Aicina pieteikties finansējumam sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam

Uz atbalstu var pretendēt Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējuši sportisti un Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētie Kuldīgas novada sporta klubi un komandas, sporta pasākumu organizatori, kuri plāno organizēt sporta pasākumus Kuldīgas novada teritorijā.

Pašvaldības mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, klubus, biedrības, komandas un augstu sasniegumu sporta sportistus, veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus dažādās sporta aktivitātēs, kā arī popularizēt novadu Latvijā un pasaulē.

Kuldīgas novada Sporta un veselības veicināšanas komisijai adresēti pieteikumi līdz 2023. gada 13. janvāra plkst. 16.00 jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas 1, Kuldīgā vai jāiesūta elektroniski uz DOME@KULDIGA.LV, pieteikumam pievienojot attiecīgo anketu (Nr. 1., 2., 3.).

Pieteikumu veidlapas var saņemt Kuldīgas novada domes apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas iela 1, Kuldīga), kā arī izdrukāt no pašvaldības mājaslapas. 

NOLIKUMS

Pieteikuma anketas:

PIETEIKUMA ANKETA NR.1 FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI SPORTA PASĀKUMIEM UN SACENSĪBĀM 2023. GADĀ

PIETEIKUMA ANKETA NR.2 FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI SPORTA BIEDRĪBĀM, KLUBIEM 2023. GADĀ

PIETEIKUMA ANKETA NR. 3 FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI AUGSTU SASNIEGUMU SPORTA SPORTISTAM 2023. GADĀ

ATSKAITE PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIEŠĶIRTO FINANSĒJUMU UN SASNIEGTO REZULTĀTU SPORTĀ