2020. gada pavasara uzņemšana LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā

2020. gada pavasara uzņemšana LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā

Ar 1. martu tiks atvērta pavasara uzņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas biznesa inkubatorā. 

Inkubācijas atbalsta programmā tiek aicināti uzņēmumi, kuri nav vecāki par 3 gadiem, orientēti uz uzņēmuma attīstību, jaunu darbinieku piesaisti un vēlmi iekarot eksporta tirgus. 

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, kas ir gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām 6 mēnešu laikā ir iespēja notestēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Papildus tam, izmantot bezmaksas LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora kopstrādes telpas, lekcijās, semināros un apmācībās iegūt pamatzināšanas uzņēmējdarbībā un būt par daļu no Latvijā lielākās jauno uzņēmēju kopienas, no tās saņemot vērtīgu atbalstu un kontaktus.

Inkubācijas programmā, papildus pirmsinkubācijas atbalstam, dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai - nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām, prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām, dalībai izstādēs u.c. Tāpat iespējams saņemt grantus ražošanas iekārtu, izejmateriālu un pakalpojuma izmaksu segšanai.

Korekti aizpildītus un ar elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus varēs iesniegt no 1. līdz 20. martam plkst. 23.59, tos sūtot uz liaa@liaa.gov.lv, pirms tam sazinoties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora komandu, lai pārbaudītu vai pieteikums ir aizpildīts korekti.

Lai būtu lielāka skaidrība par inkubācijas atbalstu un pieteikšanos (pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu), ikviens interesents tiek aicināts 3. martā plkst. 16.00, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā, Skolas ielā 1, Kuldīgā, apmeklēt inkubācijas INFO stundu. Papildu konsultācijas rakstot uz kuldiga@liaa.gov.lv vai zvanot uz 62400905.

Pašlaik LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā inkubācijas atbalsta programmas paspārnē atrodas 31 uzņēmums un pirmsinkubācijā - 15 biznesa ideju autori, papildus tam – viens otru atbalstoša LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora kopiena, kurā ir ap 70 dalībnieku.

Kopš LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru izveides pirmsinkubācijas programmu trīs gadu garumā būs apguvuši 83 biznesa ideju autori un inkubācijā uzņemti 38 uzņēmumi. Pateicoties ciešai sadarbībai ar Vietējās rīcības grupu “Darīsim paši!” (LEADER projekti) un Altum, papildus inkubatora atbalstam, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora dalībnieki ir spējuši piesaistīt vairāk nekā 1,3 miljonus eiro lielu ārējo finansējumu. Uzņēmumi ir spējuši arī radīt 36 jaunas darba vietas un eksportējuši uz 30 valstīm.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, kopstrādes telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv

Fotogrāfijas autors: Picture Agency