Aizvadītas Nīkrāces pagasta individuālās sacensības novusā!

Aizvadītas Nīkrāces pagasta individuālās sacensības novusā!

4. jūlijā Nīkrāces pagastā novusa spēles entuziasti piedalījās individuālajās novusa sacensībās.

Sacensībās startēja 14 dalībnieki no Saldus, Vadakstes, Aizputes, Kazdangas, Skrundas un Nīkrāces. Mums ir liels prieks, ka aizvien vairāk cilvēku izvēlas aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. Pēc vairāku stundu sīvām cīņām godalgotās vietas ieņēma: 

1. vieta – Kristaps Freimanis (Vadakste);

2. vieta – Jānis Cīrulis (Aizpute);

3. vieta – Dainis Kučka (Skrunda)

Paldies visiem dalībniekiem. Uz tikšanos nākamajos pasākumos!

 

Informāciju sagatavoja: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pagasta sporta darba organizatore

Foto: Ilona Rītiņa