Jumta seguma nomaiņa;
 • Apkures cauruļvadu siltināšana bēniņos;
 • Zibensaizsardzības ierīkošana.
Piegādātais enerģijas ietaupījums sasniedz 192800,0 kwh/gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, kā arī ir sasniegts projekta kopējais izmērāmais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā un CO2 ietaupījums ir sasniegts par 50 899,20 kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 304867,91, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 230287,30, kur KPFI finansējums ir (52,620001% ) 121177,18 EUR un finansējuma līdzfinansējums ir EUR 109110.12 (47,379999%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 74580,61. 
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: SIA "Vides investīciju fonds"

Projekta datums: 30.01.2015
Skatīt vairāk
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 16/117 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā"
Projekts uzsākts: 2014. gada 7. jūlijā
Projekta kopējās izmaksas:
52 432,02   EUR
 
15 432.02  EUR
Projekta mērķis:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 16/117 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā"

Skrundas novada pašvaldība realizē Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu Nr. KPFI – 16/117 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā".

Projekta mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu Skrundas novadā, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas, un kuru SEG emisijas ir 0 kg/km. Projekta mērķa aktivitāte ir iegādāties 2 jaunus rūpnieciski ražotus M1 kategorijas vienas markas elektromobiļus pašvaldības struktūrvienības vajadzībām.

Kopējās projekta izmaksas ir paredzētas 52432.02 EUR, kas ir arī projekta attiecināmās izmaksas. KPFI finansējums ir 70.567565% 37000.00 EUR un pašvaldības finansējums - 29.432435% 15432.02 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris.


Ievietots 19.11.2014.

Skrundas novada pašvaldība ir realizējusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu Nr. KPFI – 16/117 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā".

Projekta mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu Skrundas novadā, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas, un kuru SEG emisijas ir 0 kg/km. Projekta mērķa aktivitāte ir iegādāties 2 jaunus rūpnieciski ražotus M1 kategorijas vienas markas elektromobiļus pašvaldības struktūrvienības vajadzībām.

Veicot iepirkuma procedūru pēc PIL 8.2 panta Skrundas novada pašvaldība 2014. gada 7. jūlijā noslēdza līgumu ar SIA "Moller Auto Latvia" par 2 jaunu elektromobiļu iegādi Volkswagen Up! par kopēju summu 50590.00 EUR (t.sk. PVN 21%).

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: SIA "Vides investīciju fonds"

Projekta datums: 31.12.2014
Skatīt vairāk
Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014. - 2020. izstrādes uzsākšana
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
50 000,00  Ls
 
0,00 Ls
Projekta mērķis: Paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Skrundas un Kuldīgas novados, izstrādājot kvalitatīvas un saskaņotas vidēja termiņa integrētas attīstības programmas
Aktivitātes:

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, Attīstības plānošanas likuma 6. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos - vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu” un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, kas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078, atklāti balsojot, „par” - 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 2 (Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj:
1. Uzsākt Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014.-2020. izstrādi;
2. Nozīmēt par attīstības programmas izstrādes vadītāju attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI;
3. Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
- Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA;
- Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Vilnis GRĀVELIS;
- Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS;
- Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS;
- Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE;
- attīstības komitejas priekšsēdētājs Ivars GRUNDMANIS;
- sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gunta STEPANOVA.
4. Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lvun Skrundas novada informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”;
5. Lēmumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.
2010. gada 21. decembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Skrundas novada pašvaldību tika noslēgta vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/VRAA/078/036 par Eiropas Savienības fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5. prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3. pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.2. aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/VRAA/078 "Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020." īstenošanu. Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Skrundas un Kuldīgas novados, izstrādājot kvalitatīvas un saskaņotas vidēja termiņa integrētas attīstības programmas. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt integrētās teritorijas attīstības programmas Skrundas un Kuldīgas novadiem 2014 – 2020. gadam. Sadarbības partneris projekta realizācijā - Kuldīgas novada pašvaldība. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu attīstības programmu izstrādi tiks apkopota nepieciešamā informācija, tai skaitā izvērtējot teritoriju līdzšinējos attīstības plānošanas dokumentus un pašvaldībās uzkrātos datus, un integrējot to novadu attīstības programmu izstrādē. Integrētās teritorijas attīstības programmas kalpos par pamatu budžeta un investīciju plānošanai Skrundas un Kuldīgas novados 7 gadu periodam, t.sk. paredzot detalizētu ieviešanas un uzraudzības sistēmu izveidi. Teritorijas attīstības programmas Skrundas novadam un Kuldīgas novadam tiks izstrādātas ciešā saiknē (vienas projekta darbības ietvaros), nodrošinot to savstarpējo saskaņotību, racionālu un līdzsvarotu abu novadu attīstības plānošanu, resursu apvienošanu kopīgu mērķu sasniegšanai, saskaņotību ar nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Projekta ietvaros tiks rīkoti arī semināri un sabiedriskās apspriedes. Plānotais projekta budžets ir 50000 LVL, tais skaitā 25 000 LVL Skrundas novada teritorijas attīstības programmas un Kuldīgas novada teritorijas attīstības programmas 25 000 LVL izstrādei. Projektu paredzēts īstenot 36 mēnešu laikā – līdz 2013. gada beigām.

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VRAA

Projekta datums: 31.12.2013
Skatīt vairāk
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
Projekts uzsākts: 2013. gada augustā
Projekta kopējās izmaksas:
67 559,93 Ls
 
22 684,01 Ls
Projekta mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Skrundas novada pašvaldības ielās Skrundā – Kalēju ielā, O.Kalpaka ielā, Parka ielā, Ziedu ielā, Smilšu ielā, Robežu ielā un Sporta ielā, kur kopējais CO2 samazinājums būs 8,90t/gadā.
Aktivitātes:

2013.gada augustā, Skrundas novada pašvaldība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA „Vides investīciju fonds”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” noslēdza līgumu par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ar identifikācijas Nr.KPFI – 13.1/26. 
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Skrundas novada pašvaldības ielās Skrundā – Kalēju ielā, O.Kalpaka ielā, Parka ielā, Ziedu ielā, Smilšu ielā, Robežu ielā un Sporta ielā, kur kopējais CO2 samazinājums būs 8,90t/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir 67559.93 LVL, no kurām attiecināmās izmaksas ir 64108,46 LVL. 70% ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 44875.92LVL un 30% ir pašvaldības finansējums, kas sastāda 19232.54LVL.
Projekts tika realizēts līdz 2013.gada 30.augustam, kopumā nomainot 82 gaismekļus.
Projektā gaismekļu nomaiņu veica SIA „Moduls Interjers” .

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VARAM

Projekta datums: 31.08.2013
Skatīt vairāk
„Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide”
Projekts uzsākts: 2013. gada janvārī
Projekta kopējās izmaksas:
3628,02  Ls
 
544,20 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

2013.gada janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi „papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Kohēzijas fonda vadību, kā arī uz Atbildīgās iestādes 2012.gada 27. Jūlija lēmumu Nr.600 par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/019) Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta realizāciju „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide”.
Projekta mērķis ir monitoringa sistēmas izveide, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un pēcrekultivācijas monitoringu. 
Projektā monitoringu veica SIA „Virides” par kopējo summu LVL 1900.10. 

 

2013.gada janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi „papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Kohēzijas fonda vadību, kā arī uz Atbildīgās iestādes 2012.gada 27. Jūlija lēmumu Nr.600 par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/019) Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta realizāciju „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide”.
Projekta mērķis ir monitoringa sistēmas izveide, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un pēcrekultivācijas monitoringu. 
Projektu kopējās izmaksas sastāda LVL 3628,00 no tām 85,00% LVL 3083.02 Kohēzijas fonda finansējums, 15.00% LVL 544, 20 Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VARAM

Projekta datums: 27.08.2013
Skatīt vairāk
Mana sociālā atbildība
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
83 366,13  EUR
 
14 711,67  Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: Apvienotais tehniskais sekretariāts

Projekta datums: 01.01.2013
Skatīt vairāk
Projekts „Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”
Projekts uzsākts: 2011. gada 11. novembrī
Projekta kopējās izmaksas:
24 400,00 Ls
 
6400,01 Ls
Projekta mērķis: Rekonstruēt skvēru pie Skrundas kultūras nama, uzlabojot pilsētvides ainavu
Aktivitātes:

2012.gada 23.martā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000243 „Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”.
Projekta mērķis – rekonstruēt skvēru pie Skrundas kultūras nama, uzlabojot pilsētvides ainavu. 
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, skvēra rekonstrukcija, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta daļas no skvēra rekonstrukcija, izbūvējot vides elementu – pulksteni „Laika upe”, labiekārtojot apkārtni ap izbūvēto tēlu. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 20000,00 no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 4400,00 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.

2011.gada decembris:

 • noslēgts līgums ar SIA „Amber avenue” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību
 • noslēgts līgums ar tēlnieku Ģirtu Burvi par Skrundas pulksteņa tēla „Laika upe” oriģināla autordarba radīšanu

2012.gada marts:

 • LAD lēmums par projekta apstiprināšanu
 • Noslēgts līgums ar SIA „Laika stils” par divpusīgā apgaismotā pulksteņa ar ciparnīcām un GPS vadību izgatavošanu

2012.gada aprīlis:

 • noslēgts līgums ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” par labiekārtošanas darbiem, ūdensvada un elektrības pieslēguma izbūvi skvēra teritorijā
 • noslēgts līgums ar SIA „AVA” par būvuzraudzību objektā

2012.gada maijs – pulksteņa atklāšana Skrundas novada svētku laikā

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 31.12.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” un „Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana”
Projekts uzsākts: 2011. gada novembrī
Projekta kopējās izmaksas:
194 900,00   Ls
 
51 121,31 Ls
Projekta mērķis: Skrundas estrādes apkārtējās teritorijas labiekārtošana, nodrošinot pamatpakalpojumus Skrundas novada pašvaldības teritorijā, veicinot sociālo integrāciju un sekmējot Skrundas novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Aktivitātes:

2011.gada 2.augustā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000141 „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” un 2012.gada 10.februārī apstiprināja projektu 11-02-L32100-000245 „Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana”.
Projektu mērķis – Skrundas estrādes apkārtējās teritorijas labiekārtošana, nodrošinot pamatpakalpojumus Skrundas novada pašvaldības teritorijā, veicinot sociālo integrāciju un sekmējot Skrundas novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, topogrāfiskā uzmērīšana, tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana, būvprojekta ekspertīze, estrādes rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta estrādes ēkas pilnīga rekonstrukcija, skatītāju zonas pārbūve, ieklājot bruģakmens segumu un atjaunojot soliņus, kā arī izbūvējot kāpnes un labiekārtojot parka teritoriju un ierīkojot apgaismojumu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 159754,10 no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 35145,90 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada novembra līdz 2012.gada decembra nogalei.
Projekta hronoloģija:
2011.gada novembris:

 • noslēgts līgums ar SIA „Andersonu arhitektu birojs” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību
 • noslēgts līgums ar SIA „Struņķkrogs” par projekta teritorijas tehnisko apsekošanu

2012.gada maijs: tehniskais projekts akceptēts Skrundas novada būvvaldē
2012.gada jūnijs: izsludināts atklāts konkurss SNP-2012-11/ESTR Estrādes rekonstrukcijai un parka teritorijas labiekārtošanai Skrundas novadā

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 31.12.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”
Projekts uzsākts: 2011. gada 26. aprīlis
Projekta kopējās izmaksas:
85 000,00  Ls
 
22 295,08 Ls
Projekta mērķis: Gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Liepu ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Aktivitātes:

2011.gada 27.jūnijā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000137 „Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”.
Projekta mērķis – gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Liepu ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Liepu ielas rekonstrukcija, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta Liepu ielas posma 0,380 km garumā rekonstrukcija, atjaunojot posmu asfaltbetona segumā un atrisinot lietus ūdens novadīšanu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 69 672,13, no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 15327,87 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada 26.aprīļa līdz 2012.gada 31.decembrim.

Projekta hronoloģija:
2011.gada jūnijs - LAD lēmums par projekta apstiprināšanu
2012.gada janvāris – noslēgts līgums ar SIA „VCI” par tehniskā projekta izstrādi
2012.gada aprīlis – SIA „I.A.R.”veic projekta teritorijas ģeotehnisko izpēti
2012.gada maijs - būvvalde akceptē tehnisko projektu
2012..gada jūnijs :

 • notiek iepirkuma procedūra būvniecības darbiem;
 • parakstīts līgums ar AS „Ceļu inženieri” par būvuzraudzību
Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 31.12.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”
Projekts uzsākts: 2011. gada 26. aprīlis
Projekta kopējās izmaksas:
64 724,39  Ls
 
16 976,92 Ls
Projekta mērķis: Gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Jubilejas ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Aktivitātes:

2011.gada 27.jūnijā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000145 „Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”.
Projekta mērķis – gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Jubilejas ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Liepu ielas rekonstrukcija, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta daļas no Jubilejas ielas rekonstrukcija, izbūvējot ielu un ietves cementbetona bruģa segumā, izbūvējot autostāvvietas, kā arī atrisinot lietus ūdens novadīšanu un izbūvējot apgaismojumu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 53052,78 no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 11671,61 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada 26.aprīļa līdz 2012.gada 1.decembrim.
Projekta hronoloģija:
2011.gada jūnijs - LAD lēmums par projekta apstiprināšanu
2012.gada janvāris - noslēgts līgums ar SIA „VCI” par tehniskā projekta izstrādi
2012.gada aprīlis - SIA „I.A.R.” veic projekta teritorijas ģeotehnisko izpēti
2012.gada maijs - būvvalde akceptē tehnisko projektu
2012.gada jūnijs:

 • notiek iepirkuma procedūra būvniecības darbiem;
 • parakstīts līgums ar AS „Ceļu inženieri” par būvuzraudzību
Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 01.12.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” Nr.2009/0285/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/562
 • Kristīne Vērdiņa
 • 63350461
Projekts uzsākts: 2009.gada 15.decembrī
Projekta kopējās izmaksas:
38732,48 Ls
 
0,00 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes: 2009.gada 15.decembrī Skrundas novada pašvaldība un Valsts izglītības attīstības aģentūra noslēdza līgumu par projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” realizāciju. Projekta ietvaros ir plānots iegādāties 30 stacionāros datorus, 8 portatīvos datorus, 4 multimediju tehnikas un attīstīt 4 lokālos datortīklus. Projekta aktivitātes tiek īstenotas pēc MK 2008.gada 5.augusta noteikumiem Nr.649 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2 apakšaktivitāti „Izglītības iestāžu informatizācija”. Projektā ir iesaistītas 5 Skrundas novada izglītības iestādes: Skrundas vidusskola, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola, Nīkrāces pamatskola, Jaunmuižas pamatskola un Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs. Projektu ir plānots realizēt līdz 30.06.2012
Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VIAA 

Projekta datums: 30.06.2012
Skatīt vairāk
„Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP”.
Projekts uzsākts: 2011. gada 11. novembrī
Projekta kopējās izmaksas:
121 495,91  Ls
 
18 224,38 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldība ir realizējusi Kohēzijas fonda projektu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP”.

31. maijā tika pabeigti laika apstākļu dēļ atliktie darbi sadzīves atkritumu izgāztuvē „Skrunda”. Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti - izgāztuve „Skrunda” ir atbilstoši 2006.gada 13.jūnija MK noteikumu Nr. 474 prasībām rekultivēta. To apliecina arī Valts Vides Dienests veicot dokumentu pārbaudi un vietas apskati. Izgāztuves platība bija 2ha , bet pēc rekultivācijas darbu veikšanas ir kļuvusi tikai par aptuveni 1ha lielu uzbērumu, kas sevī glabā apmēram 85 tūkstošus sadzīves atkritumus.

Skrundas novada pašvaldība turpina realizēt Kohēzijas fonda projektu Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP.
Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācijas projektā Skrundas novada pašvaldībā ir veikti puse no noteiktajiem būvdarbu apjomiem.
Projekta rezultātā tiks rekultivēta 2ha lielā izgāztuve „Skrunda”, samazinot vides piesārņojumu, t.sk. arī grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Atkritumu izgāztuve ir sastumta paugurā un iespēju robežās saspiesta, veicot virsējo atkritumu šķirošanu un nogādāšanu pārstrādes punktos. Atkritumu kaudze vēl tiks pārklāta ar izlīdzinošo grunts slāni (aptuveni 0,1m biezumā), māla aizsargslāni (aptuveni 0,5m) un auglīgo gruntsslāni (aptuveni 0,2m), pēc tam to apzaļumojot. Rekultivācijas beigās tiks izveidoti 3-5 monitoringa urbumi un sagatavota monitoringa programma. Bet, ņemot vērā sliktos laika apstākļus, darbi objektā ir apturēti. Ap slēgto izgāztuvi tiks izveidota novadgrāvju sistēma, kas pazeminās gruntsūdens līmeni zem izgāztuves, kā arī uztvers lietus ūdeņus, kas notecēs no pārklātās izgāztuves. Būvdarbus veic SIA „Ceļu būvnieks”, būvuzraudzību objektā veic A/S „Ceļu inženieri”, bet tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA „Ekotec”.

Projekta kopējās izmaksas 121 495.91 LVL, no tiem 85% (103 271.52 LVL) Kohēzijas fonda finansējums un 15 % ( 18 224.39 LVL) Skrundas novada pašvaldības finansējums. Izgāztuves rekultivācijas darbus paveiks šā gada pavasarī.

Rezultāti: .31. maijā tika pabeigti laika apstākļu dēļ atliktie darbi sadzīves atkritumu izgāztuvē „Skrunda”. Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti - izgāztuve „Skrunda” ir atbilstoši 2006.gada 13.jūnija MK noteikumu Nr. 474 prasībām rekultivēta. To apliecina arī Valts Vides Dienests veicot dokumentu pārbaudi un vietas apskati. Izgāztuves platība bija 2ha , bet pēc rekultivācijas darbu veikšanas ir kļuvusi tikai par aptuveni 1ha lielu uzbērumu, kas sevī glabā apmēram 85 tūkstošus sadzīves atkritumus.
 

Sadarbības iestāde: Vides ministrija

Projekta datums: 31.05.2012
Skatīt vairāk
Vietējās nozīmes saieta nama izveidošana Nīkrāces pagastā
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
162 949,64  Ls
 
61 947,79 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 01.01.2012
Skatīt vairāk