Darbu sāk Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Zane Babre

Darbu sāk Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Zane Babre

31. oktobra domes sēdē amatā apstiprināta Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Zane Babre.

Viņa pēc izglītības ir jurista palīgs, bet, kā pati saka “pēc aicinājuma - dažādu pasākumu organizatore un projektu vadītāja”. Pēdējos 8 gadus Z. Babre ir aktīvi iesaistījusies un darbojusies ārzemju latviešu kultūras dzīves organizēšanā - ir bijusi viena no Bergenas latviešu biedrības dibinātājām un veidotājām, dibinājusi, trenējusi un uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem aizvedusi Bergenas tautas deju dejotājus, kā arī veidojusi dažādus pasākumus.

Zane Babre uzsver, ka, darbojoties kā Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai, ļoti svarīgi attīstīt Skrundas novadu kā vietu, kur uzņēmēji labprāt uzsāk, veido un attīsta savu biznesu, kā arī, lai tā ir arvien iemīļotāks tūrisma galamērķis gan Latvijas, gan arī ārzemju iedzīvotājiem. Viņa teic: “Vēlos veidot ciešāku dialogu ar uzņēmējiem, kuri jau darbojas novadā, jo uzskatu, ka šie cilvēki, viņu zināšanas un enerģija ir liela vērtība. Vēlos, lai pēc iespējas vairāk ceļotāju ierauga un novērtē Skrundas novada burvību.”

Pirmais uzdevums darāmo darbu sarakstā esot iepazīties ar līdz šim paveikto tūrisma un uzņēmējdarbības jomā. Viņa atzīst, ka raugoties kā cilvēkam no malas, šī vieta pēdējo gadu laikā ir ļoti pozitīvi mainījusies. Gan tirgus laukums, gan Skrundas Klēte, gan Jauniešu centrs, gan dažādi pasākumi. “Ir ļoti liels prieks par aktīvajiem un uzņēmīgajiem cilvēkiem, kas novadā darbojas un pašaizliedzīgi īsteno savas skaistās idejas. Ceru, ka šie procesi turpināsies, attīstīsies, un tas mudinās jaunus cilvēkus izvēlēsies par savu mājvietu tieši Skrundas novadu.”

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Iveta Rozenfelde